Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

FGw gaat anderhalf miljoen bezuinigen op masteronderwijs

Dirk Wolthekker,
24 november 2015 - 17:47

Het masteronderwijs aan de Faculteit der Geesteswetenschappen gaat grondig op de schop, maar er verdwijnen geen opleidingen. Dat staat in een plan dat de Raad van de Graduate School of Humanities bij decaan Frank van Vree heeft ingediend. Het plan zou anderhalf miljoen moeten opleveren in de periode 2016-2018 en de eerste zes ton is al voor het komende studiejaar ingeboekt. Van Vree vindt het een goed plan, Humanities Rally niet.

 

Het plan is gemaakt door de opleidingsdirecteuren van de Graduate School en draait om het opnieuw inbedden van de huidige 68 masterprogramma's in het masteronderwijs.  Dat zou kunnen betekenen dat verschillende masterprogramma’s hun zelfstandigheid (gedeeltelijk) verliezen, maar geen van de programma's verdwijnt. Dat houdt in dat de medezeggenschap geen instemmingsrecht zou hebben op de plannen.

 

De opstellers van de notitie hebben berekend dat het bedrag van anderhalf miljoen euro het equivalent is van de kosten die gepaard gaan met het aanbieden van 99 vakken van elk 12 EC. ‘Maar hun voorstel betekent niet dat de expertise of specialistische kennis van al die vakken verloren gaat,’ zegt Van Vree. ‘Integendeel, we willen die juist behouden, want dat is wat UvA aantrekkelijk maakt. Om dat te bereiken zal het onderwijs in een andere vorm of in samenhang met andere vakken worden aangeboden. Met het inperken van het aantal keuzevakken en het aanbieden van gezamenlijke vakken zijn we overigens al dit jaar begonnen.’

 

Overheveling bachelor-master

De bestaande 68 programma’s verzorgen momenteel masteronderwijs aan ongeveer duizend studenten. Dat is volgens Van Vree in de huidige opzet een te kostbare zaak geworden. ‘Tot nu toe konden we die programma’s in de huidige vorm in stand houden, omdat we veel bachelorstudenten hadden. Met de financiering die we voor hen ontvingen konden we die masters in de lucht houden.’

 

In 2014 werd er binnen de FGw nog een bedrag van vier miljoen euro overgeheveld van het bacheloronderwijs naar het masteronderwijs, maar door de terugloop van het aantal bachelorstudenten zal dat de komende jaren niet meer mogelijk zijn. Van Vree: ‘Dan moet je iets doen. Deze notitie doet een voorstel hoe we deze veranderingen zo zorgvuldig mogelijk kunnen vormgeven . Het biedt een goede basis om verder te praten.’

Zes ton moet worden bezuinigd door rendements-verhogingen

Het totale bezuinigingsbedrag van anderhalf miljoen euro is opgeknipt in twee delen: in het studiejaar 2016/2017 gaat het om zes ton, in het studiejaar 2017/2018 om negen ton. Die zes ton moet worden bezuinigd door rendementsverhogingen, zoals sneller afstuderen en het samenvoegen van programma’s.

 

Structurele aanpassingen en extra investeringen

De negen ton die daarna volgt, moet worden bereikt door ‘structurele aanpassingen’ van het masteraanbod. Welke aanpassingen dat zullen zijn, moet blijken uit de facultaire review. Dan zal ook moeten blijken wat de ondergrens is waaraan een master moet voldoen om ‘levensvatbaar’ te zijn. Afhankelijk van het programma kan dat rond de twintig studenten zijn, maar ook lager.

 

Naast de voorgestelde bezuiniging zal er ook worden geïnvesteerd, namelijk 700.000 euro. ‘Dat geld zullen we steken in de kwaliteitsimpuls van de masters,’ zo laat Van Vree weten. ‘Daarbij moet je denken aan het ontwikkelen van nieuwe cursussen, versterking van de matchinggesprekken, nieuwe onderwijsvormen als e-learning en de instelling van een mastertutoraat, waarbij masterstudenten beter zullen worden begeleid.’

Zolang er geen opleidingen of programma’s verdwijnen heeft de medezeggenschap geen instemmingsrecht

Facultaire review

De opstellers van de notitie vinden een investering in de kwaliteit van de masterprogramma's hoog nodig. Verschillende eenjarige masters missen volgens hen ‘een duidelijke profilering’, sommige programma’s lijken ‘te veel op een vierde bachelorjaar’, vakken hangen soms ‘te los’ in het curriculum en de samenhang met andere opleidingen ‘kan vaak beter’. Op dit moment is er al een facultaire review gaande om de inhoud van de masters tegen het licht te houden.

 

De genoemde facultaire review die het huidige aanbod moet doorlichten moet eind december gereed zijn. Op basis daarvan zullen de programmadirecteuren een voorstel maken voor de herziening van het masteraanbod, waarna het faculteitsbestuur het plan zal beoordelen en ter advies zal voorleggen aan verschillende geledingen binnen de faculteit, waaronder de opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen. Zolang er geen opleidingen of programma’s verdwijnen heeft de medezeggenschap echter slechts adviesrecht, en geen instemmingsrecht.

 

Radicaal oneens

Humanities Rally, de studentenpartij die de meerderheid heeft in de facultaire studentenraad, is het met de voorgelegde notitie radicaal oneens. Mede om die reden heeft men voor komende donderdag een nieuwe demonstratie gepland. Humanities Rally bestrijdt overigens dat het om anderhalf miljoen gaat, maar schrijft in een persbericht dat de faculteit 2,2 miljoen gaat bezuinigen. Dit is volgens Van Vree onjuist: ‘De bezuinigingsopdracht die er nu ligt is anderhalf miljoen, die in twee jaar moet worden gerealiseerd.’