Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Tijdelijke contracten nieuwe steen des aanstoots actiegroepen

Dirk Wolthekker,
2 juni 2015 - 15:08
De actiegroepen Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit en de Students’ 1st of May Committee hebben een stevige brief gestuurd aan het College van Bestuur. Daarin schrijven ze ‘ernstige twijfels’ te hebben over de bereidheid van het CvB om een fundamenteel andere koers in te slaan ten aanzien van in hun ogen dubieuze arbeidscontracten en flexwerkers en de bepalingen in de cao niet na te leven. Er wordt gedreigd met nieuwe acties, als het CvB niet afdoende reageert. 'Iedere docent die zijn ontslag te wijten heeft aan amper legale arbeidsconstructies en megalomaan financieel beleid, is er één te veel.'

‘We weten inmiddels dat bij de Faculteit der Geesteswetenschappen faculteitsbreed medewerkers ontslagen zullen worden, vakken zullen worden geschrapt, en expertise en keuzeruimte verloren zullen gaan,' schrijven de drie organisaties in een open brief aan het CvB. 'Ook de rechtenfaculteit staat gigantische, van boven opgelegde bezuinigingen te wachten, die Hans Amman eufemistisch “ombuigingen” noemt. Kleine opleidingen moeten inleveren – vanwege zogenaamd teruglopende studentenaantallen – terwijl elk gemis daar grote impact heeft.’

'Massaontslag'
FGw-decaan Freank van Vree heeft juist gisteren in een mail aan medewerkers en studenten laten weten dat er in het kader van de planning van het onderwijs voor komend collegejaar deze week ‘medewerkers opnieuw aangesteld of aangetrokken’ zullen worden. De actiegroepen schrijven dat er juist mensen uit gaan.

‘Wat we echter niet weten, is waarom de FGw besluit docenten te ontslaan bij grote opleidingen zoals Europese studies en neerlandistiek, terwijl de minister van OCW op schaalverkleining inzet door subsidies voor onderwijspersoneel,' zo is te lezen in de brief. 'Is dit een weloverwogen keuze die de kwaliteit moet stimuleren, of gaat het botweg om rendementsverhogende beleidsmaatregelen? We vermoeden het laatste en vrezen dat met het op handen zijnde massaontslag van flexwerkers – van wie de UvA er tientallen al jarenlang schaamteloos aan het lijntje houdt – duurzaam opgebouwde expertise en diversiteit verloren gaat.’

'Schandalig en zonder gêne'
De actievoerders schrijven ook dat ze via UvAleaks hebben geconstateerd dat de UvA ‘schandalig en zonder gêne speculeert over manieren om de wettelijk vastgestelde bepalingen in de laatste cao te omzeilen’. ‘We lezen over het openbreken van contracten en over experimenten met aan het privaatrecht ontleende constructies die zouden voorkomen dat huidige flexwerkers onder de nieuwe regeling gaan vallen. Hoe verdragen deze praktijken zich met uw beloftes uit het tienpuntenplan?'

FGw-decaan Frank van Vree FGw-decaan Frank van Vree

Frank Van Vree, decaan aan de Faculteit der Geesteswetenschappen stelt dat er aan zijn faculteit weinig anders aan de hand is dan in andere jaren. ‘De faculteit (her)overweegt elk jaar het onderwijs- en het onderzoeksprogramma, een regulier proces in de voorbereiding naar een nieuw collegejaar. In het kader van de bezuinigingen is al in 2014 besloten het onderwijsaanbod van studiejaar 2015-2016 aan te passen aan de teruglopende studentenaantallen: dit betekent dat het aanbod met ongeveer vijf procent zal afnemen. Dat hoeft niet te betekenen dat het aanbod schraal wordt,' laat hij desgevraagd weten.

'Kritische grens van facultaire reserves komt in zicht'
'We kunnen deze bezuinigingsronde niet uitstellen omdat de tekorten dan nog verder oplopen en de kritische grens van de facultaire reserves dichter bij komt. Deze week wordt duidelijk hoeveel tijdelijke contracten wel en niet verlengd worden. De verwachting is dat het aantal tijdelijke contracten dat niet wordt verlengd in dezelfde orde van grootte ligt als het afgelopen collegejaar,' stelt hij. 'Er zullen komend studiejaar geen ontslagen vallen onder medewerkers in vaste dienst. Als er binnen de kaderstelling voor het onderwijs ruimte is, worden tijdelijke contracten verlengd of nieuwe docenten aangesteld. Veel medewerkers met aflopende, tijdelijke contracten hebben inmiddels te horen gekregen of hun contract wel of niet wordt vernieuwd.’