Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle (Folia-archief)
opinie

‘Het BSA doet meer kwaad dan goed, en moet worden afgeschaft’

11 oktober 2022 - 16:20

Het bindend studieadvies schiet haar oorspronkelijke doel voorbij en belemmert studenten in hun ontwikkeling, schrijven studenten Jadi Hertog en Teun Prins van Asva Studentenvakbond. Zij vinden dat het tijd is om het BSA te vervangen door een niet-bindend studieadvies.

De afgelopen weken ontvingen we verschillende verhalen van studenten over hun ervaringen met het bindend studieadvies. We hoorden van studenten die vanwege het bindend studieadvies moesten stoppen met hun droomstudie, studenten die totaal geen tijd meer hadden voor een sociaal leven en studenten die volkomen gestresst op het nippertje voldoende studiepunten haalden.

 

Terwijl sommige verhalen ronduit schrijnend zijn, lijken anderen op het eerste oog vrij onschuldig. De laatste jaren is echter gebleken dat het bindend studieadvies meer schade aanricht dan voorkomt en dat ook de minder heftige verhalen gezamenlijk een pijnlijke situatie blootleggen.

‘Het BSA is dus geen goede graadmeter om vast te stellen of er sprake is van een juiste studiekeuze’

Sinds 1993 werden hogescholen en universiteiten verplicht om een studieadvies in te voeren om studenten ervan te weerhouden een studie te blijven doen die niet bij hen past en zo studievertraging te voorkomen. Of het advies bindend was konden zij – net als tegenwoordig – zelf bepalen. Veel hogescholen kozen al snel voor een BSA, maar pas in 2010 hadden ook vrijwel alle universiteiten het studieadvies bindend gemaakt.

 

Slechte graadmeter

Dat instellingen inmiddels massaal voor het BSA kiezen valt opmerkelijk te noemen. Het niet voldoen aan de BSA-norm kan namelijk allerlei redenen hebben die niks te maken hebben met de inhoud van de opleiding. Het begin van de studie is vaak namelijk ook het begin van een nieuw leven. Studenten moeten wennen aan het nieuwe onderwijssysteem, een nieuwe sociale omgeving en zelfstandig wonen.

 

Het is dan ook geen wonder dat studenten die vanwege het BSA moeten stoppen met hun opleiding in veel gevallen een vergelijkbare opleiding gaan doen en daar prima presteren. Het BSA is dus geen goede graadmeter om vast te stellen of er sprake is van een juiste studiekeuze.

‘Al met al is het BSA de zoveelste manier waarop studenten worden beperkt in hun ontwikkeling’

Behalve ondoeltreffend is het BSA ook een bron van stress en onzekerheid. Van alle studenten heeft 51 procent psychische klachten en 12 procent ernstige klachten. Dat het BSA wordt genoemd als een van de bronnen van stress is op zichzelf al erg genoeg, maar het wordt extra schokkend als je in aanmerking neemt dat stress een averechts effect heeft op het studievermogen van studenten. Ironisch genoeg lijkt het BSA eerder een belemmerende factor te zijn bij het studeren dan een hulpmiddel.

 

Bureaucratie

Opleidingen proberen gelukkig wel uitzonderingen te maken voor sommige schrijnende gevallen van studenten die door ziekte, een ongeluk of andere vormen van domme pech het BSA niet halen. Dat is echter niet altijd even makkelijk. Afhankelijk van de opleiding kan het krijgen van een uitzondering een heel traject zijn. Om door te kunnen studeren moet je problemen op tijd melden bij de opleiding.

 

Vaak is het echter zo dat problemen achteraf groter blijken dan ze aanvankelijk lijken. Studenten zijn bijvoorbeeld al ziek voordat een arts dit vast kan stellen en tijdelijke problemen kunnen langer doorlopen dan verwacht. Als het al lukt om goed te doorgronden of een uitzondering gerechtvaardigd is, is daarom veel bureaucratische rompslomp nodig. Lange gesprekken met de studieadviseur, doktersverklaringen en studenten die noodgedwongen in hoger beroep gaan zorgen voor veel gedoe. Het BSA kost daarmee onnodig veel tijd en geld.

 

Beperkend

Al met al is het BSA de zoveelste manier waarop studenten worden beperkt in hun ontwikkeling. Studeren betekent zelfstandig worden, de wereld ontdekken en je eigen weg vinden. Hierin worden alle eerstejaarsstudenten door het BSA beperkt, niet alleen zij die zich in schrijnende situaties bevinden. Het BSA maakt wennen aan studeren, het opbouwen van een nieuw leven en het behouden van een fatsoenlijke mentale gezondheid immers een stuk lastiger.

 

De Asva Studentenvakbond stelt daarom voor om het bindend studieadvies te vervangen door een niet-bindend studieadvies en is hiervoor een petitie gestart. Bij een negatief advies kan een gesprek met de studieadviseur en het inleveren van een studieplan horen. Zo worden studenten gestimuleerd om na te denken over de invulling van hun studie en studententijd, leren ze hun studieadviseur kennen en komen eventuele problemen sneller aan het licht. Of ons voorstel nou wordt aangenomen of niet, studenten zullen uiteindelijk altijd zélf bepalen welke studie past. Hen hierbij dwarszitten doet meer kwaad dan goed.

 

Jadi Hertog studeert bèta-gamma aan de UvA en is medewerker van Asva Studentenunie. Teun Prins studeert Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en Economics & Business en is penningmeester van ASVA Studentenvakbond.