Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Ilsoo van Dijk (UvA)
opinie

‘Een werkgroep van meer dan 35 studenten, dat is de realiteit van de FMG-bezuinigingen’

Anouk Kootstra,
8 mei 2018 - 08:36

Beperk de bezuinigingen op onderwijs op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen zoveel mogelijk, schrijft docent Algemene Sociale Wetenschappen Anouk Kootstra. ‘Studenten die het moeilijk vinden, krijgen nu niet de extra aandacht en uitleg die ze zo goed kunnen gebruiken.’

Op vrij droge en feitelijke wijze gaf Dirk Wolthekker in zijn artikel op Folia.nl een opsomming van de bezuinigingen die de FMG de komende jaren gaat doorvoeren. In abstracte vorm betekenen de cijfers weinig: een ton hier, drie ton daar, een paar bevroren regelingen en een weggesneden taartpunt. Zonder context is een maatregel als ‘vacatures zijn bovendien uitgesteld of vervallen’ dan ook vrij nietszeggend. Als docent bij Algemene Sociale Wetenschappen heeft deze vacaturestop echter meteen al een enorme impact op mijn werkplezier en de kwaliteit van mijn onderwijs. In dit stuk wil ik laten zien wat voor negatieve gevolgen een bezuinigingsmaatregel als een vacaturestop kan hebben in de dagelijkse praktijk van docenten en studenten.

‘Als docent Algemene Sociale Wetenschappen heeft de vacaturestop een enorme impact op mijn werkplezier en de kwaliteit van mijn onderwijs’

Dit semester geef ik onder andere het vak Verdieping Kwantitatieve Onderzoeksmethoden 2. Na een vergeefse zoektocht naar een beschikbare docent, werd bij aanvang van het vak definitief besloten dat er één werkgroep integraal zou worden geschrapt. Is er aan de UvA dan niemand te vinden die een werkgroep statistiek kan geven? Natuurlijk wel. Alleen was daar een uitbreiding, verlenging of vernieuwing van een contract voor nodig, en dat was – vanwege de vacaturestop – niet mogelijk.

 

Zeventig studenten in vier uur

De studenten uit de opgeheven werkgroep werden tijdens het eerste hoorcollege verdeeld over de andere drie werkgroepen. Ik geef twee van die werkgroepen, achter elkaar, aan respectievelijk 35 en 39 studenten. In vier uur tijd probeer ik dus ruim zeventig studenten te leren hoe je een factoranalyse of interactie-effect interpreteert.

 

We zitten in REC-H2.01, het welbekende brede computerlokaal met de pilaar in het midden en de gebrekkige akoestiek. Met zoveel mensen is het er zo vol, druk en lawaaiig. Wanneer ik links iets uitleg, hoort de rechterkant niet goed wat ik zeg, dus ren ik vervolgens naar rechts om daar nog eens een samenvatting te geven. Voor de les, tijdens de pauze en na de les beantwoord ik verdere vragen van studenten. Dat heeft tot gevolg dat ik ruim vier uur lang geen tijd heb om te pauzeren of iets te eten. Na afloop van mijn lessen voel ik me gefrustreerd, onvoldaan en moe.

‘Ik zie studenten worstelen met de stof, maar heb niet de mogelijkheid om ze te vragen waar ze precies vastlopen’

Geen persoonlijke aandacht

Ook voor studenten is de huidige situatie hoogst onwenselijk. Vooral bij een vak als statistiek voor sociale wetenschappers is persoonlijke begeleiding erg belangrijk. Ik zie studenten worstelen met de stof, maar heb niet de mogelijkheid om ze te vragen waar ze precies vastlopen. Vooral studenten die het moeilijk vinden, krijgen nu niet de extra aandacht en uitleg die ze zo goed kunnen gebruiken. Ik vrees daarom dat er een toename zal zijn van het aantal studenten dat het vak niet haalt, en aangezien het een ingangseis is voor de scriptie, lopen zij dan direct studievertraging op. Alsof dit op zichzelf niet kwalijk genoeg is, is studievertraging bovendien duur voor zowel studenten als de faculteit. Het lijkt dus in ieder opzicht een verkeerde beslissing om geen geld uit te trekken voor het onderwijs waar studenten recht op hebben.

 

Het klinkt best onschuldig: ‘vacatures zijn bovendien uitgesteld of vervallen’. De gevolgen van zulke maatregelen zijn echter breed en verstrekkend. Ik heb geen inzicht in de financiële middelen van de FMG. Desalniettemin wil ik het bestuur van de faculteit verzoeken, ten behoeve van zowel docenten als studenten, om bezuinigingen die de kwaliteit van het onderwijs verder in het geding brengen zoveel mogelijk te beperken.

 

Anouk Kootstra is docent Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA.