Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Janericloebe (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Drastische afname inschrijvingen voor pabo

Henk Strikkers,
24 augustus 2015 - 17:11

De 25 pabo-opleidingen die Nederland rijk is hebben te maken met een scherpe daling van het aantal inschrijvingen. Bij sommige instellingen is zelfs sprake van een halvering van de inschrijvingsverzoeken. Dat blijkt uit cijfers die in het bezit zijn van het Onderwijsblad. De HvA houdt een slag om de arm, maar ziet ook ‘een dalende trend’.

 

Strenge ingangseisen

De ingangseisen voor de pabo zijn voor dit jaar aardig opgeschroefd. Voor het eerst moeten studenten die aan de opleiding willen beginnen minimaal een havo-3-niveau bezitten voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Er is echter geen enkel havo-profiel waarin al die vakken te verenigen zijn, waardoor aankomend pabo-studenten extra toetsen moesten afleggen alvorens zich in te schrijven. Mbo’ers moeten zelfs, ongeacht hun vooropleiding, voor alle drie de vakken een extra toets maken. Vwo’ers zijn vrijgesteld.

 

Die extra eisen hebben klaarblijkelijk een groot effect. Nu over de gehele linie van een dalende trend van dertig procent zichtbaar is, luidt het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs (lobo) in het Onderwijsblad de noodklok. De lerarenopleidingen vrezen financiële problemen door de draconische daling en hebben al aangeklopt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘We willen extra financiering om dit tekort op te vangen,’ laat het lobo weten.

 

Slag om de arm

HvA-persvoorlichter Rolf de Wit laat weten dat de landelijke trend ook aan de HvA zichtbaar is. Precieze cijfers kan hij echter nog niet geven. ‘Officieel hebben studenten die voor 1 mei inschrijvingsverzoek indienen nog tot 1 oktober het recht om geplaatst te worden.’

 

Studenten in spe kunnen zich echter ook bij meerdere hogescholen of voor meerdere studies inschrijven en vervolgens één of meerdere inschrijvingsverzoeken laten vallen. Daarom houdt de HvA nog een slag om de arm. ‘We hebben wel zicht op hoeveel inschrijvingsverzoeken er zijn en daarin zien we een dalende trend, maar het is nog niet duidelijk of al die studenten zich daadwerkelijk inschrijven en of ze vervolgens ook aan hun studie beginnen.’