Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Medezeggenschapsraden UvA en HvA als een blok voor meer inspraak

Willem van Ewijk,
5 juni 2015 - 12:32
De medezeggenschapsraden aan de UvA willen dat studenten en medewerkers een centrale rol gaan spelen bij de benoeming van leden van het CvB, van de rector magnificus van de UvA, en bij de benoeming van de rector van de HvA. Vorige week stelde de Centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA al voor om de sollicitatiecommissies aan te vullen met leden uit de medezeggenschapsraden.

COR en CSR sluiten zich daarbij aan. In een gezamenlijke brief die de medezeggenschapsraden vrijdag aan de Raad van Toezicht stuurden, hebben ze het plan van de CMR verder uitgewerkt. De sollicitatiecommissie die de leden van het CvB benoemt zal moeten bestaan uit tenminste een lid van de COR, een lid van de CSR, een studentlid van de CMR, een medewerkerslid van de CMR en uit leden van de Raden van Toezicht van de UvA en de HvA. De medezeggenschapsraden stellen voor om de benoemingsprocedure voor leden van het CvB vast te leggen in een benoemingsreglement.

Verandering
Als de Raad van Toezicht akkoord gaat met het voorstel betekent dit een grote verandering in de manier waarop de hoogste bestuurders van universiteit en hogeschool worden benoemd. De leden van het CvB, de rector van de HvA, en de rector magnificus van de UvA, worden nu nog uitsluitend benoemd, geschorst en ontslagen door de Raden van Toezicht. Sinds de bezetting van het Maagdenhuis is een debat gaande of studenten en medewerkers van de UvA en HvA hier meer invloed op moeten hebben. Zo riep vakbond FNV Overheid op om studenten en medewerkers meer bij de benoeming te betrekken.

Alhoewel de CMR voorstelde om een nieuw CvB al in het eerste kwartaal van 2016 te benoemen, roepen de drie medezeggenschapsraden nu op dit in het eerste half jaar van 2016 te doen.