Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

'Een reorganisatie van FGw is het eerlijkst voor iedereen'

Dirk Wolthekker,
3 juni 2015 - 17:12
De elf werkgroepen die bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zijn ingesteld om de toekomst te verkennen en mee te bepalen, kunnen niet verhoeden dat er hoe dan ook bezuinigd moet worden. De vraag is alleen hoe. ‘Een reorganisatie lijkt mij de eerlijkste oplossing.’

De FGw moet bezuinigen wegens sterk dalende studentenaantallen de laatste jaren, met name in de bachelor. Binnen het huidige allocatiemodel van de UvA zorgt die daling ervoor dat de faculteit het de komende jaren met veel minder geld moet doen dan nu. Als gevolg daarvan moet er flink worden bezuinigd, maar hoe dat moet gebeuren, zal de komende tijd onder meer in de werkgroepen aan de orde komen.

Deeltijders en flexers
Om te bezuinigen heeft de faculteit grosso modo twee keuzes, die beide pijnlijk zijn omdat in beide gevallen medewerkers zullen worden ontslagen dan wel geen contractverlenging krijgen.

De FGw heeft een groot aantal – volgens velen veel te veel – flexwerkers in dienst, die na een paar jaar weer buiten staan omdat hun contract verloopt en niet wordt verlengd c.q. niet wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. Of een bezuinigingsdoelstelling hierdoor bereikt kan worden is nog onduidelijk, feit blijft wel dat de zwaksten – namelijk de medewerkers met een minimaal contract voor bepaalde tijd – daar  vermoedelijk de dupe van zijn. Naast het grote aantal flexwerkers heeft de FGw ook een hoog percentage deeltijders in dienst, weet de voorzitter van de facultair ondernemingsraad (OR) Jonneke Bekkenkamp. Ze spreekt over een percentage van 65 procent, wat zou blijken uit een rapportage die de OR heeft laten maken.

Jonneke Bekkenkamp, voorzitter van de OR-FGw. Jonneke Bekkenkamp, voorzitter van de OR-FGw.

Algehele reorganisatie
De andere optie is het afkondigen van een algehele reorganisatie. 'Dat zou denk ik het beste zijn,’ zegt Bekkenkamp op persoonlijke titel. ‘Zo’n reorganisatie is het meest fair, want zij treft iedereen en niet alleen degenen die er rechtspositioneel het zwakst voor staan.' Of dat ook het officiële standpunt van de OR wordt, is nog maar de vraag. 'Aan het einde van de maand verloopt het mandaat van de huidige OR, dus een nieuwe OR moet dat standpunt innemen.’

Bij een reorganisatie zouden ook degenen met een vaste aanstelling kunnen worden getroffen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. De vuistregel bij een reorganisatie is meestal dat het bedrag dat moet worden bezuinigd gelijk is aan het bedrag dat moet worden betaald aan afkoopsommen, vergoedingen en wachtgeld aan degenen die buiten boord vallen. Op de korte termijn levert dat dus niet veel besparingen op.

Overigens lijkt het erop dat er dermate veel flexcontracten circuleren op de FGw dat er ook in geval van een reorganisatie veel van die contracten sowieso niet zullen worden omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bekkenkamp: ‘Daar staat tegenover dat veel flexcontracten zo vaak zijn verlengd dat deze medewerkers juridisch gezien al een vast contract hebben.’