Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Moet 8-8-4 op de schop?

Henk Strikkers,
26 juni 2019 - 07:00

Of het nu gaat om werkdruk, studiestress of scripties - vroeg of laat komt in discussies aan de UvA altijd de 8-8-4-jaarindeling ter sprake. Al sinds de invoering van die jaarindeling wordt deze bekritiseerd. Maar wat vindt het Folia opiniepanel ervan? ‘Meer lucht in het programma zou iedereen goed doen.’

De geharmoniseerde indeling van het jaar in twee semesters van twee keer 8 en één keer 4 weken zou het voor medewerkers gemakkelijk moeten maken om interdisciplinair samen te werken. Studenten zouden gemakkelijker vakken bij andere studies kunnen volgen. Studenten klaagden echter dat moeilijke vakken niet in acht weken behandeld konden worden en docenten vonden acht weken tekort voor complexe theorieën. De laatste tijd wordt ook gesteld dat de 8-8-4-indeling ertoe leidt dat er in het hele jaar geen rust meer is, en deze indeling zowel voor studenten als docenten veel werkdruk veroorzaakt.

 

8-8-4? De UvA kan beter voor een andere jaarindeling kiezen.

Emma Kat is student bij de master Literary Studies

‘Al sinds de invoering van het 8-8-4-systeem, zijn er op de Faculteit der Geesteswetenschappen niets dan klachten over het systeem. Vooral het blok van vier weken, dat te kort is om echt inhoudelijk te zijn, leidt tot irritaties bij studenten en docenten. Het aanpassen van alle vakken zodat ze in de 8-8-4-structuur zouden passen, was echter een hels karwei. Om die reden pleit ik niet voor het direct invoeren van een nieuwe jaarindeling, maar voor een versoepeling van 8-8-4, waarbij langzaam naar een (al dan niet UvA-breed) alternatief kan worden toegewerkt.‘

‘Eigenlijk wordt ieder 8-weeks vak door een deeltoets van 50 procent na vier weken opgesplitst, wat op den duur leidt tot twee vakken van vier weken’

Alex Moret is student biomedische wetenschappen

‘Op de bètafaculteit lijkt 8-8-4 met een korreltje zout genomen te worden. Eigenlijk wordt ieder 8-weeks vak door een deeltoets van 50 procent na vier weken opgesplitst, wat op den duur leidt tot twee vakken van vier weken. Langdurigere vakken lopen gewoon door het jaar heen en er zijn trials met een extra vakantieweek, die van het laatste blok een weekje afsnoept. Dat komt allemaal uiteraard omdat studenten acht weken vrijheid misbruikten en hun tentamens niet haalden. Het lijkt dan ook niet zozeer 8-8-4 dat leidt tot hoge werkdruk, maar dat eerder de huidige invulling ervan toen bleek dat 8-8-4 niet genoeg studiesucces opleverde.’

Fabian van Hal is student rechtsgeleerdheid

‘Het is haast onvermijdbaar dat er mazen zitten in een geharmoniseerde jaarindeling. Naar mijn mening kan er dan ook wat veranderd worden: geen rustperiodes zijn een gemis, en sommige vakken lenen zich niet om in louter 8, laat staan 4 weken uitgewerkt te worden. Desalniettemin vind ik één ding een bijzonder groot voordeel aan het 8-8-4-systeem: het zorgt voor regelmaat en leent zich goed voor een tweede studie. Kortom, als we iets veranderen, wat ik geen slecht idee vind, dan is de harde voorwaarde dat de gehele jaarindeling van de UvA verandert, en niet die van één faculteit.‘

‘8-8-4 heeft het academisch jaar eindeloos uitgerekt, zowel voor studenten als voor docenten’

Jean Rwasibo is controller bij het administratief centrum

‘In mei 2014 heeft het CvB de jaarindeling van 2016-2017 tot en met 2024-2025 vastgelegd. Studenten en docenten zijn ontevreden met de 8-8-4-indeling. 2024-2025 is ver. In overleg met alle belanghebbenden zoals de onderwijscommissie en de VU dienen het college en de decanen het huidige model evalueren en denken over de positieve en negatieve gevolgen van het huidig model.’

Patricia Pisters is hoogleraar filmwetenschap

‘Ja, 8-8-4 heeft het academisch jaar eindeloos uitgerekt, zowel voor studenten als voor docenten. In vergelijking met andere landen om ons heen geeft de UvA ontzettend veel weken les. Meer lucht in het programma zou iedereen goed doen. Om alles weer om te gooien zou in eerste instantie ook weer heel veel extra werk genereren, dus dat zou wel om een goede pilot vragen en wellicht een referendum zodat niet weer een nieuwe structuur met andere nadelen wordt opgelegd aan de academische gemeenschap.’

‘Wellicht zou een 10-10-10-10-systeem een goed compromis zijn tussen te lange periodes en teveel toetsmomenten’

Ralph Wijers is hoogleraar hoge-energieastrofysica

‘De jaarindeling zal altijd onderwerp van debat blijven; en is dat ook al heel lang. Dit geeft volgens mij aan dat er geen indeling is die iedereen tevreden stelt of didactisch bewijsbaar beter is. Wellicht zou een 10-10-10-10-systeem een goed compromis zijn tussen te lange periodes en te veel toetsmomenten, maar wie zal het zeggen? Ik neig derhalve sterk naar het nu laten zoals het is: omschakelen is altijd heel moeilijk en bewerkelijk en zonder duidelijke aanwijzing dat dat verbetering oplevert een slecht plan.’

Han van der Maas is hoogleraar psychologische methodenleer

‘Met deze kwestie is het als zoveel andere kritieken op de UvA: kom met een beter voorstel.’

 

Het Folia opiniepanel bestaat uit 25 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling.

Ook een mening? Reageer hieronder of schrijf een opinieartikel.

 

Dit was de laatste aflevering van het opiniepanel voor de zomer.