Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sara Kerklaan
liveblog

Lees terug | Palestina-protest: politie heeft kamp rond 3.00 uur ontruimd, bezetting REC-weiland beëindigd

Redactie Folia,
6 mei 2024 - 23:15

Maandag hebben pro-Palestina demonstranten het veldje bij de Roeterseilandcampus (REC) bezet met tientallen tenten. Rond 3.00 uur vannacht begon de politie met het ontruimen van het kamp. 

Sorteer:
7 mei 2024 - 10:09

Erfvredebreuk

De politie, het OM en de gemeente besloten vannacht het protestkamp te ontruimen, wegens erfvredebreuk. De UvA vroeg de demonstranten gisteravond al meerdere keren om te vertrekken. De politie schrijft in een verklaring dat het protest tot een onveilige situatie leidde, ‘mede door de barricades waardoor hulpdiensten het terrein niet konden betreden. Bij een calamiteit zouden de activisten mogelijk zelf vast komen te zitten op het terrein, mede door de barricades, waardoor hulpdiensten het terrein niet konden betreden. Bij een calamiteit zouden de activisten mogelijk zelf vast komen te zitten op het terrein’.

 

Op Roeterseiland is het na een gewelddadige nacht een puinhoop van losse bakstenen, pallets, hekken en tenten. De gevel van REC-A is bespoten met grafitti. Bouwvakkers zijn deze ochtend gestart met opruimen.

 

Dit liveblog wordt nu afgesloten. De redactie zal nieuws over de afloop van de demonstratie melden in haar reguliere berichtgeving. 

 

 

7 mei 2024 - 09:39

Ontruiming

Om 2.30 uur stuurde de politie een persbericht uit waarin werd gemeld dat er over zou worden gegaan tot ontruiming. Daarin wordt gesteld dat de burgemeester eerder op de avond heeft geprobeerd een compromis te sluiten met de demonstranten, waarbij dan zou worden afgezien van politie-optreden. 

 

Volgens de politie was de situatie onveilig: door de barricaden konden hulpdiensten het terrein niet betreden. Bovendien kreeg volgens de politie de bezetting daarnaast ‘een gewelddadig karakter’ doordat later op de avond massaal stenen uit de grond werden gehaald.

7 mei 2024 - 00:21

Nog geen ingreep politie

Daar waar het leek dat de politie aan het begin van de avond zouden ingrijpen, lijkt dat nu niet langer het geval te zijn. De paar honderd demonstranten in het tentenkamp blijven vooralsnog actief leuzen roepen en trommelen. Het is niet duidelijk hoe de rest van de nacht gaat verlopen. 

6 mei 2024 - 23:53

Stoet van solidariteit
De demonstranten die eerder op de avond het kamp verlieten toen de politie opriep dat te doen, lopen inmiddels in een stoet met fakkels en vlaggen zingend over de Roetersstraat, om zo solidariteit te tonen met de demonstranten die zich nog in het kamp ophouden.

6 mei 2024 - 23:43

Lenzen uit

De eerder genoemde bakstenen lijken nu opgestapeld te worden achter de barricaden. Of dit ter versteviging is of voor andere doeleinden, is niet duidelijk. Eerder werd het advies omgeroepen aan de demonstranten om de lenzen uit te doen, in verband met mogelijk gebruik van traangas door de politie. 

6 mei 2024 - 23:23

Traangas
Volgens de demonstranten is de politie voornemens geen traangas te gebruiken, mits de demonstranten ook geen geweld gebruiken, zoals het gooien van bakstenen. Deze bakstenen haalden de demonstranten van de eerder geplaatste tenten af, waar de stenen op lagen om te voorkomen dat de tenten zouden wegwaaien. De demonstranten scanderen nu leuzen als “No justice, no peace, fuck the police”. De politie wacht vooralsnog af in busjes. 

6 mei 2024 - 23:12

Hekwerken
Er zijn naar schatting nog ongeveer tweehonderd man in het kamp. Zij zijn niet van plan gehoor te geven aan de eerdere oproep te vertrekken. De barricades, gebouwd van hout en pallets, worden nu door de demonstranten versterkt met hekwerken.

6 mei 2024 - 22:29

‘Kom niet meer naar demonstratie’

De politie roept op X op niet meer naar de demonstratie op Roeterseiland te komen. Volgens de agenten heeft de bezetting een ‘aanzuigende werking’.

 

‘Wij roepen iedereen op om weg te blijven van Roeterseiland. Het bevoegd gezag is in gesprek met de demonstranten. De politie is aanwezig.’

6 mei 2024 - 22:14

Terrein verlaten

Een van de leden van de organisatie roept nu om dat wie niet met de politie in aanraking wil komen, het terrein moet verlaten. De politie zal nog een tweede waarschuwing geven, maar daarna overgaan tot ontruimen, aldus de organisatie. Zo’n honderdvijftig tot tweehonderd demonstranten geven gehoor aan de oproep en verlaten het terrein vrijwillig. 

6 mei 2024 - 21:46

Petitie roept politie op geen geweld te gebruiken

Er is een petitie gestart, ondertekend door medewerkers van verschillende universiteiten waaronder de UvA, waarin het College van Bestuur wordt verzocht geen geweld te gebruiken tegen de studenten. Daarbij wordt gerefereerd aan drie ‘fundamentele, democratische rechten’, waaronder onder meer de vrijheid van vergadering en van meningsuiting. 

 

‘We dringen er bij de Colleges van Bestuur van onze universiteiten op aan om deze vrijheden, die de kern vormen van een universiteit, krachtig te handhaven,’ aldus de ondertekenaars. ‘Dit houdt ook in dat ze zich moet onthouden van geweld: we zijn fel gekant tegen politieacties of repressie op de campus. En we dringen er bij de Colleges van Bestuur en de academische gemeenschap in het algemeen op aan om naar de studenten te luisteren en met hen in gesprek te gaan en hun eisen serieus in overweging te nemen.’ 

 

 

6 mei 2024 - 21:33

Lijst met samenwerkingsprojecten

De UvA laat weten dat de demonstranten  hebben verzocht om een lijst met samenwerkingsprojecten van de UvA met Israël. Die lijst is volgens een woordvoerder verstrekt. Daarbij gaat het om acht projecten. Een daarvan is gericht op detectie van explosieven om aanslagen te voorkomen, maar de woordvoerder zegt dat dit project ‘niet bijdraagt aan de militaire acties van Israël’.

 

De woordvoerder laat ook weten dat de UvA nog steeds verwacht dat de demonstranten vertrekken en dat de politie ingrijpt of ontruimt. De UvA heeft eerder vandaag laten weten dat ze niet wil dat de demonstranten op de campus overnachten.

6 mei 2024 - 21:14

600 mensen

Naar schatting zijn er nu rond de 600 mensen op de afgesloten weide van de REC en meer mensen lijken binnen te stromen. De politie grijpt (nog) niet in. 

6 mei 2024 - 20:51

Burgemeester Halsema gearriveerd

Burgemeester Halsema is inmiddels met enkele begeleidende politieagenten gearriveerd bij de door de demonstranten opgeworpen barricades die de toegang tot de REC via de bruggen belemmeren. Ze spreekt kort met de aanwezigen, maar lijkt daarna weer te vertrekken. Of het terrein zal worden ontruimd is nog niet duidelijk. Wel is het gebruikelijk dat er niet wordt ontruimd als het donker is.

6 mei 2024 - 20:38

Bivakmutsen en motorhelmen

Vier à vijf onbekenden kwamen net het demonstratieterrein op met bivakmutsen en motorhelmen op. Een gevecht brak uit tussen een aantal demonstranten en de indringers, waarop de laatsten fakkels ontstaken die in de richting van de demonstranten en de tenten werden geworpen. Nadat de fakkels waren gedoofd, werden de indringers naar buiten gewerkt.

6 mei 2024 - 20:13

‘Politie zal eerst waarschuwen’

De politie zal de demonstranten waarschuwen voordat er zal worden ontruimd, zeggen de organisatoren van de demonstratie. Demonstranten kunnen het terrein te allen tijde verlaten via de barricade op de Nieuwe Prinsengracht. ‘Er is geen reden voor paniek nu,’ roept de organisatie om.

 

Ondertussen is de sfeer gemoedelijk. Er bevinden zich zo’n 500 demonstranten op het middengazon op de REC. Ze luisteren naar muziek, eten en bereiden zich in hun tentjes voor op een mogelijke ontruiming. Een lid van de organisatie informeert enkele demonstranten die bereid zijn gearresteerd te worden hoe ze zich het beste daarop kunnen voorbereiden.

6 mei 2024 - 19:47

UvA-panden dicht

De UvA heeft alle gebouwen op Roeterseiland voortijdig gesloten. Toegang is niet meer mogelijk, zeggen beveiligingsambtenaren. Mensen kunnen de panden nog wel verlaten.

6 mei 2024 - 18:31

Speeches

Inmiddels hebben zich zo'n 400 demonstranten verzameld op Roetersweiland. Ze luisteren naar speeches van UvA-docenten en zingen leuzen als “Free Palestine” en “Israel is a terrorist state”.
 
De demonstranten hebben nu aan alle zijden van de zone barricades gebouwd. Daarlangs worden studenten en UvA-medewerkers nog wel toegelaten. Het is voor de organisatie van de protestactie onduidelijk of en hoe laat de politie zal ingrijpen. De organisatie roept voor nu op zo min mogelijk agressie te tonen.

6 mei 2024 - 17:47

Meer drukte

Het is inmiddels een stuk drukker dan in de middag. Er wordt muziek gemaakt, op trommels gespeeld en leuzen geroepen. De barricades zijn verstevigd. Aan de brug prijkt een spandoek met daarop de tekst Gaza Solidarity Encampment. De politie grijpt vooralsnog niet in.

6 mei 2024 - 17:12

Asva steunt protestactie

Studentenvakbond Asva zegt het protest te steunen. ‘De vakbond staat voor het recht van meningsuiting en voor het protestrecht en hoopt dat de universiteiten dit gebruiken om in gesprek te gaan met hun studenten, in plaats van de politie af te sturen op hun studenten, zoals in het verleden is gebeurd,’ aldus de Amsterdamse studentenvakabond op X.

 

De studentenvakabond roept andere studentenorganisaties op zich ook solidair te verklaren met de demonstratie.  

6 mei 2024 - 15:40

Bezetters van Maagdenhuis ook aanwezig
Verschillende Maagdenhuisbezetters uit 2015 zijn inmiddels ook gesignaleerd op het grasveld van de REC. De tweelingbroers Arthur en Jarmo Berkhout hielden zittend een toespraak. Ook toenmalig bezetter Harriet Bergman sprak de demonstranten toe. Daarbij ging het niet alleen over Palestina, maar ook over studentendemocratie.  

6 mei 2024 - 15:18

Overnachten niet mogelijk, zegt UvA

De UvA geeft aan dat overnachten niet mogelijk is. Wanneer dat wel dreigt te gebeuren, wordt de politie gewaarschuwd en wordt er aangifte gedaan. Vooralsnog worden de tenten en demonstranten gedoogd. Het is nog niet duidelijk op welk tijdstip de UvA tot actie zal overgaan. CSR-voorzitter Noah Pellikaan, ook aanwezig bij het protest, verwacht dat dit in de avond zal zijn. Volgens hem staat het recht op protest aan de UvA onder druk. 

 

Volgens berichten op Twitter is er rond 18.00 uur ook een solidariteitsactie gepland voor medewerkers, om steun te betuigen aan de protestactie van de demonstranten. 

6 mei 2024 - 14:01

Steun vanuit medewerkers

Op Twitter wordt opgeroepen om steun te betuigen aan de demonstranten op Roeterseiland. Zo zou er om 18.00 uur vanavond een steundemonstratie zijn voor medewerkers in het kamp. 

6 mei 2024 - 13:38

Tenten en barricades
De eerste studenten arriveerden rond het middaguur op het veldje bij Roeterseiland, in de volksmond ook wel Roetersweiland genoemd. Er werden tenten opgezet en de twee bruggen werden gebarricadeerd met grote pallets. Toegang is nog wel mogelijk vanaf de andere kant.
 
De demonstranten eisen dat de UvA transparant is over de banden met Israëlische instituties en bedrijven, inclusief onderwijsinstellingen. Daarnaast willen ze dat de UvA alle banden verbreekt met zowel Israëlische bedrijven als Israëlische instituties.
 
Ook willen de demonstranten dat de UvA zich uitspreekt over de situatie in Gaza. ‘Al zeven maanden zijn we getuige van een genocide in Gaza,’ zegt een van de demonstranten. ‘En zeven maanden lang hebben de universiteiten gedaan alsof ze neutraal waren en niets gedaan hebben. Daarom kiezen we nu bewust voor escalatie.’

 

Lees hier verder.