Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Lianne Schmidt benoemd tot studentassessor UvA

Dirk Wolthekker,
8 juli 2015 - 16:13
Het College van Bestuur (CvB) heeft masterstudent International Development Studies Lianne Schmidt per 1 september benoemd tot studentassessor aan de UvA. Tijdens de bezetting van het Maagdenhuis zegde het CvB aan de bezetters toe een dergelijke functionaris te benoemen. Schmidt is benoemd voor de duur van één collegejaar.

Als studentassessor gaat Lianne Schmidt (1993) deelnemen aan de vergaderingen van het CvB, met een focus op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. Zij kan het CvB adviseren en onderwerpen op de bestuurlijke agenda plaatsen. Ze zal nauw contact onderhouden met studenten binnen en buiten de medezeggenschap om op die manier een scharnierfunctie te vervullen tussen het bestuur en de studentengemeenschap.

De sollicitatiecommissie – waarin het CvB, studenten en de raad van toezicht vertegenwoordigd waren – roemt Schmidt om haar uitgebreide medezeggenschapservaring. ‘Uit haar curriculum vitae, haar brief en de gesprekken die we met haar hebben gevoerd, kwam naar voren dat Lianne erg gepassioneerd is om bij te dragen aan verbetering van het onderwijs en hierbij zoveel mogelijk anderen te betrekken. Lianne is iemand die zeer proactief is en bereid is om met eenieder de dialoog aan te gaan.’

De studentenvertegenwoordiging in de commissie bestond uit CSR-lid Jordi Beckman en Jonas Lodewegen, voorzitter van de facultaire studentenraad van de FNWI. Ze zitten in de nu aftredende raden van het afgelopen collegejaar. De nieuwe, direct verkozen leden van de CSR – zeven leden – lieten onlangs via een opiniebijdrage weten tegen de studentassessor te zijn, maar later bleek dat de nieuwe CSR als geheel – veertien leden – daar geen unaniem standpunt over heeft. Lianne Schmidt is niet verbonden aan een van de studentenpartijen van de UvA, 'Ik ben helemaal onafhankelijk.'

Decentraal
‘De afgelopen jaren heb ik me als lid van opleidingscommissies op decentraal niveau ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij heb ik ook de invloed van meer centraal beleid ervaren. Mede daarom wil ik als studentassessor de afstand van het CvB tot de studentengemeenschap verkleinen en de koppeling met de medezeggenschap versterken, ‘zegt Schmidt in een reactie. ‘Ik ga me dan ook inzetten om de onderwerpen die nu spelen binnen de academische gemeenschap – inclusief de actiegroepen – hoog op de CvB-agenda te plaatsen. Ook wil ik ervoor zorgen dat alle relevante partijen in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces geraadpleegd worden. Als schakel tussen het CvB en studenten wil ik zo de medezeggenschap versterken en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van en de communicatie over het UvA-beleid.'

United Nations
Naast de onderzoeksmaster die ze volgt, is Schmidt sinds mei dit jaar tevens onderzoeksassistent. In 2014 behaalde zij – cum laude en ‘met honours’ – het bachelordiploma algemene sociale wetenschappen. Eerder was zij achtereenvolgens lid en vicevoorzitter van de opleidingscommissie algemene sociale wetenschappen en sinds september 2014 lid van de opleidingscommissie International Development Studies. Van april 2014 tot maart 2015 nam zij zitting in het bestuur van de Student Amsterdam Model United Nations (SAMUN). Op haar middelbare school was zij voorzitter van de leerlingenraad en lid van de medezeggenschapsraad.