Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Gage Skidmore (cc, via Flickr)
opinie

‘UvA-bestuur, neem stelling tegen dehumaniserende opvattingen’

Een gastredacteur,
30 oktober 2018 - 09:07

Het UvA-bestuur moet stelling nemen tegen mensen die een deel van de UvA-gemeenschap dehumaniseren. Dat schrijven elf wetenschappers van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen in een open brief. ‘Bevestig dat non-discriminatie en gelijkwaardigheid de basisbeginselen van onze universiteit zijn, en spreek u uit tegen pogingen om deze ter discussie te stellen.’

Best College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam,

 

Met teleurstelling hebben wij vernomen dat Jordan B. Peterson is uitgenodigd om te spreken bij Room for Discussion.

 

Jordan B. Peterson werd bekend door zijn felle strijd tegen het recht van trans en queer mensen om zelf een voornaamwoord te kiezen. Niet veel later beweerde hij in een online tweegesprek met een andere hoogleraar dat mannen nooit controle zullen krijgen over ‘gestoorde vrouwen’, omdat dit soort onenigheid, in tegenstelling tot die tussen mannen, niet op een fysieke manier beslecht ‘mag’ worden. Zijn beruchtheid nam verder toe na de aanslag van Alek Minassian, een zelfverklaard ‘Incel’, die in Toronto tien mensen (voornamelijk vrouwen) doodreed. Peterson suggereerde in de nasleep van die aanslag dat mannen over vrouwenlichamen moeten kunnen beschikken, iets dat hij ‘afgedwongen monogamie’ noemde, om geweld door mannen tegen te gaan, geweld zoals dat van Minassian. Dit alles heeft er onder andere toe geleid dat Jordan B. Peterson een bekend en gerespecteerd voorbeeldfiguur is geworden voor mensen die er anti-trans- en misogyne denkbeelden op nahouden.

‘Het is belangrijk dat de UvA officieel in het geweer komt tegen pogingen om leden van onze gemeenschap te dehumaniseren’

Als medewerkers en studenten van de UvA vinden wij dat noch onze rechten op het hebben van een eigen genderidentiteit, noch onze lichamelijke integriteit, onderwerp van discussie zijn. De UvA, als werkgever en als hoger onderwijsinstelling, heeft de verantwoordelijkheid om de gelijkwaardigheid van vrouwen, trans en non-binaire mensen te waarborgen. Als vrouwen, trans en non-binaire mensen zouden wij niet hoeven te werken of studeren in een instituut dat in iets anders dan onze volwaardige menselijkheid gelooft. Daarom vragen wij dat de UvA als instelling ondubbelzinnig en publiekelijk bevestigt dat wij recht hebben op het werken en studeren in een omgeving die onze menselijkheid erkent en respecteert. Wij moeten zeker weten dat onze werkgever en universiteit niet gelooft dat de rechten van vrouwen, trans en non-binaire mensen, en het recht op lichamelijke integriteit, ter discussie staan.

 

De UvA streeft non-discriminatie, gelijkwaardigheid en inclusiviteit na in werkgeverschap en onderwijs en juist daarom is het van het grootste belang dat de instelling zichtbaar stelling neemt tegen zij die de menselijkheid van anderen ter discussie stellen. Bovendien, de UvA heeft als werkgever en universiteit de verantwoordelijkheid om de veiligheid van staf en studenten te waarborgen. Het is belangrijk dat de UvA officieel in het geweer komt tegen pogingen om leden van onze gemeenschap te dehumaniseren. Daarom roepen wij u op om een schriftelijk statement te publiceren, waarin u expliciet bevestigt dat non-discriminatie en gelijkwaardigheid de basisbeginselen van onze universiteit zijn, en zich uitspreekt tegen pogingen om deze ter discussie te stellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ellis Aizenberg

Miriyam Aouragh

Sarah Bracke Grieder

Martijn Dekker

Erella Grassiani

Lucy Hall

Franca van Hooren

Vivienne Matthies-Boon

Polly Pallister-Wilkins

Abbey Steele

Hannah Werner

 

Alle elf ondertekenaars werken bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

You can read the letter in English here.

Lees meer over