Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Gage Skidmore (cc, via Flickr)
opinie

‘Room for Discussion, maak geen andere regels voor Peterson’

Een gastredacteur,
29 oktober 2018 - 09:15

Room for Discussion moet geen duimbreed toegeven aan de studenten en medewerkers die vinden dat er een gast naast Jordan Peterson moet zitten. Dat betogen zowel rechtenstudent Fabian van Hal als econoom Jasper H. van Dijk in twee opiniestukken. ‘Ook mensen die het met mij oneens zijn hebben evenveel recht hun visies het publieke debat in te slingeren als ik dat heb.’

Extra gast naast Jordan Peterson stoort het open debat

Fabian van Hal

 

Aanstaande woensdag zal prof. Jordan Peterson spreken bij Room for Discussion. Het discussieplatform heeft hem uitgenodigd om hem te ondervragen over de Society in Crisis. Vreemd genoeg zint niet iedereen dit: studentenorganisaties en ruim tachtig UvA-medewerkers willen dat er een extra spreker tegenover de Canadese psycholoog wordt geplaatst. Wij als De Vrije Student vinden de ongelijke behandeling van een conservatieve spreker onnodig en zelfs kwalijk. Het geeft blijk van een linkse bias op de UvA die de openheid van het publieke debat schaadt.

Fabian van Hal

Een open discussie is van groot belang. Bij uitstek op de universiteit is het de bedoeling dat je als student in aanraking komt met allerlei verschillende meningen – ook wanneer die meningen niet de jouwe zijn. Door met elkaar in discussie te gaan, te debatteren over elkaars standpunten en met elkaar te praten verbreed je je horizon aan kennis. Niet alleen is een ongeremd debat leerzaam; ook gaat het polarisatie en politieke segregatie tegen. Dat is iets wat in deze tijd hard nodig is.

 

Laat ik vooropstellen dat ik het persoonlijk niet met alle standpunten van Peterson eens ben. Zijn kijk op bepaalde feministische thema’s vind ik conservatief en ook zijn visie op migratie deel ik niet. Dat ik dat vind, betekent echter niet dat Jordan Peterson zijn mening niet mag verkondingen. Ook mensen die het met mij oneens zijn hebben evenveel recht hun visies het publieke debat in te slingeren als ik dat heb.

 

Daar zijn de tachtig UvA-medewerkers en organisaties als de Asva, Humanities Rally en University of Colour het niet mee eens. Zij willen een voorwaarde stellen aan de spreekvrijheid van Peterson door een extra gast tegenover hem te zetten. Op zichzelf lijkt daar niets mis mee. Wat wel kwalijk is, is dat deze maatregel alleen wordt geopperd bij de rechtse Peterson. Toen Jesse Klaver (GroenLinks) of Sylvana Simons (BIJ1) te gast was bij Room for Discussion was er niemand die ook maar íets te klagen had. Integendeel, hun komst werd verheerlijkt.

‘Juist op de universiteit moet de vrijheid van meningsuiting bijzonder groot zijn en moet je over elk onderwerp met elkaar in discussie kunnen gaan’

De medewerkers en studentenorganisaties willen dus dat Peterson anders behandeld wordt dan andere gasten omdat hij een afwijkende mening zou hebben. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ze noemen hem een ‘symptoom van deze [samenlevings]crisis’. Het is ernstig dat juist UvA-docenten pleiten om het vrije debat in te perken. Juist op de universiteit moet de vrijheid van meningsuiting bijzonder groot zijn en moet je over elk onderwerp met elkaar in discussie kunnen gaan. De linkse bubbel waar de UvA in lijkt te zitten verstoort de mogelijkheid om een open discussie te voeren, en dit incident is daar een schoolvoorbeeld van. Wij vinden het schandelijk dat medewerkers van de UvA aan die inperking bijdragen.

 

Room for Discussion is in zoverre aan hun eisen tegemoetgekomen dat ze twintig minuten extra Q&A hebben ingevoerd. Dat is een kleinere inperking dan een extra spreker, maar alsnog is dit een discriminerende behandeling ten opzichte van alle andere sprekers. Het debatplatform zou stevig in zijn schoenen moeten staan en een strakke, consequente lijn moeten trekken.

 

De Universiteit van Amsterdam heeft een probleem, en dat is de ondraaglijke linkse bias waarin zij zich bevindt. Hierdoor wordt – bewust dan wel onbewust – het publieke debat ingeperkt en belemmerd. Juist de universiteit zou een plek moeten zijn waar je met elkaar in discussie gaat en nagenoeg elke mening welkom is, maar de felle kritiek op de komst van prof. Jordan Peterson laat zien dat de situatie helaas anders is. Vraag Peterson het hemd van het lijf, wees kritisch en drijf hem in het nauw als je wilt, maar doe dat op dezelfde manier als dat bij een links publiek figuur zou gebeuren. Wij, de Vrije Student, staan pal achter een vrij debat. Andere behandeling van rechtse sprekers beperkt dat debat en is allesbehalve wenselijk op de UvA.

 

Fabian van Hal is student rechtsgeleerdheid en actief bij studentenpartij De Vrije Student.

Andere regels voor interview Peterson? Natuurlijk niet

Jasper H. van Dijk

 

Een lange lijst UvA-docenten en -studenten bekritiseerde afgelopen week het aankomende Room for Discussion-interview met Jordan Peterson. Het voelt voor mij vreemd dat ik juist tegen deze groep, waarvan iedereen verbonden is aan de universiteit, in de pen moet klimmen om op te komen voor het vrije debat en de rol van de universiteit hierin.

Jasper H. van Dijk

Al vaker werd Room for Discussion bekritiseerd wegens de gasten die zij uitnodigden. Heftige kritiek was er bij gasten van Sylvana Simons tot Thierry Baudet. Meteen ben ik dan geneigd om weerwoord te geven. Zo moest ik laatst nog aan een Spaanse student uitleggen dat het goed is om de voormalige president van Catalonië Carles Puigdemont – in zijn ogen een landverrader – uit te nodigen. Ik zei dat het een mooie kans is om hem kritisch te bevragen over zijn beweegredenenen zodat de studenten in de zaal beter begrijpen hoe een groot deel van de Catalanen naar Spanje kijkt. De UvA-studenten kunnen vervolgens na het interview hun eigen mening vormen over het Catalaanse conflict.

 

De ideeën van Peterson worden, net als de ideeën van Puigdemont, gedeeld door bepaalde groepen in de maatschappij. Dat het gedachtegoed van Peterson weerklank vindt is voor sommigen een ongemakkelijke realiteit, maar door de invloed die het heeft een belangrijke reden om te bespreken - en het liefst met de persoon in kwestie zelf.

 

Volgens de auteurs van de brief is Peterson geen echte academicus en is dat een van de redenen dat de opzet van het debat veranderd zou moeten worden. Deze kritiek hadden zij niet bij de tal van andere niet-academische gasten, zoals Joris Luyendijk en Jort Kelder, die hebben plaatsgenomen op de chesterfield.

 

Ook wordt in de brief de voor hen retorische vraag gesteld waarom een gerenommeerd instituut als de UvA een gast, die zijn bekendheid ontleent aan een ‘rechts-conservatieve ideologie’, een prominent podium zou moeten geven?

‘Willen wij niet begrijpen waarom zovelen vallen voor de woorden van Jordan Peterson?’

Opmerkelijk: blijkbaar vinden de docenten en studenten dat er andere regels gelden voor gasten die niet hun ideologie delen?

 

Room for Discussion kan er voor kiezen om deze mensen – de klimaatontkenners, de rechts-conservatieven, de anti-feministen – buiten te sluiten en weg te houden van de academische fora. Hun ideeën verdwijnen, hoe graag de briefschrijvers dat ook zouden willen, daarmee echter niet. Je zou ook kunnen beredeneren dat je deze personen juist een podium moet bieden, zodat hun ideeën bediscussieerd kunnen worden en hun mogelijke holle retoriek voor het publiek ontmaskerd kan worden. Willen wij niet begrijpen waarom zovelen vallen voor de woorden van Jordan Peterson?’

 

Laat Room for Discussion deze personen het vuur aan de schenen leggen. En laat de UvA een voorbeeld nemen aan de Oxford Union waar begin deze zomer op kritische doch respectvolle wijze met Peterson in gesprek werd gegaan. En moet dat dan gedaan worden door een andere sterke gast ernaast te zetten zoals de briefschrijvers willen? Natuurlijk niet. Hiermee wordt impliciet beweerd dat de twee interviewers op de bank en het aanwezige publiek niet capabel genoeg zijn om zelf kritisch te zijn.

 

Mocht die vrees er toch zijn, dan wil ik UvA-mederwerkers en -studenten oproepen de interviewers te helpen; bereid scherpe vragen met hen voor. Ze zullen blij zijn als jullie contact met ze opnemen.

 

Jasper H. van Dijk is econoom en voormalig vicevoorzitter van Room for Discussion.

Lees meer over