Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Studentenvakbonden teleurgesteld over Wet Versterking Bestuurskracht

Willem van Ewijk,
10 juli 2015 - 14:35

De Wet Versterking Bestuurskracht doet volgens studentenvakbond LSVb geen recht aan de roep om meer inspraak aan universiteiten en hogescholen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt het ‘een gemiste kans’.

Vandaag presenteerde minister Jet Bussemaker van Onderwijs een pakket aan wijzigingen van onderwijswetten die de legitimiteit van het bestuur in het hoger onderwijs moeten verbeteren. De hervormingen komen naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis en moeten het vertrouwen terugbrengen in de manier waarop Nederlandse universiteiten en hogescholen worden bestuurd. Zo krijgen studenten en medewerkers adviesrecht in de benoemingsprocedures van universiteitsbestuurders en de leden van de Raad van Toezicht.

Teleurgesteld
Maar de studentenvakbonden zijn teleurgesteld. ‘Met de belangrijkste wensen, zoals meer instemmingsrechten, wordt niets gedaan,’ laat de LSVb weten. Bovendien heeft de minister nagelaten om in de wet op te nemen dat er een student-lid moet worden toegevoegd aan universiteitsbesturen, terwijl de Tweede Kamer vorig jaar zei voor een zogenoemde studentassessor te zijn.

Het ISO mist vooral verbeteringen op het gebied van scholing, faciliteiten en ondersteuning van medezeggenschapsraden. Vooral juridische scholing zou nodig zijn om de invloed van leden van medezeggenschapsraden te versterken. ‘Uit de landelijke medezeggenschapsmonitor blijkt dat 33% van de studentenraadsleden aangeeft te weinig juridische scholing te krijgen,' aldus het ISO. Volgens de vakbond moet het recht op juridische en financiële ondersteuning expliciet in de wet worden opgenomen.


Ook de Amsterdamse studentenvakbond Asva vindt dat de wet nog te weinig verandering brengt. 'Als je het vertrouwen wilt vergroten, dan is het belangrijk dat studenten rechten krijgen waarmee ze echt van zich af kunnen bijten,' zegt Asva-voorzitter Noeri van den Berg, 'maar dit is echt mondjesmaat.'

UvA en HvA
De Raden van Toezicht van UvA en HvA maakten donderdag bekend dat ze de medezeggenschapsraden adviesrecht geven bij de benoeming van de leden van het College van Bestuur van UvA en HvA, en de rector magnificus van de UvA. De Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad van de UvA, en de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA hadden liever gezien dat ze instemmingsrecht kregen.

Woensdag benoemde het CvB van de UvA masterstudent Lianne Schmidt tot de eerste student-assessor aan de UvA op centraal niveau. Zij schuift vanaf 1 september wekelijks aan bij de vergaderingen van het College van Bestuur.


Niet nodig
Maar volgens Bussemaker is het niet nodig om de benoeming van de studentassessor wettelijk verplicht te stellen. Ze zet vraagtekens bij de positie van de studentassessor ten opzichte van de andere studenten en medezeggenschapsorganen die studenten vertegenwoordigen, zo staat in de toelichting bij het wetsvoorstel te lezen.

Ook schrijft Bussemaker dat ze naar aanleiding van oproepen van de Tweede Kamer om een studentassessor in universiteitsbesturen verplicht te stellen, het initiatiefrecht van de medezeggenschap heeft versterkt. Ze is met het wetsvoorstel studievoorschot bezig, waarme ze studenten instemmingsrecht wil geven op hoofdlijnen van de universiteitsbegroting.