Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

'Rompcommissie' Democratisering en Decentralisering al in de zomer aan de slag

Steffi Weber,
2 juli 2015 - 18:02
De commissie Democratisering en Decentralisatie, één van de twee commissies die de komende tijd onderzoek gaan doen naar de modernisering van de UvA, gaat nog deze zomer aan de slag. Althans, de 'harde kern' ervan. Om te voorkomen dat het momentum verloren gaat wil de pre-commissie zo spoedig mogelijk een zogeheten 'rompcommissie' instellen, die tijdens de zomer alvast verkennend onderzoek doet en aan de slag gaat met 'huishoudelijke taken'.

Dat maakte hoogleraar antropologie en pre-commissielid Amade M’charek donderdag bekend tijdens een bijeenkomst in de kantine van het Maagdenhuis, waar het mandaat van de commissie D&D werd gepresenteerd. Ook werd een profielschets van de beoogde leden besproken.

De rompcommissie bestaat waarschijnlijk uit drie personen: de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris van wat straks de commissie Democratisering en Decentralisering wordt. Volgens   M’charek kunnen zij alvast verkennend onderzoek doen en bijvoorbeeld nadenken over welke experts straks door de commissie moeten worden gehoord. Ook kunnen zij na de zomer advies geven bij het samenstellen van de uiteindelijke commissie.

Het mandaat van de commissie D&D is breed. Zo moeten de leden verschillende voorstellen voor andere organisatie-, bestuurs-, inspraak- en financieringsmodellen ontwikkelen. Het thema diversiteit valt niet direct onder deze commissie. 'Ten eerste om het mandaat niet nog breder te maken dan het al is', aldus M’charek. 'Maar ook omdat diversiteit een structureel probleem blijkt'. Over dit onderwerp zal zich daarom een aparte, kleinere commissie buigen, die vervolgens de commissie D&D adviseert.

Geïnteresseerden voor zowel de romp- als de uiteindelijke commissie kunnen nog tot 9 juli solliciteren. Volgens M'charek is de commissie een mix tussen externe deskundigen, en mensen vanuit de UvA zelf. 'Ik kan me goed voorstellen dat de voorzitter van buitenaf komt', zegt M'charek, 'plus nog één of twee andere externen.' De meerderheid moet volgens haar van binnen de UvA komen.

De commissie D&D is één van de beide commissies die er komen naar aanleiding van onderhandelingen tussen het College van Bestuur en de actiegroepen tijdens de Maagdenhuisbezetting. De andere commissie, die zich onder de leiding van Femke Halsema over de financiën en huisvesting van de UvA had moeten buigen, heeft onlangs haar mandaat teruggegeven. De leden vreesden dat ze niet onafhankelijk genoeg zouden kunnen opereren. Er zal een nieuwe commissie worden samengesteld.