Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

‘Studentassessor niet oplossing voor tekort aan democratie’

Dirk Wolthekker,
13 juli 2015 - 13:50

Naar aanleiding van de aanstelling van een studentassessor aan de UvA heeft de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA een discussie in gang gezet over een eventuele benoeming van een studentassessor aan de HvA. ‘Maar zo’n functionaris moet wel echt iets toevoegen,’ zegt CMR-voorzitter Han Boels.

En of een studentassessor echt iets kan doen aan de gerezen problemen en het eventuele tekort aan democratie? ‘Ik vraag het me af,’ zegt Boels. ‘Ik vermoed van niet. Zo’n assessor luistert veel en hoort veel, maar als het aankomt op het nemen van besluiten, staat een assessor alsnog buitenspel. Wat voegt zo iemand dan toe? Wordt de democratie er beter van? Worden andere problemen er door opgelost?’

Boels heeft het idee dat de medezeggenschap aan de UvA veel minder goed geïnformeerd is over UvA-beleid dan de CMR is geïnformeerd over HvA-beleid. ‘Aan de UvA worden altijd enorm veel brieven heen en weer geschreven om informatie te vergaren. Bij ons niet: als we iets willen weten, bellen we met HvA-rector Huib de Jong en dan zijn we meestal snel op de hoogte. De lijntjes zijn kort bij ons. Ik vermoed dat we geen assessor nodig hebben.’

Praktisch nut
Dat neemt niet weg dat er op de HvA in de gaten wordt gehouden wat studentassessor Lianne Schmidt vanaf 1 september allemaal voor elkaar kan krijgen. Boels: ‘We gaan komend najaar zeker eens met haar praten, zodat we van haarzelf horen of en hoe ze dingen voor elkaar krijgt. Wij staan als CMR voor alles open, maar de HvA is een University of Applied Sciences, dus voor ons moet zo’n assessor praktisch nut hebben. Als blijkt dat het alleen maar een ritueel is, dan beginnen we er wat mij betreft niet aan.’

Bij de presentatie vorige week van de Wet Versterking Bestuurskracht gaf minister Bussemaker (OCW) overigens aan ook niet zo veel op te hebben met de studentassessor. Ze zet vraagtekens bij de positie van de assessor ten opzichte van de andere studenten- en medezeggenschapsorganen. De benoeming van een assessor heeft ze daarom niet bij wet verplicht gesteld.

Tijdens het inwerkweekend van de nieuwe CMR op 21 en 22 augustus zal de raad de eventuele aanstelling van een studentassessor voor de HvA bespreken.