Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia-archief
opinie

‘De democratie bij geneeskunde is failliet’

Evrim Hotamis,
20 mei 2022 - 12:03

Deze week zijn er op de UvA studentenraadsverkiezingen, maar niet bij geneeskunde. Daar zijn te weinig kandidaten. Er was zelfs geen enkele co-assistent die in de raad wilde. Dat is een slechte zaak volgens Evrim Hotamis. Hij vindt dat de raad eens bij zichzelf te rade moet gaan. ‘Dit is de conclusie van het democratische failliet van de afgelopen jaren.’

Dit jaar gaan de facultaire verkiezingen op de Faculteit der Geneeskunde niet door. Door het geringe aantal kandidaten zou de kiezer geen keuze hebben. Toch is het niet de kiezer, maar de facultaire studentenraad (FSR) zelf die zichzelf nu voor de gek houdt.

 

Mfas bepaalt

Democratie en de Faculteit der Geneeskunde zijn twee concepten die door de jaren heen maar geen goede match konden worden binnen de UvA. Jarenlang bevonden we ons hier in een situatie waar niet de stemmende student, maar de sollicitatiecommissie van partij Mfas de studentenraad vaststelt. Dat is deels invoelbaar: weinig animo, één partij, de grote studielast en de CV-druk op de geneeskundestudenten maakt dat studenten naar makkelijkere extracurriculaire activiteiten zoeken dan het oprichten van een partij voor de studentenraad.

‘Het programma van de studentenraad wordt opgesteld door de studievereniging’

Dat dit schadelijk is voor de representatie van de student is evident. Het programma van de studentenraad wordt opgesteld door de studievereniging, die met haar eigen belangen niet te ver uit de ban kan springen, bang voor persoonlijke represailles van de opleiding. De afgelopen twee jaar leek een lichte verbetering opgetreden: een groeiend aantal partijen met échte verschillen binnen de partijprogramma’s (en bijbehorende spanningen binnen de raad). Dit zette helaas – mogelijk vanwege bovenstaande redenen – niet door. Dat de facultaire verkiezingen dan nu toch eindelijk zijn afgelast is dus geen verrassing, maar een conclusie van het democratische failliet van de afgelopen jaren.

‘De co-assistenten, over wie de meeste vergaande onderwijshervormingen gaan, zullen geen stem krijgen binnen de studentenraad’

Impact

Ik meen dat de partijen, studenten en andere belanghebbenden niet voldoende de ernst hiervan inzien. De facultaire studentenraad is immers geen leuke CV-building-activiteit, maar een heus orgaan mét impact op het hoogste niveau van de faculteit. Zeker de facultaire studentenraad Geneeskunde, wiens bevoegdheden verder gaan dan alle andere facultaire studentenraden, heeft een belangrijke rol binnen het verankeren van de rechten van de studenten in tijden van de fusie van de Amsterdamse academische centra, verregaande onderwijshervormingen en de wereld post-covid. Plannen hieromtrent horen dus getoetst te worden aan een democratisch mandaat.

 

Los daarvan is er een ander groeiend probleem binnen de studentenmedezeggenschap. Waar vorig jaar de raad op het nippertje gevuld werd, is het dit jaar niet gelukt om binnen één van de kieskringen überhaupt een lijst op te stellen. De co-assistenten, over wie de meeste vergaande onderwijshervormingen gaan, zullen geen stem krijgen binnen de studentenraad. Het lijkt moeilijk te geloven: van de honderden co-assistenten zou er nu niet één zijn die wil opstaan? Het lijkt erop dat  de twee partijen Mfas en de Vrije Student grote steken hebben laten vallen in het actief betrekken van deze groep binnen de verkiezingen.

 

Op dit moment is er dus binnen de Faculteit der Geneeskunde geen gezond medezeggenschapsklimaat. Studenten willen niet in de raad en de studenten die wel willen, krijgen niet de kans om hun eigen mandaat te toetsen aan de kiezers. In het jaar dat de het AMC en VUmc eindelijk één worden zullen dus alle partijen betrokken worden, behalve om wie het hier gaat: de studenten.

 

Evrim Hotamis is student aan de Faculteit der Geneeskunde en voormalig lid van de facultaire studentenraad Geneeskunde.