Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Hicham El Ouahabi
opinie

Universiteit: kijk eens naar wat je al hebt

Hicham El Ouahabi,
30 oktober 2023 - 13:36

Columnist Hicham El Ouahabi verbaast zich over de wildgroei aan initiatieven op de universiteiten om de mentale gezondheid van studenten te verbeteren. ‘Hoewel ze goed bedoeld zijn, zijn ze vaak hoogdrempelig voor studenten die al niet lekker in hun vel zitten. Informatie inwinnen, e-mails sturen, aanmeldprocedures en administratieve zaken kunnen aanvoelen als een overweldigende hindernis.’

Het aanbod van studentenpsychologen, telefoonlijnen, online zelfprogramma’s, workshops en trainingen om het welzijn van studenten te vergroten wordt steeds breder. Maar de vraag is of dit daadwerkelijk vooruitgang oplevert? Het studentenwelzijn holt al jaren achteruit.
 
Hoewel de initiatieven goed bedoeld zijn, zijn ze vaak hoogdrempelig voor studenten die al niet lekker in hun vel zitten. Informatie inwinnen, e-mails sturen, aanmeldingsprocedures doorlopen en administratieve zaken regelen zijn taken die kunnen aanvoelen als een overweldigende hindernis, vooral wanneer iemand zich al kwetsbaar voelt.
 
Studentenwelzijn hangt natuurlijk samen met vele andere aspecten van het leven, zoals persoonlijke relaties, thuissituatie, financiële situatie en andere persoonlijke problemen. En natuurlijk hebben studenten ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om hun welzijn en studie. Ze moeten hulp vragen wanneer dat nodig is, kritisch reflecteren op hun leerproces en positieve rolmodellen observeren. Echter, deze verantwoordelijkheid van studenten ontslaat de universiteit niet van haar eigen rol om het welzijn van haar studenten te bevorderen. De universiteit hoeft niet te wachten op politieke besluiten, maar zou het voortouw moeten nemen en huidige structuren aanpassen danwel vereenvoudigen.

‘Soms is het opnieuw organiseren van bestaande elementen effectiever dan het eindeloos uitbreiden van mogelijkheden’

In plaats van het alsmaar lanceren van extra ondersteuningen is het noodzakelijk dat de universiteit bestaande structuren aanpast en vereenvoudigt. In een steeds flexibelere wereld zijn het aanbieden van hybride hoorcolleges (zowel livestream als fysiek) en het beter spreiden van tentamens geen gek idee. Daarnaast kan het invoeren van meerdere roostervrije weken een positieve impact hebben op het welzijn van studenten. Dit zou gepaard kunnen gaan met het oprekken van de contacturen per week. Rustmomenten zijn essentieel voor een gezonde balans tussen studie en ontspanning. Het voordeel van deze duurzame aanpassingen is dat elke student automatisch ervan profiteert. Voordelen voor de universiteit zijn kostenbesparing, betere studieprestaties en tevredenheid.
 
Soms is het opnieuw organiseren van bestaande elementen effectiever dan het eindeloos uitbreiden van diverse ondersteuningsmogelijkheden. Het is als het herinrichten van je woonkamer: je kunt nieuwe spullen toevoegen en alles volproppen, maar soms is het beter om de spullen en zaken die je al hebt te heroverwogen en herorganiseren. Does it spark joy, zou opruimgoeroe Marie Kondō zeggen. En juist die joy zou het kompas vormen waarmee de universiteit moet navigeren als het gaat om het welzijn van haar studenten.