Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
'Een goede keuze', 'niet zonder meer overtuigend' en 'te vroeg naar buiten gebracht'. De reacties op de voorgedragen financiële commissie onder leiding van Femke Halsema zijn zeer gemengd. Een voorbereidende werkgroep heeft de leden van de commissie voorgedragen. De voordracht zal op korte termijn aan de academische gemeenschap worden voorgelegd ter goedkeuring. Folia peilde reacties op de voorgedragen commissieleden. Met name over de voordracht van financieel geograaf Reijer Hendrikse lijkt veel te doen.

Noeri van den Berg | Foto: Danny Schwarz Noeri van den Berg | Foto: Danny Schwarz

Noeri van den Berg, voorzitter van Asva Studentenunie
‘Ik denk wel dat we een goede commissie te pakken hebben. Femke Halsema is een vondst. Niet alleen omdat ze de zaak rond scholengroep Amarantis goed heeft gedaan, maar ook omdat ze een publiek figuur is. Heel Nederland kijkt mee bij wat er nu op de UvA gebeurt. Dan is het goed dat zo’n commissie wordt geleid door een aansprekend figuur die grote dingen durft te zeggen. Dat ook de financieel-geografische hoek een kandidaat is voorgesteld lijkt me een groot voordeel. Reijer Hendrikse zit op dezelfde lijn als Ewald Engelen en heeft denk ik goed zicht op economie, huisvesting en ruimtelijke ordening.’

Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten
‘De keuze van Femke Halsema lijkt me heel goed. Ze wordt niet geassocieerd met het grote geld of de Zuidas en kan denk ik het vertrouwen herstellen, want dat is waar het nu om gaat. Dat er ook iemand met een wat meer opruiende opvatting zoals Reijer Hendrikse in zit, vind ik geen probleem. In het algemeen ben ik wel redelijk sceptisch over de commissie. Zij zal niets veranderen en niet met vergaande voorstellen komen, want de UvA had en heeft helemaal geen acuut financieel probleem. Waar we hier mee te maken hebben is vooral een bezweringsformule, als tussenstation op weg naar inspirerend leiderschap aan de UvA.’

CSR2Centrale Studentenraad, gezamenlijke reactie
‘Wij vinden dat de samenstelling en ontwerpopdracht te vroeg naar buiten zijn gebracht en hebben nog niet gesproken over alle voorgestelde commissieleden. Femke Halsema lijkt een goede kandidaat, maar wordt nu gepresenteerd als dé kandidaat. Daar moeten wij intern nog over spreken. De commissieleden moeten onafhankelijk zijn en op basis van hun expertise worden gekozen. Ten aanzien van Reijer Hendrikse hebben we daarover nog wel vraagtekens. Bovendien zijn niet alle punten die tijdens de debatmarathon zijn aangekaart al in het voorgestelde mandaat opgenomen. De CSR vindt het belangrijk dat de ontwerpopdracht en de profielen van de commissieleden op een debat met de hele gemeenschap besproken worden. Dat gaat binnenkort nog gebeuren.’

Teun, namens De Nieuwe Universiteit
'Het voorstel zoals dat er nu ligt, is een voorstel dat in lijn ligt met de afspraken die ReThink UvA, Humanities Rally, de vakbonden, de CSR en de COR gezamenlijk hebben gemaakt met het College van Bestuur. Het is van belang dat er verschillende deskundigen in de commissie zitten, waarvan sommigen zich al eerder hard hebben gemaakt met hun zorgen over de financiën van de UvA. Ook is het van groot belang dat de commissie snel te werk kan gaan, gezien het verlies van €27,8 miljoen dat de UvA dit jaar lijdt. Er gaat op dit moment veel geld naar de kosten van financiële producten en vastgoed en niet naar onderwijs en onderzoek. Hierover moet men transparant zijn en hierin moet verandering komen. Wij denken dat deze commissie dat kan bereiken.'

Centrale Ondernemingsraad, gezamenlijke reactie
‘Wij denken dat we met Femke Halsema een prima en gezaghebbende voorzitter hebben. De keuze van Reijer Hendrikse vinden wij een onhandige keuze. Hij heeft zich in woord en geschrift al uitgesproken tegen allerlei financiële en huisvestingsontwikkelingen van de UvA. Daarmee laadt hij op zijn minst de verdenking van vooringenomenheid op zich. Mocht de commissie iets anders willen concluderen dan hij in het verleden al gedaan heeft, dan brengt hem dat in een lastige positie. Verder denken wij wel dat de commissie evenwichtig is.’

Jan Bergstra Jan Bergstra

Jan Bergstra, hoogleraar informatica en ex-COR-voorzitter
‘Ik heb de indruk dat een zogenaamd kritische attitude een aanbeveling was voor lidmaatschap van de commissie. Van Femke Halsema weet ik niet of haar positie voldoende neutraal is. Een voorzitter hoeft niet zoveel van geld af te weten, dus daar een punt van te maken is niet relevant. Reijer Hendrikse heeft zijn conclusies vermoedelijk al klaar. Zijn lidmaatschap van de commissie lijkt mij volstrekt overbodig. Ik vrees dat onderzoek en ideologische verkondiging bij hem hetzelfde zijn. Het gezag van deze voorgedragen commissie zal moeten blijken, maar ik zie dat op dit moment niet. Ik vind de voordracht niet zonder meer overtuigend.’