Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Kan de UvA niet beter kiezen voor Engels?

Henk Strikkers,
30 januari 2019 - 06:00

De UvA gaat een mooc Nederlands opnemen voor internationals en de medezeggenschap experimenteert met simultaanvertaling omdat niet iedereen goed Nederlands spreekt. Beide zijn een gevolg van de internationalisering van de UvA. In tijden waarin het geld bepaald niet tegen de plinten klotst op de universiteit kan het financieel voordelig zijn om voor één voertaal te kiezen voor onderwijs, bestuurlijke zaken en andere gelegenheden, zoals de Universiteit Twente bijvoorbeeld besloot. Moeten de UvA-campussen volledig Engels worden?

Tweetaligheid leidt tot gedoe, de UvA kan beter kiezen voor Engels als voertaal

Huub Dijstelbloem is hoogleraar filosofie van wetenschap en politiek

‘Wetenschap bestaat bij de gratie van vele talen, figuurlijk (verschillende disciplines en benaderingen) en letterlijk. Daar eenvormigheid in aanbrengen leidt tot kaalslag. Dan liever wat gedoe –  de core business van wetenschap ten slotte. Doorgaans komt men daar prima uit. Engels en Nederlands zijn beide onontbeerlijk. Belangrijk is dat we ambitieus blijven. Dus vasthouden aan de verplichting Nederlands te leren voor mensen in vaste dienst, en streven naar hoogwaardige beheersing van het Engels in plaats van alleen het beruchte academische jargon. Maar ook als dat niveau niet gehaald wordt, vindt de uitwisseling wel een weg. Geld daarvoor is geen kostenpost maar een investering in veelzijdigheid.’

‘Beheersing van alleen de Engelse taal past niet bij onze complexe samenleving en kennisoverdracht verloopt vaak beter in de eigen moedertaal’

Jean Rwasibo is controller bij het Administratief Centrum

‘Internationalisering is een belangrijk aspect en motor van de ontwikkeling die we kennen als globalisering. In dit verband positioneert de UvA zich als een internationale universiteit door uitwisseling, samenwerking en instroombevordering. De UvA bevordert Engelstalige opleidingen. Ik ben het oneens met de stelling dat Engels de voertaal op de UvA moet worden omdat tweetaligheid tot veel gedoe leidt. Wij zijn in Nederland. De eigen moedertaal bevorderen is van belang en bovendien een teken van soevereiniteit. De vooropleiding en de culturele achtergrond van studenten varieert sterk. Voor een succesvolle professionele loopbaan in een internationale context lijkt het mij het onderwijssysteem van tweetaligheid te handhaven.’

Barbara Mulder is hoogleraar cardiologie

‘Internationalisering van het hoger onderwijs past bij de ambitie om studenten op te leiden tot wereldburgers. Een gemeenschappelijke taal (Engels) leidt tot beter begrip tussen mensen met uiteenlopende standpunten en biedt meer mogelijkheden voor studenten op de internationale arbeidsmarkt. Een bijkomend financieel voordeel voor de universiteiten zou geen rol moeten spelen in deze discussie.

De voertaal van een opleiding veranderen in Engels staat echter niet gelijk staat aan internationaliseren. Beheersing van alleen de Engelse taal past niet bij onze complexe samenleving en kennisoverdracht verloopt vaak beter in de eigen moedertaal.

Dus alleen een gerichte internationalisering op specifieke gebieden met een overduidelijke meerwaarde lijkt mij een gewenste ontwikkeling.’

‘In mijn ideale wereld houdt elk land zijn eigen taal in ere, en geeft daarnaast hoge prioriteit aan het Engels’

Ralph Wijers is hoogleraar hoge energie-astrofysica

‘Meertaligheid is een weerspiegeling van waardevolle diversiteit, en tweetaligheid is het minimum dat we in stand moeten houden. Het Nederlands moet omdat we Nederlands zijn, als cultuurgoed en communicatiekanaal met onze (hele) eigen samenleving.  Het Engels moet omdat we als toonaangevende universiteit ons met de hele wereld moeten verstaan. We willen een venster van ons land op de wereld zijn, toegang bieden tot een wereld van kennis. En we willen een venster van de wereld op ons land zijn. In mijn ideale wereld houdt elk land zijn eigen taal in ere, en geeft daarnaast hoge prioriteit aan het Engels, als de taal waarin we elkaar allemaal (redelijk) kunnen verstaan. Wat mij betreft is het “the best of both worlds” als de UvA haar moedertaal respecteert en tegelijk via het Engels al haar studies en instituten toegankelijk maakt voor studenten en academici uit de hele wereld.’

Patricia Pisters is hoogleraar filmwetenschap

‘Absoluut oneens met deze stelling. Ik ben zeer voor Engelstalige trajecten en internationale staf, maar het Nederlands moet niet helemaal verdwijnen als voertaal. Als we de voordelen van internationalisering willen hebben moeten we “het gedoe” van tweetaligheid op de koop toenemen en investeren in vertalingen, en staf ook uitnodigen om ook Nederlands te leren.’

 

Het Folia opiniepanel bestaat uit 20 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling.

Ook een mening? Reageer hieronder of schrijf een opinieartikel.