Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

CMR: 'Weeg stem medezeggenschap zwaarder dan RvT'

Willem van Ewijk,
28 mei 2015 - 13:14
De centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA wil meer invloed op de benoeming van de leden van het College van Bestuur. Nu worden deze nog benoemd door de Raad van Toezicht (RvT), maar volgens CMR-voorzitter Han Boels moet de stem van de medezeggenschapsraden zwaarder wegen dan die van de RvT.

Dat staat in een positiestuk dat de CMR vanochtend publiceerde. Morgen legt de CMR haar standpunt voor aan de leden van de Raad van Toezicht. Die hadden de medezeggenschapsorganen van de UvA en de HvA gevraagd om met een visie te komen op het gewenste profiel en de aanstellingsprocedure voor een nieuwe collegevoorzitter.

De leden van het CvB, de rector van de HvA, en de rector magnificus van de UvA, worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Sinds de bezetting van het Maagdenhuis is een debat gaande of studenten en medewerkers van de UvA en HvA hier meer invloed op moeten hebben. Zo riep vakbond FNV Overheid op om studenten en medewerkers meer bij de benoeming te betrekken. De CMR stelt nu voor om sollicitatiecommissies aan te vullen met leden uit de medezeggenschapsraden.

Tijdrekken
Het is nog maar de vraag of de medezeggenschapsorganen aan de UvA, COR en CSR, dit voorstel steunen. Tijdens een debat in het Maagdenhuis, vorige week, gingen aan de kant van de UvA stemmen op om te wachten met een nieuwe benoemingsprocedure totdat de onderzoekscommissie governance met haar bevindingen is gekomen. Volgens CMR-voorzitter Han Boels duurt dat te lang. Boels: ‘Die commissie is nog helemaal niet benoemd. Die moet nog beginnen.’

Lees hieronder het volledige positiestuk.