Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn gisteren de werkgroepen ingesteld die zich zullen buigen over de thema’s van de in april gepubliceerde facultaire agenda FGw in transitie. Aan de geplande negen werkgroepen werden er gisteren nog twee toegevoegd. De werkgroepen tellen in totaal bijna 120 leden, waardoor het meningsvormingsproces veel van een Poolse landdag begint weg te hebben.

Dat er zoveel werkgroepen zijn is volgens decaan Frank van Vree het gevolg van een expliciet verzoek van de facultaire ondernemingsraad en van Humanities Rally om geen selectie toe te passen op voorgedragen kandidaten. ‘Uiteindelijk is in goed overleg besloten alle medewerkers en studenten die zich hebben aangemeld of zijn voorgedragen, deel te laten uitmaken van de werkgroepen. De gedachte is, dat er blijkbaar een grote behoefte is om de basis te laten meepraten. Dat is wat er nu gaat gebeuren.’

Elf keer lid
De grootte van de werkgroepen varieert van vijf tot twintig leden. Verschillende medewerkers en studenten zitten in meerdere werkgroepen, met student Sanne Ros als absoluut recordhouder: ze zit in alle elf werkgroepen, maar wil daar geen commentaar op geven.

Volgens Van Vree zijn de FGw-werkgroepen niet te vergelijken met de twee veel kleinere UvA-brede commissies. ‘Dat zijn echt onderzoekscommissies, bij ons gaat het meer om meningsvorming.’ Op de vraag of een aantal werkgroepen niet veel te groot is geworden, antwoordt Van Vree: ‘Het is aan de werkgroepen om tot een werkbare opzet te komen.’

De ingestelde werkgroepen zijn als volgt:
1. Besturingsmiodel (14 leden)
2. Financiële situatie van de faculteit (17 leden)
3a. Talen en culturen (5 leden)
3b. Taal, communicatie, cognitie (9 leden)
4. Masteronderwijs (4 leden)
5. Vertrouwen vooraf en verantwoording achteraf (8 leden)
6. Administratieve last en beheersdruk (5 leden)
7. Tijdelijke contracten en HRM (20 leden)
8 Huisvesting (5 leden)
9. Onderzoeksklimaat en de balans onderwijs en onderzoek (7 leden)
10. De homo academicus (11 leden)
11. De 8-8-4-jaarindeling (9 leden)

Werkgroep 6 (administratieve lasten en beheersdruk) en werkgroep 11 (8-8-4) zijn aan de oorspronkelijke lijst van negen toegevoegd, omdat deze onderwerpen op de faculteit als zeer urgent worden ervaren.

Het P.C. Hoofthuis, waarin de Faculteit der Geesteswetenschappen is gehuisvest. | Foto: Daniël Rommens Het P.C. Hoofthuis, waarin de Faculteit der Geesteswetenschappen is gehuisvest. | Foto: Daniël Rommens

Financiën en personeel
Wat de financiën van de in financiële problemen verkerende faculteit betreft tempert Van Vree de verwachtingen. Het CvB heeft de belofte gedaan om extra te investeren in nieuwe opleidingen en de zelfstandigheid van de talenopleidingen te garanderen tot 2018. ‘Maar er is geen sprake van een beloofd uitstel van alle herstructureringen, laat staan van uitstel van bezuinigingen.’

In het kader van de planning van het onderwijs voor komend collegejaar worden deze week op de FGw medewerkers opnieuw aangesteld of aangetrokken. De problematiek rond het grote aantal tijdelijke contracten – een van de oorzaken van de acties van afgelopen maanden – wordt daarbij meegenomen. ‘Dit is ook in bredere zin onderwerp van gesprek binnen de UvA. Wij gaan die discussie als faculteit nauwgezet volgen, want wij delen de opvatting dat er een fundamenteel ander beleid op het punt van tijdelijk personeel nodig is.’