Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Victoria Heath (Unsplash)
opinie

‘Uitwisselingen annuleren raakt kant noch wal, bij de HvA en de UU kan het wel’

Assamaual Saidi,
23 april 2021 - 15:17

Het besluit van de UvA om uitwisselingsprogramma’s voor dit najaar te cancellen is pijnlijk en gebaseerd op drijfzand, schrijft studentenraadslid Assamaual Saidi. ‘Laat die uitwisselingen doorgaan. Dat kan gewoon verantwoord. Annuleren is volstrekt onnodig en duwt studenten mentaal nog dieper de afgrond in

Studenten hebben een ongekend zwaar jaar achter de rug. Na patiënten op de intensive cares en andere direct door corona getroffenen, worden studenten misschien wel het meest geraakt. Velen, mezelf incluis, staan mentaal aan de afgrond. Voor veel studenten is het vooruitzicht op een uitwisseling volgend studiejaar een houvast om de huidige periode door te komen.

 

En terwijl de HvA, de Universiteit Utrecht en Tilburg University de uitwisselingen wél generiek door laten gaan, heeft de UvA besloten om voor de makkelijkste weg te kiezen en een dikke streep te zetten door alle uitwisselingen. Dat heeft ze gedaan vanwege ‘te veel onvoorspelbare factoren’ en het ontbreken van ‘groen licht’ op de uitgangspunten veiligheid, academische meerwaarde en uitvoerbaarheid.

 

Niet alleen houdt dit besluit onvoldoende rekening met de belangen van studenten, maar het is vooral ook een volstrekt onnodig besluit. In het zicht van de haven is het verstandig om geen besluiten te nemen die studenten onnodig zullen blijven raken als de coronacrisis eenmaal voorbij is. Dat doet dit besluit wél.

‘Waarom is het wel veilig voor reguliere internationale studenten om hierheen te komen, maar niet voor uitwisselingsstudenten?’

Veiligheid

Als het gaat om de inkomende uitwisseling wordt betoogd dat er op dit moment strikte coronamaatregelen van toepassing zijn en dat derhalve fysiek onderwijs niet kan plaatsvinden. In de eerste plaats zal de uitwisseling niet nu plaatsvinden, maar pas in augustus of september. Het is daarom van belang om vooral te kijken naar hoe de coronasituatie er aan het einde van de zomer uit zal zien. Het RIVM heeft aangegeven dat in juli elke Nederlander tenminste een keer de mogelijkheid zal hebben gekregen om zich te laten vaccineren. Daardoor zijn de strikte coronamaatregelen in augustus en september waarschijnlijk afgezwakt en hebben we in september weer bijna alle colleges op de campus.

 

Sterker nog, de UvA gaat hier zelf ook van uit. ‘Ons uitgangspunt is dat we in studiejaar 2021/2022 al het onderwijs on campus aanbieden, zonder beperkingen’ en ‘Onderwijs op de UvA, kom naar Amsterdam!’, luidt de corona-update van 25 februari, toen de coronasituatie nog prangender was dan nu. Als ervan uitgegaan wordt dat al het onderwijs op campus aangeboden kan worden zonder beperkingen en dat het dus veilig kan voor reguliere internationale studenten, waarom zou dat dan niet veilig zijn voor inkomende uitwisselingsstudenten, wat ook internationale studenten zijn? Of wegen de belangen van internationale studenten zwaarder dan die van UvA studenten? Bovendien worden de genoemde gezondheidsrisico’s nu al tot op zekere hoogte vermeden door de negatieve test- en quarantaineverplichting bij het inreizen.

‘Studenten zouden zichzelf aanvullend kunnen verzekeren, zoals de HvA als eis stelt’

Ten aanzien van de uitgaande uitwisselingsstudenten wordt ingebracht dat de reisadviezen van BuZa veranderlijk van aard zijn en dat derhalve de verzekeraar terughoudend is in het verzekeren van uitgaande studenten. We moeten echter niet blind zijn voor het feit dat ook de situatie in andere landen de goede kant op gaat. In Groot-Brittannië is de verwachting dat begin juni alle volwassenen een vaccin zullen hebben gehad. In de Verenigde Staten zullen rond mei al 200 miljoen mensen zijn gevaccineerd. Met het ‘groene paspoort’ en de vorderende vaccinatiecampagnes lijkt ook in de EU reizen steeds meer mogelijk richting de zomer.

 

Het is verklaarbaar dat de verzekeraar financieel belang heeft bij het niet door laten gaan van de uitwisseling, maar dat de verzekeraar zelfs bij code geel geen dekking kan bieden is opvallend. De Radboud Universiteit laat uitwisseling wel toe bij ‘code geel’. Daarnaast zijn er veel verzekeraars, zoals AON, die zelfs bij code oranje dekking bieden aan zowel medische kosten als repatriëring. Bovendien zouden studenten zichzelf aanvullend kunnen verzekeren, zoals de HvA als eis stelt.

 

Academische meerwaarde

Een aantal vaste uitwisselingspartners van de UvA, zoals de Australische universiteiten, heeft al besloten om uitwisselingen te annuleren. Volgens de UvA zou hierdoor de academische meerwaarde in het geding komen. Dit zou echter nimmer een legitiem argument kunnen zijn om vanuit de UvA dan maar alle uitwisselingen voor het komende semester te annuleren als Amerikaanse of Europese universiteiten wél bereid zijn om studenten van de UvA te verwelkomen.

 

De UvA wil bovendien voor bepaalde stages, individuele afstudeerprojecten of joint degree programmes een uitzondering te maken. Als er kennelijk in deze gevallen geen of minder gezondheidsrisico’s of verzekeringsproblemen zijn, waarom zouden die er wel zijn voor de uitwisselingen? Het besluit raakt kant noch wal.

‘De HvA en de universiteiten in Utrecht, Nijmegen én Tilburg laten de uitwisselingen wél doorgaan’

Uitvoerbaarheid

Ten slotte vreest de UvA dat ze te weinig ruimte heeft om inkomende uitwisselingsstudenten te ontvangen. Dat is vreemd, want de essentie van uitwisseling is juist dat universiteiten nagenoeg dezelfde capaciteit kunnen aanhouden, omdat uitgaande UvA-studenten hun plek beschikbaar stellen aan inkomende uitwisselingsstudenten.

 

Ook als er in september nog coronamaatregelen gelden, zoals de anderhalvemeterregel, zal dat geen capaciteitsprobleem opleveren omdat er niet méér studenten zijn. De enige extra capaciteit die er nodig zal zijn, zal administratieve capaciteit zijn voor de (extra) communicatie tussen de UvA, partneruniversiteiten en de inkomende en uitgaande studenten. Hier zou de UvA niet alleen in staat, maar ook toe bereid moeten zijn.

 

Natuurlijk begrijp ik dat een dergelijk besluit om meer administratieve en bestuurlijke lenigheid en inspanning zal vragen. Ik ben er echter vanuit mijn diepste vezels van overtuigd dat aan studenten, vooral na een verschrikkelijk jaar zoals deze, een besluit hoort toe te komen dat recht doet aan de complexiteit van het onderwijs in deze pandemie en de grote belangen van studenten die hierbij betrokken zijn meeneemt. Ook als dat om meer inspanning vraagt.

 

Andere universiteiten kunnen het wel; waarom wij niet?

Het is voor studenten absoluut niet te verkroppen dat de UvA deze week het besluit heeft genomen om de uitwisselingen te annuleren, terwijl de vooruitzichten voor volgend studiejaar zeer positief zijn. De HvA en de universiteiten in Utrecht, Nijmegen én Tilburg laten de uitwisselingen namelijk wél doorgaan. Daarom vraag ik het College van Bestuur het besluit per ommegaande te heroverwegen.

 

Laat die uitwisselingen doorgaan. Dat kan gewoon verantwoord. Annuleren is volstrekt onnodig en duwt studenten mentaal nog dieper de afgrond in. Volg de lijn van de Universiteit Utrecht en de HvA, en laat de uitwisselingen doorgaan met als voorwaarde dat er zes tot acht weken voor het begin van de uitwisseling sprake is van een ‘geel’ of ‘groen’ reisadvies voor die specifieke bestemming. En als de verzekeraar te koppig is, laat studenten dan een ‘eigen risico-verklaring’ tekenen, zoals de HvA eist.

 

Tegen studenten zou ik zeggen; leg je niet neer bij dit besluit. Ga in bezwaar of vraag je faculteitsbestuur om met een oplossing te komen. Studenten vragen niet iets wat onmogelijk is. De uitwisselingsprogramma’s annuleren, zal een achterstand veroorzaken voor huidige studenten ten opzichte van andere generaties studenten die niet, dan wel niet eenvoudig, zal zijn in te halen.

 

Assamaual Saidi is student rechtsgeleerdheid en lid van de Centrale Studentenraad. Je kunt Assamaual mailen via deze pagina.