Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

‘Engelstalige tentamens bevatten te veel fouten en onzorgvuldigheden’

Mirte Brouwer,
28 oktober 2021 - 11:43

Engelstalige tentamens bevatten te vaak fouten en onzorgvuldigheden, schrijft UvA-bedrijfskundestudent Mirte Brouwer. Volgens haar heeft verengelsing ervoor gezorgd dat opleidingen en dus ook tentamens aan kwaliteit hebben ingeleverd. ‘In iemands moedertaal zouden dit soort fouten eruit gefilterd worden.’

Afgelopen week was ik nietsvermoedend op weg naar een tentamen. Ik was – zoals het een goede student betaamt – iets minder goed voorbereid dan zou hebben gekund, maar ik verwachtte dat mijn tentamen wel goed zou komen. Ik ging in de grote zaal aan een van de tentamentafeltjes zitten en opende de laptop. Zoals ik al wist was het tentamen in het Engels en multiple-choice. Even wachten tot de klok twee uur aangaf en ik kon starten.

‘Een tekst vol fouten en onzorgvuldigheden inleveren is een goede manier om over te brengen dat je een taak niet serieus neemt’

De ervaring van dit tentamen maken hoop ik nooit te herhalen. Niet omdat ik tentamens maken erg vind – integendeel. Tentamens zijn een goede manier om te onderzoeken of een student de stof gevat en geleerd heeft. Dit tentamen kwam echter geenszins aan deze doelen tegemoet.

 

Van misplaatste hoofdletters tot verkeerde werkwoordsvormen tot missende negaties waardoor geen enkele antwoordoptie juist was, elke vraag in dit tentamen bevatte fouten. Als ik een paper in zou leveren met zo veel fouten zou ik daar – terecht – stevige kritiek op krijgen. Puntenaftrek zou niet ongerechtvaardigd zijn. Van studenten worden verzorgde teksten verwacht. Een tekst vol fouten en onzorgvuldigheden inleveren is immers een goede manier om over te brengen dat je een taak niet serieus neemt. Daarom was dit tentamen zo teleurstellend. De kwaliteit van het tentamen stemde mij weinig hoopvol over de zorg waarmee het tentamen was opgesteld.

 

Tentamens zijn in the grand scheme of things vrij onbelangrijk. Maar ze houden studenten bezig. Niet voor niets kan elke student je precies vertellen wanneer de volgende tentamens zijn. De bibliotheek zit de week van tevoren helemaal vol. Er zijn weinig dingen die zoveel effect hebben op je studievoortgang als je tentamens. Daarom moet je er als student van uit kunnen gaan dat je tentamens duidelijk en eerlijk zijn; dat ze zorgvuldig gemaakt zijn en zijn nagelopen op fouten.

 

De UvA staat op het moment op plaats 55 van de QS World University Ranking. Dit is een resultaat om trots op te zijn. Daarnaast heeft ze als doel te investeren in uitmuntend en inspirerend onderwijs. Mijns inziens is een van de belangrijkste onderdelen van goed onderwijs ervoor zorgen dat studenten eerlijk beoordeeld worden op wat ze hebben geleerd. Daarvoor moeten tentamens duidelijk en in correcte taal zijn.

 

Een deel van dit probleem is aan verengelsing van het onderwijs te wijten. Internationalisering heeft veel positieve kanten, een diversiteit aan mensen en perspectieven komt de wetenschap ten goede en het geeft studenten de kans een andere cultuur te leren kennen. Toch kost het wat, met het verengelsen van opleidingen hebben we wat onderwijs betreft aan kwaliteit ingeleverd. Niet zelden heb ik een professor of docent in college gehad die in gesprekken in het Nederlands duidelijk en humoristisch communiceerde, maar in het Engels schijnbaar alle didactische vaardigheden verloor.

‘Niet zelden heb ik een professor of docent in college gehad die in het Nederlands duidelijk en humoristisch communiceerde, maar die in het Engels alle didactische vaardigheden verloor’

Ook dit tentamen is een voorbeeld, in iemands moedertaal zouden dit soort fouten eruit gefilterd worden. Omdat ook studenten vaak vakken in een vreemde taal volgen, is correct taalgebruik nog belangrijker. Als het volgen van een tekst al moeilijk is, wordt dit bijna onmogelijk wanneer deze tekst vol fouten staat. Zeker in het geval van tentamens, die toch invloedrijk zijn, is een foutloze tekst dus cruciaal.

 

Het probleem van slechte tentamens is niet in een dag op te lossen. Er zijn wel een paar stappen die gezet kunnen worden. Allereerst, laat iemand die de taal goed beheerst een tentamen nakijken voordat studenten het gaan maken. Dit zorgt voor begrijpelijke tentamens zonder taalfouten. Op de korte termijn lost dit een groot deel van het probleem op. Op de lange termijn blijft het belangrijk een goede afweging te maken bij het verengelsen van een studie. Onderwijs in het Engels levert een extra uitdaging op voor studenten en docenten waar rekening mee moet worden gehouden.

 

De beoordeling van dit tentamen heb ik nog niet terug. Mijn eigen beoordeling van dit tentamen heb ik al wel gereed. Deze is onvoldoende. Gelukkig is er een herkansing. Met een beetje tijd en inzet moet die zeker lukken.

 

Mirte Brouwer volgt de minor bedrijfskunde aan de UvA.