Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De studentenraadsverkiezingen aan de UvAhebben een dramatisch slechte opkomst van slechts 19,2 procent opgeleverd. UvASociaal en De Decentralen krijgen de meeste van de zeven directe mandaten in de CSR: elk drie. De liberale partij De Vrije Student wint één direct mandaat.

Er lijkt dit jaar een vloek te rusten op de studentenraadsverkiezingen aan de UvA. Juist in het jaar waarin de democratie hoogtij had kunnen vieren, achtervolgde ongeluk de verkiezingen: eerst mocht partij Mei niet meedoen en werden de verkiezingen uitgesteld, toen waren er allerhande technische problemen en dat leverde blijkbaar een laagterecord op. De uitslagen werden vanmiddag rond zes uur in de minimensa van het Maagdenhuis bekend gemaakt door rector magnificus Dymph van den Boom.

De dalende lijn die de opkomst vorig jaar te zien gaf heeft zich doorgezet. Waar in 2013 nog 24,9 van de studenten ging stemmen, was dat vorig jaar 21,4 procent en nu dus 19,2 procent. Trieste dieptepunten dit jaar zijn de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculteit Maatschappij- & Gedragswetenschappen (FMG): op beide faculteiten ging maar 15,2 procent van de studenten naar de stembus. Het gemiddelde opkomstpercentage werd nog enigszins opgekrikt door een hoge opkomst bij Acta: 50,5 procent.

Campus lijkt geen voordeel
Voorgaande jaren is wel eens gesuggereerd dat campusachtige faculteiten – zoals Acta en AMC – het beter doen dan faculteiten die verspreid zijn over de stad. Die theorie lijkt gelogenstraft: de FMG was tot vorig jaar op diverse locaties in de stad gevestigd; de opkomst bleef daar vorig jaar steken op 14, 7. Inmiddels is de FMG in haar geheel gevestigd op de Roeterseilandcampus, maar voor de opkomst van 15,2 procent heeft het nauwelijks uitgemaakt. Wat eerder een rol lijkt te spelen is of een campus een eenduidige opleiding aanbiedt, zoals Acta (alleen tandheelkunde) of AMC (alleen geneeskunde). Beide faculteiten hadden een goede opkomst.

CSR-voorzitter
Omdat partij Mei van de rechter niet mee mocht doen aan de directe verkiezingen voor de CSR – de veertienkoppige CSR wordt voor de helft direct gekozen en voor de andere helft afgevaardigd door elk der zeven faculteiten – is de kans zeer klein dat Mei de CSR-voorzitter zal leveren; die zal waarschijnlijk komen uit de gelederen van UvASociaal of De Decentralen. In absoluut aantal stemmen hebben lijsttrekkers Guinevere Simpson (UvASociaal) en Naomi Appelman (De Decentralen) de meeste stemmen gehaald, respectievelijk 572 en 595. De strijd om het voorzitterschap van de CSR lijkt dan ook tussen hen te gaan. De nieuwe CSR zal op 29 juni een nieuw dagelijks bestuur kiezen.

Faculteitspartijen
Wat zetelverdeling betreft deden de faculteitspartijen het bijzonder goed: aan de bètafaculteit is partij Lief opnieuw oppermachtig met tien van de twaalf zetels. Op de FEB behaalt faculteitspartij Sefa de absolute meerderheid met zes van de tien zetels. Aan het AMC heeft Mei een flink pak slaag gekregen en verloor het de helft van haar zetels: van vier naar twee. MFAS/UvASociaal is er nu de baas: vijf van de zeven zetels. Op Acta heeft partij Acta Ideaal (vorig jaar Acta Anders) opnieuw het monopolie gekregen en bezet het acht van de acht zetels. Daarbij moet worden aangetekend dat Acta Ideaal de enige partij is die aan Acta meedeed.