Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Is een helpdesk een goed middel tegen werkdruk?

Henk Strikkers,
17 oktober 2018 - 10:22

De hoge werkdruk is een van de meest gehoorde klachten onder academici. De UvA stelde daartoe eerst een taskforce in en sinds kort is er een helpdesk in het leven geroepen die de werkdruk van UvA-medewerkers moet verlagen. Maar is dat wel de goede manier? Kan de UvA dat budget niet beter vrijmaken voor het aannemen van meer mensen?

In plaats van het instellen van taskforces en helpdesks kan de UvA beter meer docenten aannemen om de werkdruk te verlagen.

Patricia Pisters is hoogleraar filmwetenschap

‘Ik kom er regelmatig niet eens aan toe om zelfs even op deze stelling te reageren vanwege de werkdruk, vooral in onderwijsintensieve periodes die vaak lang zijn. Maar om in te gaan op de stelling: taskforces helpen totaal niet. Er liggen al vele aanbevelingen en dossiers over werkdruk. Verhogen van normuren voor onderwijs zal wel helpen. Deze primaire taak van universiteiten vraagt veel meer dan waar rekening mee wordt gehouden en het zou helpen als dit wordt recht getrokken. Kortere semesters of afschaffing van het 8-8-4-jaarindeling zou ook meer rust en menselijk ritme in het academisch jaar creëren, zowel voor docenten als voor studenten die ook grote werkduk ervaren.’

‘Dit is een goed voorbeeld van een naïeve opmerking die de complexiteit van het probleem geen recht doet’

Albert Feilzer is decaan van tandheelkundefaculteit Acta

‘Naar mijn ervaring is het zeker zo dat er veel academici zijn met een te hoge werkdruk, maar dat het daarnaast ook academici zijn die in staat zijn om hun werkdruk beter te managen en er daardoor minder last van hebben. Het spreekwoord “Wanneer je iets snel gedaan wil hebben, vraag het dan aan iemand die het druk heeft” kan hier bijvoorbeeld van toepassing zijn. Dit gedragsaspect leidt er toe dat men eerder iemand met een hoge werkdruk iets extra’s vraagt met tot gevolg dat deze te hoog wordt. Een cursus “leren nee te zeggen” helpt dan waarschijnlijk meer dan alleen het aannemen van meer personeel. Dat er iets moet gebeuren is voor eenieder duidelijk, maar niet hoe dat het beste kan worden aangepakt. Het eerst instellen van een taskforce is daarom een zeer goed idee!’

Ralph Wijers is hoogleraar hoge-energiefysica

‘Dit is een goed voorbeeld van een naïeve opmerking die de complexiteit van het probleem geen recht doet, en bovendien ook valt in de categorie dat je veel problemen kunt oplossen als je je niet druk hoeft te maken over wat de oplossing kost. Ook ons instituut worstelt met de problematiek van werkdruk, en we praten er samen regelmatig en serieus over. Dat alleen al helpt.  De oorzaken blijken heel divers, en soms moeilijk aan te pakken, andere keren juist wel weer beter. Maar het blijft maatwerk. Een goed advies daarover kan goud waard zijn, dus leve de taskforce, hulde aan de helpdesk!’

‘Wat nodig is, is een cultuurverschuiving naar een universiteit die minder van haar werknemers vraagt’

Emma Kat is student Literary Studies

‘De hoognodige verlaging van de werkdruk is nóch door het lukkraak aannemen van meer docenten nóch door het instellen van taskforces en helpdesks te bewerkstelligen. Wat nodig is, is een cultuurverschuiving naar een universiteit die minder van haar werknemers vraagt. Een helpdesk voor docenten die het te druk hebben, lijkt mij symptoombestrijding die aan de ideale UvA niet hoeft te bestaan. Het doel van een taskforce kan tweeledig zijn: deze kan de academische gemeenschap aansporen minder van docenten te verwachten én (in samenspraak) besluiten op welke plekken het echt nodig is meer docenten aan te nemen om de werkdruk te verminderen.’

Barbara Mulder is hoogleraar cardiologie

‘Oneens. Het aannemen van meer mensen kan uiteindelijk wel een deel van de oplossing zijn, maar is op dit moment vooral symptoombestrijding. Een grondige analyse en vervolgens pragmatische aanpak van de onderliggende problemen levert uiteindelijk een meer structurele en duurzame oplossing. De helpdesk is een mooi begin, maar er zijn meerdere factoren die direct beïnvloedbaar zijn en aangepakt kunnen worden, zoals vereenvoudiging van processen en procedures, en meer ondersteuning van technologiscche innovatie en ICT. Het is van belang dat er niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange termijn een goede oplossing komt.’

 

Het Folia opiniepanel bestaat uit 20 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling.

Ook een mening? Reageer hieronder of schrijf een opinieartikel.