Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: De bezinningsruimte
opinie

Moslimstudenten ontevreden over de grootte en stilte van bezinningsruimte

Sanaa Kashif,
15 maart 2023 - 09:36

Na de Maagdenhuisbezetting van 2015 werden overal op de UvA stilteruimtes gecreëerd voor bezinning en contemplatie. Moslimstudenten gebruiken de ruimtes ook als plekken om te bidden, maar zijn ontevreden over de ruimtes, in het bijzonder over die op de Roeterseilandcampus, betoogt Sanaa Kashif.

Vorige week waren moslimstudenten die hun dagelijkse gebeden verrichten in kamer B.93 in gebouw REC J/K (de stilteruimte) teleurgesteld en ontdaan toen ze ontdekten dat de gebedsmatjes en sjaals die al meer dan een jaar in de kamer lagen, in beslag waren genomen door Facility Services van de UvA. Dit is de tweede keer in een maand tijd dat de universiteit deze voorwerpen in beslag neemt. Hoewel de UvA voortdurend beweert dat diversiteit en gelijkheid prioriteit hebben, lijkt de uitvoering van deze idealen te ontbreken.

 

Neutraal

De bezinningsruimte op de REC is ingericht om een veilige ruimte te bieden aan studenten die willen/moeten mediteren, bidden, religieuze verplichtingen vervullen of gewoon een moment van stilte willen hebben. De neutrale ruimten staan open voor alle studenten en worden vaak gebruikt door moslimstudenten om hun dagelijkse religieuze verplichtingen te vervullen.

 

Tegen de huidige bezinningsruimten aan de UvA zijn verschillende bezwaren in te brengen. De eerste is de grootte ervan. De ruimte in J/K is veel te klein voor de huidige vraag. Er kunnen slechts 5-6 mensen tegelijk comfortabel in de ruimte, waardoor er vaak rijen voor de deur staan. Studenten moeten wachten tot de ruimte vrij is, waardoor ze te laat komen voor colleges of afspraken.

 

Afstand

De tweede zorg betreft de locatie. Omdat de ruimte zich in het J/K-gebouw bevindt, kunnen studenten er vijf tot tien minuten over doen om het lokaal te bereiken. Dit is ongelooflijk onhandig en kan ertoe leiden dat studenten te laat komen voor hun college. We hebben herhaaldelijk gevraagd om het lokaal te verplaatsen naar het A/B/C-gebouw, dat binnen de REC veel centraler gelegen is.

Foto: Sara Kerklaan
(Gebeds-)kleedjes op de vensterbank in de stilteruimte

Lobby

Tenslotte is er een probleem met het geluidsniveau. Het lokaal bevindt zich op het kruispunt van de trap en de ingang van het gebouw, waardoor de omgeving vol zit met studenten die allemaal met elkaar praten. Deze geluiden zijn voor de gebruikers van de stilteruimte acuut hoorbaar, wat hun gebeden/meditatie verstoort en de contemplatieve sfeer van de ruimte verstoort.

 

De afgelopen drie jaar heeft Muslim university students of Amsterdam (Musa) geprobeerd dit probleem op te lossen in samenwerking met verschillende studenten- en diversiteitsorganen. Bij elke poging die werd ondernomen, heeft de UvA zich verzet en bleef daarmee in gebreke om op de juiste manier met studenten in gesprek te gaan om te komen tot een duurzame lange termijnoplossing. Moslimstudenten lobbyen al zes jaar voor een plek om te bidden aan de UvA. Deze behoefte zou door de UvA moeten worden gehonoreerd, net als elke andere dringende behoefte van studenten aan de universiteit.

 

Laatste redmiddel

Als laatste redmiddel stuurden we vorige maand een brief naar het College van Bestuur (CvB), waarin we onze problemen met de stilteruimte uiteenzetten en het College verzochten met een oplossing te komen waarin wij ons zouden kunnen vinden. Deze brief werd ondertekend en gesteund door de facultaire studentenraden van maatschappij & gedrag, economie & bedrijfskunde en geesteswetenschappen, alsmede door de centrale studentenraad en Asva Studentenvakbond.

 

Het College bood aan ons op te nemen in de werkgroepen die feedback geven over de inrichting van de zaal, maar dat aanbod was al eerder in gang gezet. De belangrijkste problemen met de ruimte zijn de grootte en de locatie, waar de geboden oplossing niets aan doet. Het lijkt erop dat de universiteit, in plaats van deze kwestie serieus te behandelen, reeds bestaande initiatieven beschouwt als antwoord op onze, initiatieven die ook geen van de door ons geschetste problemen zullen oplossen.

De poging van de universiteit tot secularisme leidt er onbedoeld toe dat ze moslimstudenten minder inclusief behandelt

Kelder

Na het begin van de renovatie van het J/K-gebouw zal er voor maximaal een jaar een tijdelijke ruimte worden ingericht worden in de kelder van het pand. Hoe die ruimte verder zal worden ingericht is onbekend. Probleem is echter dat het gebouw van maandag tot en met donderdag sluit om 20.00 uur, wat betekent dat moslimstudenten daarna nergens kunnen bidden. Juist nu we de zomermaanden naderen is dat een groot probleem omdat de zonsondergang – een belangrijk moment om te bidden – steeds later valt.

 

De poging van de universiteit tot secularisme leidt er onbedoeld toe dat ze moslimstudenten minder inclusief behandelt. Moslims zijn verplicht elke dag op bepaalde tijden te bidden en de acties van de UvA maken het ongelooflijk moeilijk om dat te doen. Terwijl de Vrije Universiteit en het Academisch Medisch Centrum levensvatbare gebeds- en stilteruimtes hebben, zorgt het seculiere beleid aan de UvA ervoor dat moslimstudenten zich als vreemden voelen op hun eigen universiteit.

 

Marketing

De weigering van de UvA om naar ons te luisteren en met ons in gesprek te gaan over deze kwestie laat zien hoe weinig waarde de UvA feitelijk hecht aan diversiteit en gelijkheid. Haar marketing rond een begrip als ‘universitaire waarde’ is niet meer dan virtue signalling, maar geen authentieke poging haar ware standpunt ten aanzien van diversiteit te laten zien. Al jaren komen studenten met oplossingen voor dit probleem, maar de UvA biedt geen helpende hand. We hopen van harte dat de universiteit dit eindelijk zal doen, zodat we om de tafel kunnen gaan zitten en een levensvatbare oplossing kunnen vinden.

 

Sanaa Kashif is bachelorstudent politicologie en voorzitter van de studievereniging voor moslimstudenten aan de UvA (Musa).