Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
actueel

Vier ondernemingsraden aan de UvA hebben te weinig kandidaten voor verkiezingen

Sija van den Beukel,
25 maart 2024 - 16:04

De kandidaatsstelling voor de ondernemingsraadsverkiezingen is net als voorgaande jaren zorgwekkend laag. Maandagmiddag stelde het centraal stembureau van de UvA de kieslijsten vast. Bij drie faculteiten én bij de centrale eenheden kunnen geen verkiezingen plaatsvinden vanwege een gebrek aan kandidaten.

Verkiezingen voor de driejaarlijkse ondernemingsraadverkiezingen zijn dit jaar mogelijk op slechts drie faculteiten en bij Amsterdam University College. Bij de overige faculteiten en de centrale eenheden (GOR) hebben zich minder of evenveel kandidaten aangemeld voor het aantal zetels, waardoor iedereen automatisch wordt benoemd.

 

Op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de tandheelkundefaculteit ACTA meldden zich tien kandidaten voor 11 zetels. Bij de GOR zijn met vijftien kandidaten alle zetels bezet. Over de hele UvA is het aantal kandidaten voor de ondernemingsraden wel licht gestegen ten opzichte van 2021: van 117 naar 127 in totaal.

 

Op faculteiten waar de vakbonden FNV en AOb actief zijn kunnen verkiezingen wel plaatsvinden. Zo zijn er bij de Faculteit Maatschappij en Gedrag (FMG) traditiegetrouw veel kandidaten: 30 kandidaten voor 15 zetels. Ook bij de bètafaculteit viert de democratie hoogtij met het hoogste deelnemersaantal in jaren: 25 kandidaten voor 15 zetels.

 

Medewerkers van Amsterdam University College kunnen voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen met 11 kandidaten voor 5 zetels. De onderdeelcommissie AUC bestaat sinds 2018 maar haalde voorheen niet meer kandidaten dan het aantal zetels. Voor 2018 werden AUC-medewerkers vertegenwoordigd in de OR van de bètafaculteit. Janna Schoenberger, docent en OR-lid bij AUC is blij met de uitkomst. ‘We willen dat onze medewerkers betrokken zijn bij de beslissingen die over hun werk gemaakt worden.’ Net als bij andere faculteiten heeft de raad van AUC actief kandidaten benaderd. ‘Dat ging nu beter dan tijdens covid, drie jaar geleden. Ik denk dat omdat AUC zo klein is, we zijn met zo’n vijftig academici, dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij het beleid.’

 

Promovendilijst

Bij drie faculteiten is er voor het eerst een promovendilijst, te weten FGw, FEB en FNWI. Die lijsten zijn vooralsnog elk gevuld met één kandidaat. Wel zijn er meer promovendi die zich kandidaat hebben gesteld, maar dan bij andere partijen en dus niet per se op de aparte lijst voor promovendilijst. 

‘Wij hadden niet op verkiezingen gerekend dit jaar,’ vertelt Candida Leone, OR-lid en universitair hoofddocent privaatrecht aan de UvA. Bij de rechtenfaculteit bestaat de ondernemingsraad tot voor kort uit zeven leden, sinds de verkiezingen van 2021 gingen twee leden met pensioen, vertrok er een lid bij de UvA en overleed er een lid.

 

Leone: ‘Omdat we zo dun bezet waren, zijn we blij dat zich drie jonge kandidaten hebben aangemeld, waarvan twee van Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE), de opleiding die eerder niet vertegenwoordigd was in de raad.’

 

Maagdenhuis

Waarom het animo voor de ondernemingsraad op de rechtenfaculteit al jaren laag is, vindt Leone lastig te verklaren. ‘In 2015 was er meer enthousiasme voor de OR vanwege de Maagdenhuisbezetting, maar dat is inmiddels ingezakt. Wij zien dat iedereen het druk heeft en het lastig vindt om voor de OR “vrij” te vragen aan leidinggevenden. Dat vind ik geen gezond signaal. Ook twijfelt men of er wel erkenning te behalen is voor hun werk in de OR.’

Foto: Ineke Oostveen
Roger Pruppers

Dat ziet ook Roger Pruppers docent marketing en OR-lid bij de FEB. ‘Het blijft elke keer echt schrapen om de lijst vol te krijgen. De werkdruk is hoog. We horen van onderzoekers dat – alhoewel er een vergoeding van 0,2 fte staat voor OR-taken – de OR hun onderzoek in de weg staat omdat het raadswerk het hele jaar doorloopt. Onderzoekers zijn juist bezig met het clusteren van onderwijs zodat ze zich in periodes volledig op onderzoek kunnen focussen, waar ze uiteindelijk op worden afgerekend. Het faculteitsbestuur steunt de OR, daar zit het hem niet in.’

 

Internationalisering

De internationalisering speelt ook een rol, vervolgt Pruppers. ‘De FEB is een internationale faculteit, onze buitenlandse medewerkers zijn vaak wat minder op de hoogte van wat de medezeggenschap is.’ Al verklaart dat niet alles, volgens Leone. ‘Toen ik drie jaar geleden begon in de ondernemingsraad bij de rechtenfaculteit was de samenstelling half internationaal half Nederlands. Ook als je kijkt naar de andere faculteiten dan klopt het niet dat een sterke internationalisering OR-participatie in de weg staat.’

 

Bij AUC is juist alles in het Engels en speelt de taalbarrière daardoor juist geen rol meer. Janna Schoenberger: ‘Tijdens de laatste OR-verkiezingen heb ik me er hard voor gemaakt om alles rondom de verkiezingen in het Engels te vertalen. Wij hebben heel veel medewerkers uit het buitenland die in eerste instantie niets weten over de medezeggenschap maar er wel voor open staan. Dat zie je terug in het aantal collega’s dat zich kandidaat heeft gesteld voor de onderdeelcommissie.’

 

Het goede nieuws is volgens Pruppers dat er slechts één lege zetel is bij de FEB, en dat wel alle geledingen van de universiteit worden vertegenwoordigd in de raad: onderzoekers, docenten, ondersteunend personeel en nu ook één promovendus. Pruppers. ‘Maar je zou willen dat er iets te kiezen valt begin april, alleen al voor het democratische proces.’

 

De ondernemingsraadverkiezingen vinden dit jaar plaats van 8 tot 12 april 2024