Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | De nieuwe visie van de UvA: AI, Bildung of minder studenten?

Henk Strikkers,
6 november 2019 - 07:01

Grenzeloos nieuwsgierig. Dat was de titel van het Instellingsplan waarin de UvA in 2015 haar strategie voor vijf jaar vastlegde. ‘De UvA wil met haar onderwijs, onderzoek en innovatie een prominente plaats innemen, in Nederland én internationaal,’ zo schreef het bestuur destijds. Deze maand begint de UvA met het verzamelen van visies voor haar nieuwe Instellingsplan dat in 2021 in moet gaan. Wat moeten de prioriteiten worden op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en personeelsbeleid?

Wat moet de komende jaren dé prioriteit van de UvA worden?

Nanda Oudejans is universitair hoofddocent rechtsfilosofie

‘Het begrijpen van mens en wereld is nooit op waarneming alleen gestoeld. Om tegenwicht te bieden aan het empirisme en positivisme dat de universiteiten domineert, en om het denken niet te laten verstommen door de roep om valorisatie moet ons onderwijs geënt zijn op Bildung. Universitair onderwijs gaat niet enkel over het opdoen van nuttige kennis, maar is ook gericht op het ontplooien van kritisch inzicht. Kritisch inzicht bijvoorbeeld in de morele en politieke dilemma’s die verscholen liggen in de verschillende wetenschapsgebieden, of het nu gaat om geneeskunde, informatica, recht of economie. We moeten onze studenten leren nadenken over rechtvaardigheid, historisch bewustzijn bijbrengen, en waarachtigheid en medemenselijkheid stimuleren. Het belangrijkste uitgangspunt van ons onderwijs is het creëren van een ruimte voor de geest.’

‘Zorg dat er genoeg plek is om te studeren en dat de te grote groei van studenten een halt wordt toegeroepen’

Fabian van Hal is student rechtsgeleerdheid

‘De universiteit is een plek waar je jezelf eindeloos moet kunnen ontplooien, maar daarbij mogen de studenten wel een handje worden geholpen. De toegang tot genoeg studieplekken is een probleem. Zorg dus dat er genoeg plek is om te studeren en dat de te grote groei van studenten een halt wordt toegeroepen. Daarnaast is de toegang tot online hoorcolleges iets waar de universiteit in kan groeien. Voor mensen die een bestuursjaar doen of naast hun studie werken is dit belangrijk, de universiteit doet hier te weinig aan.’

‘Hoe bereiden we studenten voor op een actieve rol in de huidige en toekomstige samenleving?’

Joshua Cohen is promovendus in de politicologie

‘Onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid mogen wat mij betreft meer met het oog op maatschappelijke impact worden vormgegeven. Dat betekent niet dat we volgens hetzelfde stramien moeten werken maar wel dat er meer mag worden nagedacht over de bijdrage van de universiteit aan de samenleving. Wat betekenen wij voor de samenleving waarin we zijn ingebed en hoe betrekken we ook niet-wetenschappelijke actoren en vormen van kennis meer actief bij ons onderzoek en onderwijs? Hoe bereiden we studenten voor op een actieve rol in de huidige en toekomstige samenleving? En wat betekent dit voor de beoordeling van medewerkers?’

‘De UvA kan met haar veelzijdige faculteiten een enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling van AI’

Barbara Mulder is hoogleraar cardiologie

‘De maatschappelijke impact van artificiële intelligentie (AI) is een belangrijk en urgent thema geworden. AI heeft een impact op elke op technologie gebaseerde sector van onze maatschappij en economie en zal enorme invloed hebben op domeinen als mobiliteit, zorg, opsporing, dienstverlening, energie, onderwijs, arbeid, landbouw en rechtspraak. Het is dan ook essentieel om naast onderzoek en innovatie van technologie, het onderwijs te moderniseren en te anticiperen op sociaal-economische veranderingen, en vooral ook de ethische en juridische aspecten van AI te onderzoeken. De UvA kan met haar veelzijdige faculteiten derhalve een enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling van AI.’

 

Het Folia opiniepanel bestaat uit 20 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling.

Ook een mening? Reageer hieronder of schrijf een opinieartikel.