Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Gage Skidmore (cc, via Flickr)
opinie

‘Room for Discussion, zet een extra gast naast Jordan Peterson’

Een gastredacteur,
25 oktober 2018 - 16:24

Zo’n tachtig UvA-medewerkers en een aantal studentenorganisaties willen dat Room for Discussion een extra gast uitnodigt voor haar aflevering met de Canadese psycholoog Jordan Peterson komende woensdag. ‘Een extra gast kan tegenwicht bieden aan Petersons conservatieve, patriarchale, antifeministische, anti-klimaatwetenschappelijke, “politiek incorrecte” wereldbeschouwing.’

Wij, studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam, doen een beroep op Room for Discussion (RfD) om de opzet van hun aanstaande interview met de Canadese psycholoog Jordan B. Peterson aan te passen. De uitnodiging van Peterson is ongeloofwaardig en botst met RfD’s zelfverklaarde missie, namelijk: het overbruggen van de kloof tussen de academische wereld en het grote publiek door een ‘journalistieke, wetenschappelijk gegronde benadering te hanteren’. Als Peterson al een platform krijgt op onze universiteit, moet hij op zijn minst worden vergezeld door een deskundige gesprekspartner. Wij helpen RfD graag bij het zoeken van een geschikte kandidaat.

 

In 2016 groeide Jordan B. Petersons roem naar ongekende hoogte. Niet baanbrekend onderzoek, maar Petersons verzet tegen een wetswijziging ligt ten grondslag aan zijn huidige faam. De professor sprak zich in 2016 uit tegen een wijziging in het Canadese Wetboek van Strafrecht en de Canadese mensenrechtenwetgeving. Het amendement, dat bekend staat als Bill C-16, voegde discriminatie op basis van genderidentiteit toe aan vormen van discriminatie die reeds waren opgenomen in de Canadese mensenrechtenwetgeving. Peterson baseerde zijn vijandige standpunt op een fundamentele misinterpretatie van de wetswijziging: hij beschouwde Bill C-16 onterecht als een inperking op zijn vrijheid van meningsuiting. Peterson beweerde dat het amendement hem dwong om trans en genderqueer studenten bij hun gewenste persoonlijk voornaamwoord te noemen, iets wat hij stelselmatig weigerde te doen.

‘Peterson verspreidt talloze opvattingen die zowel stuitende voorbeelden van pseudowetenschap als ronduit schadelijk zijn: van samenzweringstheorieën tot ontkenning van klimaatverandering’

Internetpersoonlijkheid

Net als veel ander nepnieuws, verspreidde Petersons mislezing van Bill C-16 zich als lopend vuurtje op social media. Vooral door video’s op YouTube groeide de Canadees uit tot een wereldwijde internetpersoonlijkheid. Erg populair werden videocompilaties waarin de professor door verontwaardigde studenten wordt geconfronteerd: het aantal views van deze video’s loopt in de miljoenen. In deze compilaties worden veelal trans en genderqueer studenten, ontzet over de ongeïnformeerde, militante afwijzing van de antidiscriminatiewet, weggezet als ‘redeloos’ en ‘emotioneel’, terwijl Peterson op het voetstuk van de ‘academische, rationele geest’ wordt geplaatst.

 

Rechtse media zagen al gauw brood in Peterson en gaven hem een podium om over zijn algemene kijk op de moderne maatschappij te praten. Zijn conservatieve, patriarchale, antifeministische, ‘politiek incorrecte’ uitspraken werden met veel enthousiasme ontvangen door een snel groeiende schare bewonderaars. Deze Peterson-fans vormen een breed en los verband van rechts-conservatieve, ‘politiek-incorrecte’, overwegend witte, in de maatschappij teleurgestelde jongemannen. Zijn grote aantal volgers levert Peterson zowel academische legitimiteit als financiële gewin op; alleen al via crowdfunding verdient de professor maandelijks 80.000 dollar.

‘RfD heeft Peterson eenvoudigweg uitgenodigd omdat hij populair en “omstreden” is, niet vanwege zijn deskundigheid’

Pseudowetenschap

Het is zorgwekkend dat Peterson academische legitimiteit kan ontlenen aan zijn status als internetpersoonlijkheid. Peterson verspreidt talloze opvattingen die zowel stuitende voorbeelden van pseudowetenschap als ronduit schadelijk zijn: van samenzweringstheorieën over ‘postmoderne neomarxisten’ die universiteiten ‘infiltreren’ tot ontkenning van klimaatverandering. Peterson toont consequent aan geen flauw benul te hebben van kwesties die buiten zijn eigen vakgebied liggen. Maar zelfs binnen zijn eigen expertise, dat van de klinische psychologie, is de professor niet serieus te nemen. Zo bedient hij zich geregeld van absurde, essentialistische, seksistische uitspraken over de menselijke natuur. Illustratief zijn Petersons opvattingen over ‘gedwongen monogamie’ (enforced monogamy), ‘het sociaal stimuleren en cultureel inprenten van monogame relaties’. Volgens de Canadees is monogamie de ideale remedie om geweld van mannen tegen vrouwen te bestrijden – alsof huiselijk geweld binnen een monogaam huwelijk nooit bestaan heeft.

 

Waarom zou een gerenommeerd wetenschappelijk instituut als de UvA, dat op het gebied van onderzoek naar klimaatverandering een reputatie hoog heeft te houden, een prominent platform bieden aan een beruchte klimaatontkenner, die zijn bekendheid volledig ontleent aan een rechts-conservatieve ideologie in plaats van aan integere wetenschapsbeoefening?

 

Alt facts

Voor mensen bij wie fundamentele academische normen en waarden hoog in het vaandel staan, is het volgende glashelder: RfD heeft Peterson eenvoudigweg uitgenodigd omdat hij populair en ‘omstreden’ is, niet vanwege zijn deskundigheid. Deze uitnodiging schaadt de wetenschappelijke standaard waaraan wij in onze dagelijkse, academische praktijk proberen te voldoen. De komst van Peterson is puur entertainment en allesbehalve onschuldig. Het is entertainment dat naadloos past in een hedendaagse, internationale dynamiek waarin wetenschap en deskundigheid worden gerelativeerd als ‘slechts een mening’. Wat ervoor doorgaat als ‘feit’ hangt tegenwoordig steeds meer af van de luidruchtigheid en het populisme waarmee het ‘feit’ gepresenteerd wordt. In tijden van alternatieve feiten (alt facts) hebben rigoureuze geleerdheid en kritisch denken, kernwaarden van de universiteit, aan hernieuwd belang gewonnen. Deze waarden dienen te worden gekoesterd, niet ondermijnd.

‘Een extra gast kan tegenwicht bieden aan Petersons conservatieve, patriarchale, antifeministische, anti-klimaatwetenschappelijke, “politiek incorrecte” wereldbeschouwing’

Daar waar RfD het evenement rondom Peterson ‘A Society in Crisis’ heeft genoemd, denken wij dat het gepaster is om te spreken van een systeemcrisis. Zo is het dit najaar tien jaar geleden sinds de economische crisis begon en het einde ervan is nog steeds niet in zicht. Mensen uit de arbeidersklasse betalen noodgedwongen de rekening voor de banken en multinationals. Geopolitieke spanningen nemen toe en heersende elites reageren apathisch op de op hol geslagen klimaatverandering. Wij zien Peterson - met zijn onwetenschappelijke benadering, zijn zelfverrijking en zijn op controverses gebouwde sterrenstatus – als een symptoom van deze crisis, niet als het antwoord erop.

 

Echt kritisch debat

Wij zouden daarom graag zien dat een extra gast wordt uitgenodigd voor het ‘Society in Crisis’-event, om tegenwicht te bieden aan Petersons conservatieve, patriarchale, antifeministische, anti-klimaatwetenschappelijke, ‘politiek incorrecte’ wereldbeschouwing. Alleen zo zou een echt, kritisch debat kunnen plaatsvinden. Aangezien Peterson meermaals heeft aangegeven het debat niet te schuwen, nemen wij aan dat hiervoor ruimte gemaakt kan worden.

 

Folia heeft Room for Discussion gevraagd om een reactie op deze brief. Lees hier hun reactie.

 

De open brief is een initiatief van het netwerk Bezorgde Amsterdammers dat zich zorgen maakt over de opkomst van extreem-rechts en normalisering van zijn gedachtegoed.

 

Dr. Donya Alinejad

Dr. Miriyam Aouragh

PhD Josien Arts

Dr. Rowan Arundel

Dr. Sruti Bala

PhD Selçuk Balamir

Dr. Marija Bartl

Prof. Dr. Niko Besnier

Esther de Boer, Student Assistent

Dr. Sarah Bracke

Dr. Liberty Chee

PhD Marci Cottingham

PhD Robert J. Davidson

Dr. Ursula Daxecker

Sherilyn Deen, Junior Lecturer Sociology at UvA

PhD Daniel DeRock

Dr. Jeff Diamanti

PhD Clément Dréano

Drs. Brian Droop

Leonie Dronkert, Junior Researcher at VUmc

PhD Mirjam Fischer

Dr. Joyce Goggin

Dr. Erella Grassiani

Dr. Julian Gruin

Dr. Lucy Hall, lecturer

PhD Eline Hansen

Dr. Joke Hermes

PhD Bram Hogendoorn

PhD Roos Hopman

PhD Peyman Jafari

PhD Mirthe Jiwa

PhD Mariska Jung

Dr. Artemy Kalinovsky

Prof. dr. ir. Jeroen de Kloet

Dr. Javier Koole

Yoren Lausberg, Jr Docent at the Sociology Department

PhD Justine Laurent

PhD Candida Leone

Dr. Mieke Lopes Cardozo

Prof. Dr. Chantal Mak

Dr. Eef Masson

Dr Vivienne Matthies-Boon

Prof. dr. Amade M’charek

Dr. Julie McBrien

Dr. Esther Miedema

PhD Peter Miller

Eva Mos, Junior Lecturer Sociology at UvA

PhD Gabriel Otero

Dr. Merijn Oudenampsen

Dr. Toni Pape

Prof. dr. Esther Peeren

dr. Jasper van de Pol

PhD Phie van Rompu

Dr. Enzo Rossi

David Rypel

PhD Inez Blanca van der Scheer

PhD Heleen Schols

Dr. Patricia Schor

Dr. Itamar Shachar

PhD Fenna Smits

Dr. Rachel Spronk

Dr. Abbey Steele

Dr. Stephanie Steinmetz

Dr. Luisa Steur

PhD Dragana Stojmenovska

Dino Suhonic

Dr. Jan Teurlings

PhD Marina Tulin

PhD Diliara Valeeva

Prof. dr. Olav Velthuis

Noa Visser, teaching assistent

PhD Laura Vonk

Dr. Julienne Weegels

PhD Natalie Welfens

Prof. Dr. Saskia E. Wieringa

PhD Lisanne Wichgers

Dr. Timothy Yaczo

 

Studentengroepen

Amsterdam United

ASVA studentenunie

Diversity Forum

Humanities Rally

ISSO

NU!

ReThink

Red UvA

ROOD Amsterdam, jong in de SP

Sophie Visser - lid Student Disability Platform

Susanne Salari - lid Student Disability Platform

Sociologisch Mokum

University of Colour

 

N.B. Laura Burgers heeft haar steun aan deze verklaring ingetrokken.