Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Werkgroepen geesteswetenschappen werpen eerste vruchten af

Dirk Wolthekker,
17 juli 2015 - 08:00

Verschillende werkgroepen die zich in het kader van de transitie-agenda bezighouden met de toekomst van Faculteiten der Geesteswetenschappen (FGw) hebben inmiddels al voorzichtig enige plannen bedacht. Zo worden de klassieke talenopleidingen verbreed tot opleidingen ‘talen, culturen en regiostudies’.

Afgelopen voorjaar werd binnen de FGw een groot aantal werkgroepen ingericht met daarin studenten, medewerkers en bestuurders. Een belangrijke werkgroep was/is de werkgroep die zich buigt over de toekomst van de talenstudies. De eerste verkenningen hebben inmiddels resultaat geboekt, vertelt Geesteswetenschappendecaan Frank Van Vree.

‘We hebben inmiddels een eerste ontwerp besproken voor het onderwijs op het terrein van de taal, cultuur en regiostudies. De plannen daarvoor zijn ontwikkeld door de talenopleidingen zelf en voorzien in een duidelijke herprofilering en herprogrammering van het klassieke talenaanbod’, zegt Van Vree.

FGw-decaan Frank van Vree

FGw-decaan Frank van Vree

Vakken delen
Volgens de liggende plannen komt er in ieder geval een nieuw interdisciplinair bachelorprogramma 'taal, communicatie en cognitie', terwijl de klassieke talenstudies worden verbreed tot opleidingen ‘talen, culturen en regiostudies’, elk met in beginsel twee majoren. Van Vree: ‘Er komt per taal of taalgroep een major taal & cultuur, gekoppeld aan minoren op het gebied van educatie en vertalen, en een regiomajor met een breder historisch, politiek en cultureel profiel. Volgens de plannen zullen de verschillende programma’s ook meer vakken delen.’

Bedoeling is dat een nieuwe werkgroep de plannen verder uitwerkt. ‘In september zal worden besloten welke programma’s-nieuwe-stijl al vanaf het studiejaar 16|17 zullen worden aangeboden.’ Daarbij zal haast moeten worden gemaakt, want de teksten voor de voorlichtingsbrochures moeten in oktober klaar zijn.

Personeelsreductie
Inmiddels is deze week de concept-Kaderbrief 2016 ter consultatie voorgelegd aan de academische gemeenschap. Daarin staat dat de FGw – nog steeds – een bezuinigingstaakstelling heeft van 8,1 miljoen euro, te bereiken in 2018. Daartoe moet het personeelsbestand van de faculteit, parallel aan het teruglopend aantal studenten en de verkleining van het onderwijsaanbod, aanzienlijk krimpen. Volgens Van Vree zijn op dit punt inmiddels enige stappen gezet.

‘Helaas hebben we de contracten van enkele tientallen tijdelijke medewerkers, vaak in deeltijd, niet kunnen verlengen. Een deel van de krimp is gerealiseerd door natuurlijk verloop, niet alleen doordat medewerkers met pensioen gingen, maar ook omdat een behoorlijk aantal wetenschappelijk medewerkers elders promotie heeft kunnen maken, veelal als hoofddocent of hoogleraar. Al met al komt het totale personeelsbestand van de faculteit, inclusief het ondersteunend personeel, per 1 september 2015 naar verwachting 35 fte lager uit dan een jaar geleden.’