Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
actueel

FGw komt met voorstel talenopleidingen ‘nieuwe stijl’

Dirk Wolthekker,
8 september 2015 - 07:40

De werkgroep Talen, culturen en regio’s van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) heeft als onderdeel van de facultaire agenda FGw in Transitie een plan naar buiten gebracht voor hervorming van de (kleine) talenopleidingen. Voor negen talenopleidingen zal een nieuw programma worden ontwikkeld in de vorm van een regiomajor.

Op de FGw werden afgelopen voorjaar twee werkgroepen ingesteld die de toekomst van de (kleine) talen onder de loep zouden nemen: de werkgroep Talen, culturen en regio’s (TCR) en de werkgroep Taal, communicatie en cognitie. Het voorlopige plan van de werkgroep TCR is klaar en afgelopen week in de vorm van een notitie in de faculteit verspreid.

 

In de kern komt het plan erop neer dat voor elk van de opleidingen Arabisch, Duits, Frans, Hebreeuws, Italiaans, Nieuwgrieks, Scandinavisch, Slavisch en Spaans een nieuw programma wordt ontwikkeld in de vorm van een regiomajor met een breed historisch, politiek en cultureel profiel. Opleidingen die dat willen, kunnen een tweede, specifiekere major aanbieden op het gebied van taal en cultuur. In het voorstel krijgen ook de propedeuses een andere opzet: die worden zo ingericht dat studenten ook na het eerste jaar nog van major kunnen switchen. De opleidingen Nederlands en Engels vallen vooralsnog buiten het voorstel omdat zij blijkens de notitie ‘meer verwantschap hebben met de opleidingen literatuurwetenschap en taalwetenschap’ en daarmee ook gaan samenwerken. Het voorstel is besproken op een bestuurlijke ‘heidag’ op 27 augustus en zou daar op voldoende steun hebben kunnen rekenen.

 

Werving

De FGw kampt met een fors teruglopen aantal studenten en moet daardoor de komende jaren flink bezuinigen: tot 2018 een bedrag van 8,1 miljoen. Om meer studenten te trekken wordt gepoogd de opleidingen een meer interdisciplinair karakter te geven; iets vergelijkbaar voerde de Universiteit Leiden eerder door. In het voorliggende voorstel gaat de faculteit ‘nadrukkelijk’ werven voor de (interdisciplinaire) majoren ‘zodat verschillende doelgroepen kunnen worden aangesproken’. Bij de TCR-opleidingen ‘nieuwe stijl’ bestaat de propedeuse uit 60 ects, de major telt op tot 84 ects en er is een algemeen vormend vak als wetenschapsfilosofie van 6 ects. Voor de minor blijft 30 ects over.

 

Het voorstel – waar de opleidingscommissies, de facultaire ondernemingsraad en de facultaire studentenraad adviesrecht op hebben – moet deze maand ‘bij opleidingen die daartoe bereid en voldoende toegerust zijn’ worden omgezet in nieuwe curricula, want in oktober start de werving van studenten voor het studiejaar 16|17.

 

Studentenraad

Joris van Wouden van partij HumanitiesRally, de grootste fractie in de facultaire studentenraad, is vooralsnog niet tevreden over het voorstel. ‘Dit plan lijkt verdacht veel op het vorig jaar afgeschoten plan Profiel 2016. Dat voorzag in een Liberal Arts College voor alle opleidingen. Het plan wat nu is gemaakt lijkt ook op een Liberal Arts College, maar dan alleen voor de talenopleidingen. Het lijkt een herhaling van zetten.’

 

Ook Jan van Helden van partij Tof heeft twijfels. ‘Het lijkt op Profiel 2016, maar dan iets milder en vrijblijvender. Het faculteitsbestuur claimt dat dit nieuwe voorstel breed wordt gedragen, maar dat willen wij eerst eens zien.’ Zowel HumanitiesRally als Tof willen eerst afstemming met de facultaire gemeenschap voordat zij een advies geven aan het faculteitsbestuur. Hoe zij die afstemming gaan organiseren, daarover zullen zij deze week beslissen.