Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
actueel

Veel aandacht voor medezeggenschap in FNWI-adviezen

Dirk Wolthekker,
19 januari 2016 - 07:35

Drie werkgroepen binnen de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) hebben gistermiddag hun adviezen gepresenteerd voor het verbeteren van de faculteit. De afgelopen maanden hebben een kleine veertig mensen aan de adviezen gewerkt. Er is veel aandacht voor verbetering van het onderwijs en versterking van de medezeggenschap, ook in het kader van de samenwerking met de VU.

Meer aandacht voor de inbreng van medewerkers tijdens de jaargesprekken, meer formele invloed voor de PhD-council op de besluitvorming, een sterkere verbinding tussen onderwijs en onderzoek, de instelling van een taskforce diversiteit, verbetering van het carrièreperspectief voor tijdelijke staf, de mogelijkheid een onderwijssabbatical op te nemen, minder regels en administratieve verplichtingen, gekozen ondernemingsraden op instituutsniveau en – uiteraard – meer aandacht voor de werkdruk van medewerkers en zo mogelijk vermindering van die werkdruk.

 

Het zijn maar een aantal punten die gistermiddag naar voren werden gebracht tijdens de presentatie van de drie werkgroepen die in kaart hebben gebracht wat er aan de structuur en cultuur binnen de FNWI verbeterd zou kunnen of moeten worden. De werkgroepen bestuurlijke vernieuwing, kwaliteit & rendement en onderwijs & onderzoek hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd wat de knelpunten, problemen en mogelijke oplossingen zijn.

 

Commissie D&D

Rond de honderdtwintig medewerkers en studenten waren afgekomen op de presentatie en de aansluitende kick off van het debat, dat staand aan hoge tafels werd gevoerd in de hal van de faculteit. Opvallende aanwezigen en deelnemers aan het debat: een delegatie van de commissie democratisering & decentralisering (D&D), te weten Rob Hagendijk, Pieter Pekelharing, Kyah Smaal en voorzitter Lisa Westerveld. De commissieleden leggen momenteel op alles faculteiten werkbezoeken af om te luisteren naar de problemen die er spelen.

 

Gezamenlijke ondernemingsraden van UvA en VU

Door de intensieve samenwerking met de VU zijn er ook een aantal adviezen die specifiek op die samenwerking ingaan. Alle onderzoeksinstituten van UvA en VU die samenwerken moeten bijvoorbeeld een gezamenlijke ondernemingsraad krijgen, zo luidde een aanbeveling. Ook stelde een werkgroep versterkte communicatie over de financiën van de faculteit, het bewerkstelligen van een actieve cultuur van consensus en het beter inbedden van het onderwijs in het human resources-beleid van de faculteit voor.

 

De bedoeling is dat de drie werkgroepen een eindrapport samenstellen op basis van de input die de facultaire gemeenschap de komende tijd kan geven. Naar verwachting zal het eindrapport eind februari worden aangeboden aan het faculteitsbestuur. Aangezien het college van bestuur van de UvA zich heeft gecommitteerd aan het tienpuntenplan, zullen ook de faculteitsbesturen dat moeten doen. Decaan Karen Maex, die ook decaan van de beide bètafaculteiten van de VU is, kan daarna dus aan de slag.

 

Bekijk hier de drie conceptrapporten van de FNWI-werkgroepen in pdf: bestuurlijke vernieuwing, kwaliteit en rendement, onderwijs en onderzoek.