Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Aan het eind van deze week of uiterlijk begin volgende zullen de medezeggenschapsraden van UvA en HvA gezamenlijk een advies uitbrengen aan de Raden van Toezicht (RvT) over de benoeming van twee nieuwe CvB-leden: een collegevoorzitter die Louise Gunning opvolgt en een rector magnificus ter vervanging van de afzwaaiende Dymph van den Boom. De kern van het advies is dat de aanstelling van de nieuwe rector van de UvA uitgesteld moet worden.

De tweede termijn van de huidige rector magnificus Dymph van den Boom (64) verstrijkt komend najaar. Bedoeling is steeds geweest dat ze daarna nog een paar maanden op haar post blijft en er tijdens de dies natalis van de UvA op 8 januari 2016 groots afscheid zal worden genomen. Doordat Gunning haar taken neerlegde en Van den Boom de functie van collegevoorzitter tijdelijk inneemt is de situatie veranderd.

Radboud Winkels Radboud WinkelsTwee weken geleden bleek tijdens een bijeenkomst in het Maagdenhuis dat velen willen dat de uitkomsten van de commissies financiën en governance worden meegenomen bij de aanstelling van nieuwe collegeleden. Aangezien de commissies nog niet eens officieel benoemd zijn, laat staan aan de slag zijn gegaan, suggereerde Centrale Ondernemingsraadvoorzitter Radboud Winkels een compromis. De collegevoorzitter zou snel benoemd worden en met de rector magnificus van de UvA zou men wachten tot de commissies klaar zijn met hun werkzaamheden.

Compromis
‘Die boodschap zullen we als gezamenlijke medezeggenschapsraden van UvA en HvA ook geven aan de Raden van Toezicht,’ zegt Winkels. ‘Wij hebben sterk de indruk dat de RvT’s daar wel voor zouden voelen, maar het hangt vooral af van wat Van den Boom wil. Zij heeft de sleutel in handen.'

Het advies van de medezeggenschap wil niet betekenen dat er over een maand een nieuwe collegevoorzitter is. 'De termijn voor de benoeming van de collegevoorzitter is opgerekt tot uiterlijk het eerste halfjaar 2016,' stelt Winkels. 'Als de commissies opschieten en Dymph nog even aanblijft kunnen de adviezen ook worden meegenomen voor de benoeming van de collegevoorzitter.’

Van den Boom komt later met een reactie.