Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

UvA gaat kosten niet verhalen op bezetters

Henk Strikkers,
27 mei 2015 - 06:55
De UvA gaat de kosten van de bezetting van het Maagdenhuis niet verhalen op de bezetters. Dat heeft ze gisteren in een persbericht bekend gemaakt. Eerder die dag werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de minister wordt gevraagd de druk op de UvA te verhogen om dat juist wel te doen.

De motie, die werd ingediend door Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD), stelt dat ‘de schade van deze bezetting op het onderwijsbudget van de UvA, de overheid en daarmee de belastingbetaler wordt afgewenteld’. Dat wil Duisenberg met zijn mede-indieners Rog (CDA), Beertema (PVV) en Bisschop (SGP) voorkomen. De motie werd ook gesteund door de ChristenUnie en enkele afgesplitste fracties.

Gevarenverzekering
De UvA reageerde direct dat zoiets niet zal gebeuren. ‘De UvA heeft een uitgebreide gevarenverzekering en is voornemens om de gehele schadelast ten gevolge van de bezetting van het Maagdenhuis en Bungehuis als claim in te dienen bij de verzekeraar.’
Bovendien stelt de UvA in een opvallende passage dat zij het uitgesloten acht ‘dat leden van onze academische gemeenschap betrokken zijn geweest bij vernielingen tijdens de bezetting.’ Wanneer ze ook alle vreedzame bezetters in een onderzoek zou betrekken, zou dat volgens de UvA meer kwaad dan goed doen.

De UvA raamde de schade dankzij de Maagdenhuisbezetting eerder op ongeveer 460.000 euro. Ze doet op dit moment onderzoek naar de exacte omvang.