Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Elisa Calvet via Unsplash
opinie

Ook over het Midden-Oosten is academisch denken noodzakelijk

Yanki Jacobs,
23 oktober 2023 - 12:06

Studentenrabbijn en UvA-student Yanki Jacobs is verontrust over de wildgroei van oppervlakkige en ongeïnformeerde standpunten op de UvA over het conflict tussen Israël en Palestina. ‘Het is een vraagstuk van immense complexiteit, dat meerdere lagen van perspectief en interpretatie vereist.’

Het recente verzoek om mijn inzicht over het conflict tussen Israël en Hamas te delen heeft me doen nadenken over hoe ik dit gevoelige onderwerp het beste kan verwoorden. Als rabbijn zal het niet verrassend zijn dat mijn steun voor Israël onwankelbaar is, vooral gezien de barbaarse aanslagen van terreurbeweging Hamas, die niet alleen Israël aanvallen, maar ook het welzijn en de veiligheid van de Palestijnse burgerbevolking bedreigen. Maar zelfs als ik in principe duidelijk partij kies, blijft de realiteit dat deze kwestie niet zo zwart-wit is als sommigen willen doen geloven. Het is een vraagstuk van immense complexiteit, dat meerdere lagen van perspectief en interpretatie vereist.
 
De velerlei benaderingen van dit conflict zijn net zo divers als de mensen die erover discussiëren. Van religieuze overwegingen tot internationale oorlogswetgeving, en van de grondbeginselen als het zelfbeschikkingsrecht tot de kracht van emotionele reacties, elk gezichtspunt brengt zijn eigen waarheid met zich mee. Echter, wat ik de laatste tijd hier aan de UvA heb gezien, is een verontrustend gebrek aan objectieve analyse en een wildgroei van oppervlakkige en ongeïnformeerde standpunten.
 
Het is duidelijk dat dit conflict een diepgaand effect heeft gehad op onze studentengemeenschap. De angst, veroorzaakt door gruwelijke beelden van geweld en onzekerheid over het lot van dierbaren, heeft een sfeer van onrust en onveiligheid gecreëerd die ongekend is in onze academische omgeving.

‘Het is duidelijk dat dit conflict een diepgaand effect heeft gehad op onze academische gemeenschap’

Wat nog verontrustender is zijn twee zaken. Enerzijds lijkt het erop dat veel opvattingen worden gebaseerd op informatie afkomstig van Instastories en ongefundeerde en bovenal kortzichtige petities, in plaats van diepgaande kennis en begrip van de complexe aard van het conflict. Anderzijds lijkt het erop dat een deel van de universitaire gemeenschap bewust een eenzijdig perspectief hanteert. Dit is zorgwekkend, vooral voor een academische gemeenschap waar men juist wordt aangemoedigd tot diepgaand onderzoek en genuanceerd denken.
 
Het is van belang dat we onze inzichten vormen op basis van betrouwbare informatie en een brede kennis van de historische en politieke context van het conflict. Als studenten aan een vooraanstaande universiteit als de Universiteit van Amsterdam, die toevalligerwijs ook een veelheid aan boeken aangaande dit onderwerp in haar bibliotheek heeft staan, moeten we ons inzetten voor een holistisch begrip van de kwestie. Het is noodzakelijk om niet alleen de Al Jazeera-kant, maar ook de Times of Israël-kant te begrijpen, en alle beschikbare bronnen grondig te bestuderen voordat we onze posities innemen.
 
In tijden van sociale onrust en internationale spanningen moeten we ons bewust zijn van de gevolgen van onze acties en standpunten, vooral in een diverse gemeenschap als die van de UvA. Het is essentieel dat we respectvol en bedachtzaam handelen, en ons ervan bewust zijn hoe onze woorden en daden invloed kunnen hebben op anderen. Wellicht is het verstandig indien wij onze academische kennis gebruiken als een kompas om ons door deze ingewikkelde wereld van oorlog, geweld en misinformatie te leiden, met empathie voor je studenten, medestudenten en voor allen die onder dit conflict lijden.
 
Yanki Jacobs is als studentenrabbijn verbonden aan de Joodse gemeenschap en is ook masterstudent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam.