Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Folia houdt zomerreces, maar is wel bereikbaar

16 juli 2024 - 17:02

Zomerweer of niet: op vakantie gaan we allemaal, ook Folia. Na een enerverend jubileumjaar houdt de redactie daarom zomerreces. We blijven niettemin low key bereikbaar voor brandend nieuws en urgente kwesties. Daarvoor kun je altijd een mail sturen naar: redactie@folia.nl.Vanaf half augustus pakken we de draad full speed weer op met nieuws, achtergronden, interviews, video, podcast en nog veel meer! De redactie wenst iedereen een fijne zomer! (DW)

Gynaecoloog benoemd tot decaan tandheelkundefaculteit Acta

16 juli 2024 - 16:57

VU-hoogleraar Health Systems Innovations and Education Fedde Scheele is benoemd tot decaan van Acta, de gezamenlijke tandheelkundefaculteit van UvA en VU. Fedde Scheele (1960) komt niet uit de tandartsenwereld, maar wel uit de zorg: hij is van huis uit gynaecoloog. Hij volgt per 1 oktober interim-decaan Hans Romijn op, die sinds juli 2022 het decanaat vervulde na het plotselinge vertrek van Elsbeth Kalenderian. UvA-rector Verbeek over de nieuwe decaan: ‘Scheele heeft een schat aan kennis en ervaring, als bestuurder en in onderwijs, onderzoek en zorg. Die kennis en ervaring deed hij vooral op binnen het OLVG en Amsterdam UMC, en kan hij nu inzetten om als decaan richting en sturing te gaan geven aan Acta.’ Naast zijn werk in het OLVG en Amsterdam UMC is Scheele onder meer lid van de Raad van Commissarissen van zorgverzekeraar Menzis. Scheele is benoemd voor vier jaar. (DW)

Universiteit Twente schrapt mogelijk meer dan 500 banen

11 juli 2024 - 12:24

Een organisatiewijziging, een crisisteam, het vertrek van tot wel 500 fte. aan personeel en per direct een streep door studenten(bij)banen. Het College van Bestuur van de Universiteit Twente (UT) grijpt stevig in om de UT financieel levensvatbaar te houden, aldus universiteitskrant UToday. Dat er mogelijk zo veel banen verdwijnen heeft onder meer te maken met teruglopende (internationale) studentenaantallen en de regeringsplannen uit het Hoofdlijnenakkoord.  Er wordt ook per direct ingegrepen: studentassistenten en studentoproepkrachten, er komt een stop op externe inhuur, er komt een vacaturestop op de eerste geldstroom, ook voor promovendi en postdocs. Het internationaal reizen op de eerste geldstroom mag ook niet meer, evenals projecten starten met co-financiering zonder dat er sprake is van een sluitend financieringsplan. Die acute maatregelen moeten volgens het college van bestuur op korte termijn zorgen voor een kostenbesparing van 30 miljoen euro.(DW)

UvA-docent Fleur Ravensbergen wint Negotiation Price 2024

9 juli 2024 - 11:33

De Negotiation Price wordt elk jaar toegekend aan mensen die een 'uitmuntende prestatie' hebben geleverd op het gebied van onderhandelingen. Dit jaar valt die eer Fleur Ravensbergen, docent conflictmanagement aan de UvA, ten deel. Als vredesonderhandelaar is Ravensbergen betrokken geweest bij vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. Ook droeg ze bij aan de onderhandeling over de ontwapening in Noord-Ierland en de ontwapening van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Over dat laatste sprak ze met Folia in 2017. Zo vertelde ze dat ze van tevoren niet mocht weten met wie ze van de ETA zou afspreken. Ze sprak met iemand af, die haar in een auto zette, waarna ze weer in een andere auto gezet werd. Net zo lang, tot ze geen idee meer had waar ze was. 

 

De prijs is een initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Onderhandelaars (NLBVO). Voorzitter Tim Masselink is trots op de kersverse winnares. Hij roemt Ravensbergen vanwege de tijd die ze neemt om de verschillende belangen te doorgronden, terwijl ze tegelijk blijft investeren in de relaties. (WW)

World Dental Hygienist Award naar Acta-mondhygiënist Thérèse Elkerbout

9 juli 2024 - 11:00

Mondhygiënist en klinisch epidemioloog bij Acta Thérèse Elkerbout heeft de World Dental Hygienist Award gewonnen in de categorie onderzoek. Komende vrijdag 12 juli ontvangt zij de prijs tijdens het International Symposium on Dental Hygiene in Seoul. Naast haar werk als (geregistreerd) mondhygiënist leidt Thérèse de Stichting Help Uganda (HUG). Daarnaast werkt ze als vrijwilliger aan ‘evidence-based dental hygiene’ bij de sectie parodontologie van Acta. Ze promoveerde in december 2022 op haar proefschrift Prevention and oral hygiene: instructions, toothbrush and mouthwash. De jury ziet haar door deze combinatie van werk en erkenning als leider in haar vakgebied. De Awards worden elke twee jaar uitgereikt aan mondhygiënisten die belangrijk werk doen voor het vakgebied. (DW)

Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in bestuur TU Delft

5 juli 2024 - 14:34

De Onderwijsinspectie denkt niet dat het Delftse College van Bestuur de sociale veiligheid ‘kan en zal’ verbeteren, schrijven de inspecteurs in een brief, waar universiteitsblad Delta inzage in kreeg. Al in maart kwam de Onderwijsinspectie tot het oordeel dat er sprake zou zijn van ‘wanbeheer’ door het bestuur van de TU Delft. Het College van Bestuur dreigde met een rechtszaak, dat na een protest van de eigen medewerkers weer werd ingetrokken. Daardoor zouden de bestuurders de problemen bij de TU Delft ontkend hebben, oordelen de inspecteurs nu in de brief, waardoor ‘kostbare tijd en draagvlak verloren is gegaan’. In diezelfde brief beoordeelde de inspectie het verbeterplan van de universiteit met een onvoldoende en schrijven de inspecteurs ‘weinig vertrouwen’ te hebben dat het wanbeheer ‘door u kan en zal worden hersteld’.

 

De nieuwe minister van Onderwijs, Eppo Bruins, meldt de zorgen van de inspectie aan de Tweede Kamer, en benoemt daarin meermaals dat hij kan ingrijpen, doordat de inspectie ‘wanbeheer’ heeft vastgesteld. Voor de minister daartoe overgaat wil hij eerst in gesprek met de raad van toezicht, die van hem ‘zelfreflectie’ moet tonen. Daarmee vaart Bruins een vergelijkbare koers als zijn voorganger Dijkgraaf. (HOP, SvdB)

Vrije Universiteit moet mogelijk 120 miljoen bezuinigen

4 juli 2024 - 15:16

De rekenmeesters van de Vrije Universiteit (VU) hebben berekend dat aan de De Boelelaan op jaarbasis een bedrag van maar liefst 120 miljoen zal moeten worden bezuinigd als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord dat de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft gesloten. Overigens gaat het hierbij wel om ‘het zwartste scenario’, meldt het VU-medium Ad Valvas. Die bezuiniging wordt overigens pas ingeboekt vanaf 2027, maar op de campus groeit nu al de onrust: elke dienst en faculteit moet tussen de vijf en tien procent bezuinigen. ‘De kaasschaafmethode helpt hier niet, we hebben geen vet meer over,’ zei CvB-voorzitter Margrethe Jonkman van de VU in een reactie. ‘Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.’ Daarbij zal niet alleen worden gekeken naar de kosten, maar ook naar de opbrengsten. Zo wil de VU ook kijken naar het ‘verbeterpotentieel’ van commerciële opleidingen, zoals het postacademisch onderwijs en ‘Leven lang ontwikkelen’. (DW)

Vrije Universiteit creëert mammoetfaculteit door fusie van drie faculteiten

4 juli 2024 - 14:42

De Vrije Universiteit (VU) heeft een fusieplan opgesteld waarbij maar liefst drie faculteiten per 1 januari 2025 fuseren: de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit Religie en Theologie. Er is de afgelopen maanden veel gedoe geweest over de mammoetfusie, in het bijzonder bij de theologen, die niet zonder slag of stoot hun zelfstandigheid wilden opgeven binnen de van oorsprong gereformeerde universiteit. ‘Zolang de VU er is kan niemand religie en theologie opheffen,’ zei de theologiedecaan afgelopen week. Dat gebeurt volgens het universiteitsblad Ad Valvas dan ook niet: binnen de nieuwe fusiefaculteit wordt de (nu nog) Faculteit Religie en Theologie een aparte school met een bijzondere status en aan het hoofd een wetenschapsdirecteur die autonoom contacten onderhoudt met de buitenwereld en met de negen verbonden seminaries, en verder met een eigen graduate school. (DW)

Bachelorvak Literatuur, landschap en ecologie wint FGw Onderwijsprijs

4 juli 2024 - 10:07

Het bachelorvak Literatuur, landschap en ecologie van Feike Dietz en Marrigje Paijmans wint de FGw Onderwijsprijs. Het vak behandelt en bevraagt de belangrijke crises van deze tijd, oordeelt de jury. Ook roemt de jury het vak omdat ze studenten nauw weten te betrekken bij de problematiek, door hen onder meer te laten presenteren op een conferentie. De publieksprijs ging dit jaar naar het vak Fashion, culture and media, gegeven door Marie-Aude Baronian. De docent zou erin slagen 'het vaak als oppervlakkig bevonden onderwerp veel diepte te geven', zo spreekt uit de commentaren van de mensen die het vak voordroegen voor de Onderwijsprijs. 

 

De Onderwijsprijs wordt in beginsel elk jaar uitgereikt. Vorig jaar won het mastervak Sex/Race/Trans: human life forms. De publieksprijs ging toen naar het pas opgezette vak jiddisj. (WW)