Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Is de Barometer Diversiteit nuttig?

Henk Strikkers,
22 april 2021 - 13:04

Hoewel ze haar medewerking tijdelijk heeft stopgezet, vindt de UvA de Barometer Culturele Diversiteit nuttig. Met de resultaten wil de universiteit het beleid op het gebied van gelijke kansen en culturele diversiteit onderbouwen. Tegenstanders wijzen echter naar de grootschalige dataverwerking, en het risico dat medewerkers in hokjes worden gestopt.

Zonder een gedegen onderzoek kan de UvA geen goed diversiteitsbeleid voeren

Michiel van Kempen is hoogleraar West-Indische letteren

‘Mensen vragen zich met zekere regelmaat af waar ik vandaan kom, omdat ik spreek met een zachte g. Dat doe ik bewust. Niet omdat het volgens een onderzoek sexyer zou klinken, maar omdat een stemcoach me tijdens mijn didactiekopleiding uitlegde dat dat veel gezonder is voor de stembanden. Maar die zachte g definieert mij ook als zuiderling, niet als westers (oei). Toch iemand van buiten. Elke vorm van onderscheid maken tussen mensen op basis van afkomst, etniciteit, sekse, geaardheid enz. is not done, althans niet als je een goed diversiteitsbeleid wilt opzetten. Maar hoe zou je achterstanden in participatie van bijvoorbeeld zwarte Nederlanders willen opheffen, als je niet kunt definiëren wie dan wel of niet zwart is? Als zelfs de persoon zelf zich daarover niet mag uitspreken? Zwarte Nederlanders – oei, die aanduiding kan niet. Niet policor. Die zachte g van mij: ik wil er niet meer over horen.’

‘Als je een divers en inclusief beleid wilt voeren doe je dat niet door mensen in hokjes te gooien’

Ishara Merhai is student biologie 

‘Ik kan begrijpen dat de universiteit door middel van harde data geconfronteerd wil worden met hoe niet-divers en niet-inclusief het universiteitsklimaat op de UvA op bepaalde plekken is. Ook begrijp ik dat zij deze data willen gebruiken om juist divers en inclusief te worden. Maar het gebruik van al die intieme persoonsgegevens is in mijn optiek niet de manier. Als je een divers en inclusief beleid wilt voeren doe je dat niet door mensen in hokjes te gooien en te zeggen: we moeten streven naar een wereld waar ieder hokje een even grote plek krijgt. We leven in een samenleving waarin iedereen inmiddels zijn eigen unieke hokje is, ik ben zowel iemand met migratieachtergrond als vrouw als onderdeel van de LHBTIQ+-gemeenschap. Een inclusieve en diverse universiteit verkrijg je door de kansenongelijkheid voor en op de universiteit aan te pakken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat iemands financiële situatie geen factor bij keuzes in de studie. Zo zul je een meer diverse studentenpopulatie trekken en daarvoor vanzelf een meer diverse instelling worden.’

‘De meting is veel te nauw: weeg dan ook politieke diversiteit mee. Dat ontbreekt behoorlijk op onze universiteit’

Fabian van Hal is student strafrecht

‘Deze stelling impliceert dat er überhaupt “een diversiteitsbeleid” moet zijn. Dat klopt natuurlijk niet. Het registreren van persoonlijke kenmerken kent alleen maar verliezers: mensen met een migratieachtergrond – zoals ikzelf – worden gereduceerd tot één facet, het is een grote inbreuk op je privacy en medewerkers moeten bezwaar maken in plaats van toestemming geven. Dat laatste is de omgekeerde wereld. Bovendien is het maar wat je diversiteit vindt: als het gaat om etnische diversiteit doet de UvA niet onder aan het landelijke beeld. Ook is de meting veel te nauw: weeg dan ook politieke diversiteit mee. Dat ontbreekt behoorlijk op onze universiteit.’

‘Uiteindelijk wil je je beleid baseren op een solide basis, zodat je doelen kunt stellen en kunt controleren of je die ook haalt’

Ralph Wijers is hoogleraar hoge-energieastrofysica

‘Je kunt best wat diversiteitsbeleid voeren zonder onderzoek, maar het zal snel stranden. Bij een zo gevoelig onderwerp als dit geldt toch bij uitstek dat “meten is weten”, om te zorgen dat er een gemeenschappelijke basis van feiten is waar je je op baseert. Zeker aan een universiteit moet dat idee zich doen gelden. Uiteraard kan het verzamelen van informatie over identiteit ook gevoelig zijn, maar bv. bij Amerikaanse universiteiten is er al decennia ervaring met het anoniem verzamelen van zulke informatie. Dat moeten wij toch ook kunnen. Er zijn ook genoeg wetenschappers aan de UvA met kennis van hoe groot je het aggregatieniveau van de gerapporteerde statistieken moet maken om te zorgen dat privacy gewaarborgd blijkt. Maar uiteindelijk wil je je beleid baseren op een solide basis, zodat je doelen kunt stellen en kunt controleren of je die ook haalt. Dus ja, onderzoeken en meten, en regelmatig updaten.’

 

Het Folia opiniepanel bestaat uit 19 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling.

 

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor het Folia Opiniepanel, in het bijzonder naar promovendi en studenten. Heb je interesse? Stuur een mail naar henk@folia.nl.

 

Ook een mening over diversiteit? Reageer hieronder of schrijf een opinieartikel.