Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een groot deel van de problemen van de verhuizing naar de Roeterseilandcampus had voorkomen kunnen worden wanneer er meer ruimte was geweest voor medezeggenschap. Dat betoogt Tom Tawfik namens de studentenraad Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (FMG).

De UvA bouwt op dit moment aan de Roeterseilandcampus (REC), om daar drie faculteiten samen te voegen. Hoewel het idee van het samenbrengen van de Faculteiten Economie & Bedrijfskunde (FEB), Rechtsgeleerdheid (FdR) en FMG mooi lijkt, wordt de verhuizing vooral gekenmerkt door talloze problemen. Het gaat om een zeer grote operatie waarbij het aantal gebruikers van de REC van negenduizend naar ongeveer dertigduizend zal stijgen. De totale kosten van deze operatie bedragen zo’n 180 miljoen euro. Wij als studentenraad FMG maken ons grote zorgen over de voortgang van het project. De verhuizing van het REC verloopt namelijk verre van vlekkeloos.

Het grootste probleem is dat er binnen de bestaande plannen te weinig ruimte is voor de FEB en FMG. De oorzaak daarvan ligt in de gemaakte prognoses voor het aantal vierkante meters dat nodig zou zijn. Inmiddels is gebleken dat er meer kantoorruimte nodig is dan verwacht. Bovendien viel ook het aantal bruikbare vierkante meters lager uit dan voorzien. Het resultaat is dat de vraag naar ruimte groter is dan het geraamde aanbod.

Verlate oplevering
Een ander groot probleem is de verlate oplevering van het nieuwe complex. Vanaf september 2014 zullen er, als de verhuizing doorgaat, circa 17.000 studenten op de nieuwe REC studeren. Door de verlate oplevering zullen de hoofdingang, een deel van de cateringfaciliteiten, werkgroepzalen, studieplekken én fietsenkelder pas met ingang van het studiejaar 2016-2017 worden opgeleverd. Studenten zullen hierdoor een behoorlijk deel van hun bachelor, zo niet de gehele, in verre van optimale omstandigheden moeten volgen.

Maar er zijn nog meer dingen die misgaan. Er is te laat nagedacht over de transitieperiode van januari tot juli 2014, waarbij veel catering- en studiefaciliteiten verloren zijn gegaan. Ondanks vele inspanningen van de studentenraad heeft de UvA niet voldoende alternatieven kunnen bieden. Verder zijn de studieverenigingen niet meegenomen in de berekeningen, waardoor deze hard moesten strijden voor kantoorruimte. Daarnaast is de communicatie over de verhuizing naar studenten ver onder de maat. Zo weten veel studenten zelfs nog niet dat hun faculteit gaat verhuizen. Ook komt er waarschijnlijk geen tweede grote collegezaal, ondanks het feit dat uit officiële UvA-rapporten en adviezen van studentenraden blijkt dat deze noodzakelijk is.

Geen risicoanalyse
Voor zo’n duur en omvangrijk project zijn de geschetste problemen van een fors kaliber. Waarom gaat er bij een project van deze omvang zoveel mis? Het lijkt erop dat er geen degelijke risicoanalyse is gemaakt. Dit heeft zijn grootste weerslag op de studie- en werkomgeving van studenten en medewerkers. Deze twee groepen vormen in de ogen van de studentenraad dé basis voor goed onderwijs.

De studentenraad roept de UvA daarom op om studenten bij volgende verhuisprojecten beter te betrekken. Een groot deel van deze problematiek had wellicht voorkomen kunnen worden wanneer er meer ruimte was geweest voor medezeggenschap. De studentenraden en andere studentenorganisaties geven al vier jaar aan welke problemen zij voorzien. Helaas blijft de UvA studenten bij de herhuisvesting van het REC liever slecht informeren dan goed betrekken.

Het is ongehoord dat er op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de verhuizing naar de REC. De studentenraad wil dat de studenten die naar de REC zullen verhuizen daar nu over worden geïnformeerd. Het is tijd om opheldering te geven en duidelijk te communiceren naar studenten die nog steeds niet weten waar ze na de zomer zullen studeren.