Foto: Daniël Rommens
opinie

‘De bezetting van het P.C. Hoofthuis was ondoordacht, onsympathiek en buitensporig’

Fabian van Hal,
20 december 2018 - 11:13

Het is schandalig dat de UvA weer kosten moet maken door bezettende studenten, vindt student Fabian van Hal van De Vrije Student. ‘De demonstranten hadden op het Malieveld moeten staan om aandacht van de regering te vragen, niet als een stel hooligans de universiteit onveilig maken.’

In 2015 werd het Maagdenhuis en het Bungehuis bezet door studenten van de Universiteit van Amsterdam met maar liefst 700.000 euro schade als gevolg. Afgelopen jaar organiseerden volksmennende studenten een campingprotest op Roeterseiland dat uit de hand liep waardoor de politie moest ingrijpen. Zo’n drie maanden geleden was het wederom raak: een groep agitatoren haalde het in hun hoofd om het P.C. Hoofthuis van de UvA te bezetten. Het gevolg is 89.000 euro aan kosten voor de UvA.

 

Ook bij deze actie moest er spijtig genoeg politie aan te pas komen om de demonstranten te verwijderen. Niet alleen protesteren deze studenten op de verkeerde plek, ook is de manier waarop de relschoppers hun mening wereldkundig maakten erg buitensporig en ineffectief. De bezetters schieten hiermee in eigen doel. Als UvA-student ben ik zeer teleurgesteld in de actie, en vele medestudenten met mij. Niet alleen is het bezetten an sich een groot probleem, ook leidt het tot een bizar hoge schadepost.

‘Van universitaire studenten zou je redelijkheid, een volwassen houding verwachten en een protest zonder vernielingen, maar schijnbaar is dat te veel gevraagd’

Gemaskerd met bivakmutsen ontzegden de manifestanten iedereen de toegang tot het P.C. Hoofthuis. Niet alleen konden studenten die van ver komen hun college niet meer volgen, zelfs docenten mochten hun eigen kantoor niet meer binnen. Met een ultimum remedium probeerde burgemeester Halsema de studenten tot redelijkheid te bedaren, maar zonder succes: als kleine kinderen bleven de bezetters op hun plaats zitten. Tot mijn schaamte als UvA-student moest de politie de herriemakers een voor een wegdragen.

 

Buiten alle proportie
De bezetting ging allesbehalve netjes. Volgens een raadslid is de raadskamer geplunderd [Dit wordt door de faculteitsraad ontkend, zie naschrift. red.]. Ook is er een beveiligingscamera kapotgemaakt en werden deuren opengebroken. Het vervangen van hang- en sluitwerk kostte het meeste geld: maar liefst 48.000 euro. Op het Instagram-account van Humanities Rally was een tijd geleden te zien hoe de bezetters trots poseren met gestolen chocola. Van universitaire studenten zou je redelijkheid, een volwassen houding verwachten en een protest zonder vernielingen, maar schijnbaar is dat van deze bezetters te veel gevraagd.

 

Voor de inhoud valt het één en ander te zeggen, want de bezuinigingen die door de regering zijn aangekondigd raken studenten wel degelijk. De rente van de lening gaat omhoog en het geld dat met de winst van de invoering van het leenstelsel verkregen zou worden gaat naar heel andere posten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Een boze reactie hierop is mijns inziens te rechtvaardigen. Naast onvrede over de bezuinigingen protesteerden de bezetters voor een meer diverse universiteit. Daar is op zichzelf niets mis mee, maar dat willen zij doen via quota. Positieve discriminatie is ook discriminatie, en dus niet de goede maatregel om diversiteit te bewerkstelligen.

‘De protesterende studenten waren op de verkeerde plaats, het bezuinigingsbeleid komt immers uit Den Haag’

Ineffectief
De redenen om te protesteren zijn legitiem, maar dat moet dan wel binnen de kaders van de wet blijven. Diefstal en vernielingen horen daar vanzelfsprekend niet bij. Bovendien heeft – ironisch genoeg – de bezetting het onderwijs van UvA-studenten eerder belemmerd dan verbeterd. Op het moment dat colleges uitvallen of verplaatst moeten worden door de actie is daar niemand bij gebaat. Je jaagt er medestudenten mee in het harnas en het verhinderen van onderwijs zorgt voor antipathie van juist degenen die achter je doel moeten staan: de studenten zelf.

 

Op de dag van de bezetting zou er door de faculteitsraad van Geesteswetenschappen besloten worden over het diversiteitsbeleid van de UvA [Dit wordt door de faculteitsraad ontkend, zie naschrift. red.]. Pijnlijk genoeg heeft door de bezetting deze vergadering niet plaats kunnen vinden. Ook dit is een voorbeeld dat laat zien dat de bezetting kant noch wal raakt, ondoordacht en allesbehalve effectief is.

 

Verkeerde plaats
Tot slot waren de protesterende studenten op de verkeerde plaats. Het bezuinigingsbeleid komt immers uit Den Haag, niet vanuit de UvA. Sterker nog, de universiteit schaart zich op dit gebied inhoudelijk achter de studenten en WOInActie. ‘We hebben steeds gezegd: wij zijn het grotendeels eens, we moeten hier uit kunnen komen. (…) De actievoerders wilden daar niet op in gaan,’ liet het College van Bestuur via de mail weten.

 

Met protesteren is niets mis. Met een gebouw van de Universiteit bezetten, onderwijs voor studenten verpesten en schaamteloze diefstal wel. Als student maak ik mij zorgen om het imago van de UvA. De demonstranten hadden op het Malieveld moeten staan om aandacht van de regering te vragen, niet als een stel hooligans de universiteit onveilig maken. De aandacht en sympathie van de UvA was namelijk al aanwezig. Van studenten zou een effectievere, doelmatigere en doordachtere manier van protesteren verwacht kunnen worden, eerder dan een ordinair en gemakzuchtig dagje relschoppen en slopen in het P.C. Hoofthuis met als gevolg gigantische schade.

 

Fabian van Hal is student rechtsgeleerdheid en lid van de studentenpartij De Vrije Student.

 

NASCHRIFT

De Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen ontkent in een reactie aan Folia dat de raadkamer schade is berokkend en bovendien was er die dag geen vergadering gepland waarin over diversiteitsbeleid zou worden gestemd of gesproken, meldt FSR-voorzitter Nuria Zantman.

Lees meer over