Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
actueel

Louter positieve woorden bij feestelijk afscheid decaan Du Perron

Dirk Wolthekker,
22 januari 2016 - 07:09

Gistermiddag nam de Faculteit der Rechtsgeleerdheid na een decanaat van tien jaar afscheid van decaan Edgar du Perron, die raadsheer wordt bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van het land. Het was een vrolijk feest, waar bijna geen onvertogen woord viel. ‘Edgar heeft een positieve reputatie, is geliefd bij zijn collega’s en populair bij studenten.’

Verschillende sprekers namen gistermiddag het woord om Du Perron te bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor de UvA en de rechtenfaculteit. Rector magnificus en waarnemend collegevoorzitter Dymph van den Boom roemde hem om zijn ‘redelijkheid, onafhankelijkheid en menselijkheid’, maar liet ook niet na Du Perron inhoudelijk te bedanken voor wat hij voor de faculteit heeft gedaan. ‘Het bacheloronderwijs is onder zijn leiding sterk verbeterd, er is een grote slag gemaakt bij de internationalisering van onderwijs en onderzoek en natuurlijk de Engelstalige interdisciplinaire bachelor PPLE, die op initiatief van Edgar is ontstaan en vanaf het eerste begin een daverend succes was.’ Van den Boom bood Du Perron namens de UvA een prent van de Oudemanshuispoort aan.

 

Verhuizende Zussen-arrest

Er waren eveneens veel complimenten van de facultaire gemeenschap. Vicedecaan Marjoleine Zieck roemde Du Perrons ‘onverwoestbaar goed humeur’ en noemde hem ‘een bevlogen en geliefd docent’. Du Perron is zo populair bij studenten dat hij de afgelopen tien jaar tot twee keer toe werd gekozen tot beste docent van de faculteit. Een keer werd hij verkozen tot UvA Docent van het Jaar. Zieck: ‘Gelukkig blijf je gewoon lekker docent aansprakelijkheidsrecht en daarom is dit afscheid eigenlijk niet meer dan een rite de passage.’

 

Een grappige vertoning was het minicollege aansprakelijkheidsrecht, waarbij hoofddocent Diana Dankers de zaal interactief allerhande casussen uit de aansprakelijkheidsrechtsspraak voorschotelde – waaronder het bij juristen bekende ‘Verhuizende Zussen-arrest’Dit is een arrest van de Hoge Raad, dat gaat over de juridische aansprakelijkheid bij zogenoemde 'vriendendiensten'. Lees hier het hele arrest. – waarbij Du Perron de juiste antwoorden moest toelichten aan de zaal. Namens de facultaire gemeenschap kreeg hij diverse cadeaus, waaronder een door collega’s samengesteld liber amicorum en een Apple Watch.

 

Reorganisatie

Edgar du Perron, die het afgelopen jaar ook vicerector was van de UvA en in die hoedanigheid belast met de hervormingsagenda, verlaat zijn faculteit op een precair moment: de faculteit staat aan de vooravond van een omvangrijke bezuinigingsoperatie, noodzakelijk door een substantiële terugval in het aantal studenten. De bezuinigingsoperatie zal door Du Perrons opvolger moeten worden uitgevoerd. Op korte termijn zal bekend worden wie dat zal zijn.