Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Ondernemingsraadvoorzitter Breanndán Ó Nualláin (links) en studentenraadvoorzitter Naomi Appelman. Credits: Bram Belloni
actueel

CvB haalt bekritiseerde N+1-regel van tafel

Dirk Wolthekker,
16 november 2015 - 15:00

Het College van Bestuur heeft besloten dat de zogenoemde ‘N+1-regel’ van tafel gaat. Dat schrijft waarnemend collegevoorzitter Dymph van den Boom in een brief aan de gezamenlijke vergadering (gv) van de UvA. De gv, bestaande uit de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad van de UvA, stemde tot twee keer de kaderbrief weg vanwege die financieringsmaatregel.

De N+1-regel, die op dit moment al geldt, houdt in dat het CvB faculteiten enkel betaalt voor studenten die maximaal één jaar uitlopen; nominale studieduur (N) + 1 jaar. Voor studenten die langer dan vier jaar over hun bachelor of twee jaar over hun éénjarige master doen, krijgen faculteiten geen geld.

 

Met name de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) en de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) plukken daar de wrange vruchten van, omdat zij relatief veel trage studenten hebben. Juist aan die faculteiten werd de maatregel dan ook als onrechtvaardig ervaren. De gv liet eerder weten de N+1-regel als ‘pure rendementsmaatregel’ te zien en er daarom niet mee in te stemmen. Het college heeft nu besloten dat faculteiten voortaan voor alle studenten die een diploma halen betaald krijgen, ongeacht hun studieduur.

'We blijven het principieel oneens met de medezeggenschap'

Extra tekort

Vicevoorzitter Hans Amman, verantwoordelijk voor de financiën, laat in een toelichtend gesprek weten dat het College van Bestuur het ‘principieel oneens’ blijft met de gv over de N+1-kwestie. ‘Maar we willen voortgang maken met de definitieve kaderbrief en daarom hebben we een geste willen doen aan de medezeggenschap. Vooral de FdR en de FGw zullen er voordeel bij hebben.’ Met het schrappen van de N+1-maatregel is volgens Amman een bedrag gemoeid van ‘ongeveer acht ton’, een bedrag dat nergens anders in de Kaderbrief gecompenseerd kan worden. Amman: ‘De afschaffing van N+1 zal dus leiden tot een extra tekort op de begroting 2016.’

 

Perverse prikkel

In een reactie zegt Breanndán Ó Nualláin, vicevoorzitter van de gv: ‘Het schrappen van de perverse prikkel van N+1 is een belangrijke eerste stap op weg naar een allocatiemodel dat bestaat uit positieve prikkels, prikkels die de faculteiten de ruimte geven op een innovatieve manier hun onderwijs en onderzoek in te richten en hun human resources-beleid erop af te stemmen.’ Of de gv nu zal instemmen met de concept-Kaderbrief is nog niet zeker. Wanneer de volgende stemming plaatsvindt evenmin.