Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Louise Elffers benoemd tot voorzitter Onderwijsraad

14 uur geleden

UvA-hoogleraar kansengelijkheid in het onderwijs Louise Elffers is benoemd tot voorzitter van de Onderwijsraad. Ze volgt Edith Hooge op, die sinds 1 juni collegevoorzitter is van de UvA. Een rode draad in het werk van Elffers is het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs. Zij zet zich actief in voor het versterken van verbindingen tussen wetenschap, beleid en praktijk, met ruimte voor verschillende perspectieven en soorten kennis. Dat gaat zij nu mede doen vanuit de Onderwijsraad, een adviesorgaan van de overheid dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Naast bijzonder hoogleraar aan de UvA is Elffers ook lector kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad aan de HvA. Haar benoeming gaat in op 1 september 2024. (DW)

Documentaire over Amsterdam UMC in jaren tachtig in première

16 uur geleden

Zaterdag 15 juni wordt de documentaire ‘De Nieuwe Blokkers’ over de geschiedenis van het Amsterdam UMC voor het eerst vertoond in bioscoop Lab111. Filmmaakster Petra van Lint en oud-huisarts Guido Frankfurther maakten de film ter ere van het veertig jaar bestaan van het Amsterdam UMC – locatie AMC. De film gaat onder andere over de verhuizing van het academisch ziekenhuis uit de binnenstad en de veranderingen in het medisch onderwijs in de jaren tachtig. Twee oud-hoogleraren en oud-studenten komen aan het woord en er zullen 8mm-filmbeelden vertoond worden die Frankfurther tijdens zijn studietijd maakte. Meer informatie en aanmelden kan hier.  (SvdB)

Studio verdringt studentenkamer, waarschuwt nu ook de woonminister

eergisteren - 11:23

Studentenkamers zijn goedkoper en gezelliger, ziet demissionair woonminister Hugo de Jonge. Maar studio’s leveren meer op. Daarom worden er zelfs studentenkamers omgebouwd tot studio’s, waarschuwt hij.
 
Voor een studio kunnen verhuurders meer geld vragen omdat studenten er een eigen keuken, douche en wc hebben. Vervolgens compenseert de overheid een deel van die hogere huur met de huurtoeslag. Investeerders bouwen daarom liever nieuwe studio’s dan studentenkamers.
 
Sterker nog, veel studentenkamers worden inmiddels omgebouwd tot studio’s, ziet de minister. Landelijke cijfers heeft hij niet, maar hij verwijst onder meer naar signalen vanuit Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting dat twee jaar geleden al op deze ontwikkeling wees.
 
Deze trend is onwenselijk en hij zint op maatregelen, schrijft de minister in reactie op Kamervragen. (HOP)

Morgen draait conceptfilm over Chinese UvA-studenten

12 juni 2024 - 14:46

Donderdag 13 juni vertonen migratie- en filmonderzoekers van de UvA een test screening van de film This is not Chinatown, over ervaringen van Chinese studenten aan de UvA. De veertig minuten durende documentaire en Q&A zijn bij te wonen van 15.00-17.00 uur in het Buzzhouse in de Oudemanhuispoort.


De documentaire focust zich op de vraag hoe Chinese studenten Amsterdam ervaren en hoe zij zich aanpassen aan het leven aan de UvA, aldus organisator Maggi Leung. Voelen zij zich thuis zo ver van huis? De makers vragen studenten en onderzoekers om zich aan te melden en uitgebreid commentaar te geven op de film. Aan de hand van die gezamenlijke inzichten zullen de bestaande beeld bewerkt worden tot de uiteindelijke, academische film, die na de zomer zal verschijnen. (TM)

Drie UvA'ers in nieuw bestuur studentenvakbond Asva

12 juni 2024 - 13:20

Studentenvakbond Asva heeft gisteravond haar tachtigste bestuur gekozen, deze zal eind augustus van start gaan. Waar de vakbond vorig jaar nog vier bestuursleden had, zijn het er dit jaar vijf. Onder hen drie UvA'ers. Culturele Antropologie-student Emma van Elburg wordt vice-voorzitter, Politcologie-student Fleur van Giersbergen secretaris en Filosofie- en Politcologie-student Zep van der Visse algemeen bestuurslid. Nieuwe voorzitter van de vakbond is Teun Otte, student leraar geschiedenis aan de HvA. VU-student Ide Hiemstra completeert het bestuur als penningmeester.

 

Vooral de verkiezing van UvA'er Van der Visse springt in het oog. De afgelopen tijd was hij nauw betrokken bij de demonstraties tegen de banden met Israëlische onderwijsinstellingen die de UvA onderhoudt. Hij trad vaak op als mediawoordvoerder en zat onder meer bij Op1 om de eisen van de demonstranten toe te lichten. (WW)

Onderwijsinspectie gaat Raden van Toezicht hoger onderwijs onderzoeken

11 juni 2024 - 16:36

Begin maart betichtte de Onderwijsinspectie het bestuur van de TU Delft van wanbeheer op het gebied van sociale veiligheid en drie weken geleden hekelde de Arbeidsinspectie de werkomstandigheden aan nog veel meer universiteiten. Discriminatie, wangedrag en seksuele intimidatie zijn er niet ongebruikelijk. Deze voorbeelden laten zien ‘hoe belangrijk toezicht is om misstanden aan het licht te brengen wanneer instellingen er niet in slagen de sociale veiligheid te borgen,’ schrijft demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Hij wil daarom het toezicht hierop versterken via de Arbeids- en Onderwijsinspectie, maar hij wil ook in gesprek gaan met de toezichthouders van het hoger onderwijs. (HOP)

Linda Hovius nieuwe voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

10 juni 2024 - 12:55

Tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) op 25 mei is Linda Hovius benoemd tot voorzitter van de KHMW. Zij volgt Louise Gunning (72) op, die sinds 2016 de voorzittershamer in handen had, na haar voortijdige vertrek als collegevoorzitter van de UvA. Hovius heeft meer dan 35 jaar ervaring als bestuursadviseur in het bedrijfsleven, onder meer bij organisatieadviesbureau McKinsey. Tijdens de installatie van Hovius werd ook oud-collegevoorzitter Geert ten Dam benoemd tot bestuurslid van de KHMW. De KHMW beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en bedrijfsleven en is gevestigd in Haarlem. (DW)

LSVb komt in actie tegen aangekondigde langstudeerboete

10 juni 2024 - 10:16

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zal op 22 juni in Utrecht een protest organiseren tegen de langstudeerboete naar aanleiding van de recent aangekondigde maatregel in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: ‘Deze maatregel versterkt alle grote pijnpunten voor studenten: krappe financiën, verslechterd mentaal welzijn en de gebrekkige ruimte voor participatie aan de maatschappij. In plaats van deze kernproblemen aan te kaarten, komt de nieuwe coalitie met regelgeving die studenten alleen maar meer beklemt en beperkt. Er rest ons dan ook maar één mogelijkheid: actie.’

 

Het is niet de eerste keer dat het idee van een langstudeerboete in de Den Haag opduikt. In 2010 voerde de LSVb grote protesten tegen een soortgelijke maatregel. Na massaal protest van de LSVb en de val van Kabinet Rutte-I werd de langstudeerboete van tafel geveegd. Daarom roept de vakbond opnieuw studenten, docenten en bezorgde ouders op om zich 22 juni bij het protest aan te sluiten. (JK)

Maagdenhuis beklad met rode graffiti

7 juni 2024 - 09:52

In de nacht van 6 op 7 juni is het Maagdenhuis beklad met rode graffiti. Op de gevel staat ‘Intifada’ te lezen. De UvA weet niet wie het gedaan heeft. Inmiddels is de schoonmaak al bezig. (SvdB)