Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

‘Wie sluit wie nu uit?’

Gerwin Wezelman,
21 september 2016 - 09:30

De eerste tekenen wijzen erop dat de commissie die onderzoek doet naar diversiteit op de UvA een explosief dossier in handen heeft. Al ruim voor de presentatie van haar rapport ontstaan felle discussies over de verwachte aanbevelingen en vliegen de beschuldigen van racisme over en weer. Ook sociologiestudent Justine van de BeekLees hier Van de Beeks stuk. en Gerwin Wezelman van de Vrije Student staan lijnrecht tegenover elkaar.

De aanbevelingen van de commissie Diversiteit, onder leiding van Gloria Wekker, zijn te idioot voor woorden. De oproep voor een diversiteitsquotum is simpelweg een vorm van racisme en niemand zit te wachten op een verplichte diversiteitscursus.

 

De commissie Diversiteit is op initiatief van actiegroepen en medezeggenschapsraden ingesteld na de Maagdenhuisbezetting van 2015. Als doel kreeg de commissie onder andere mee: het onderzoeken van de mate van diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam, het vergroten van het bewustzijn over het belang van diversiteit en dekolonisatie en het onderzoeken van mechanismen van uitsluiting of onderdrukking. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de commissie een aantal voorlopige aanbevelingen gedaan, waarop dezer dagen tijdens drie sessies feedback kan worden gegeven.

 

Draagvlak is er niet

De aanbevelingen zijn compleet idioot. In reacties op de website van Folia maakte menigeen zijn of haar ongenoegen over de commissie bekend. De commissie kwam op de website van GeenStijl hevig onder vuur te liggen. Draagvlak onder studenten is er blijkbaar bijna niet. De Vrije Student vindt de ontstane ophef daarom ook niet meer dan begrijpelijk en eist dat de aanbevelingen van tafel gaan.De commissie heeft in haar onderzoek geconstateerd dat de Universiteit van Amsterdam een overwegend ‘witte’ universiteit is. In Amsterdam is het aantal jongeren met een black, migrant or refugee background 51 procent, op de Universiteit van Amsterdam is dit volgens het onderzoek maar 15 procent.

 

Het vergelijken van deze cijfers is appels met peren vergelijken. Toegang tot de universiteit krijg je namelijk niet zonder meer. Het vwo-diploma speelt een belangrijke rol. Op het vwo is het percentage niet-blanken of allochtonen zo’n 20 procent. dat betreft doet de UvA het dus zo verkeerd niet. Het zijn voor de commissie Diversiteit minder welgevallige cijfers, allicht dat ze daarom achterwege zijn gebleven in de voorlopige aanbevelingen.

Het selecteren op huidskleur en achtergrond is simpelweg racistisch en wij dienen ons daartegen krachtig te verzetten

Vorm van racisme

Om het vermeende diversiteitstekort op te lossen, stelt de commissie in haar voorlopige aanbevelingen voor om op termijn een diversiteitsquotum in te voeren. Een dergelijk quotum is een vorm van racisme. De Vrije Student vindt dit totaal onacceptabel. Hoe meer je het je concreet probeert voor te stellen, hoe surrealistischer het wordt. Krijgen we straks echt de situatie waarin een ambitieuze blanke student wordt geweigerd omdat er nu eenmaal al genoeg blanken zijn? Of een getalenteerde Marokkaanse studente, omdat ons Marokkanenquotum al bereikt is? Het selecteren op huidskleur en achtergrond is simpelweg racistisch en wij dienen ons daartegen krachtig te verzetten. De universiteit moet toegankelijk blijven en dat bereik je niet met een quotum.


Uit de hoge hoed van de commissie werden meer absurde voorstellen getoverd, zoals het verplichten van een diversiteitscursus. Zo’n cursus zou studenten meer bewustzijn moeten geven over thema’s als diversiteit, racisme en dekolonisatie. Alsof studenten daarop zitten te wachten! Studenten komen naar de universiteit om goed onderwijs te krijgen, niet om naar betuttelende diversiteitscursussen te gaan. Daarbij is de Universiteit van Amsterdam een onderwijsinstelling, geen heropvoedingsinstituut.

De Universiteit van Amsterdam is een onderwijsinstelling en geen speeltuin voor diversiteits-fundamentalisten met idiote plannetjes

Diversiteitsfundamentalisme

Fundamentalisme kenmerkt zich door het strikte vasthouden aan bepaalde uitgangspunten en het totale onvermogen om daarmee in strijd zijnde feiten überhaupt serieus te nemen. De commissie Diversiteit lijdt aan diversiteitsfundamentalisme. Haar ideaal acht zij zo belangrijk, dat zelfs sterk uitsluitende en racistische voorstellen als een diversiteitsquotum niet geschuwd worden. Ook het verplicht opleggen van een opvoedingscursus aan alle studenten past in dat beeld. Men moet en zal meedoen.

 

De 200.000 euro die voor de commissie beschikbaar is gesteld, is verspild belastinggeld. Het was bedoeld voor onderwijs en onderzoek, niet voor pseudowetenschap. Tijdens de eerste feedbacksessie, waarbij natuurlijk vooral voor de eigen parochie van trouwe aanhangers van Gloria Wekker en haar commissie werd gepreekt, werden geen kritische vragen gesteld over het voorgestelde diversiteitsquotum. Wekker vatte dit blijkbaar op als instemming met het voorstel. Dergelijke onderzoeksmethoden slopen de validiteit van een onderzoek.

 

Prullenbak

In oktober brengt de commissie naar verwachting haar eindrapport uit met haar definitieve aanbevelin-
gen. De Vrije Student eist dat het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam het onderzoek definitief naar de prullenbak verwijst en wel een tweede keer nadenkt voordat een dergelijke commissie wordt opgetuigd. De Universiteit van Amsterdam is een onderwijsinstelling en geen speeltuin voor diversiteitsfundamentalisten met idiote plannetjes.

 

Gerwin Wezelman is student sociologie en zit namens De Vrije Student in de Centrale Studentenraad.