Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Update: UvA-medezeggenschap acht huidig CvB niet in staat UvA te leiden

Henk Strikkers,
17 april 2015 - 20:31
De Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben zojuist in een gezamenlijke vergadering (gv) uitgesproken dat ze vinden 'dat het CvB in de huidige samenstelling nu niet in staat is om in samenwerking met de academische gemeenschap vorm te geven aan de koers van de universiteit, waaronder het onlangs omarmde 10-puntenplan. De gv verzoekt de Raad van Toezicht om in nauwe samenwerking met de gv snel adequate stappen te zetten om hier verandering in te brengen.'

Met deze verklaring, waar zowel een meerderheid van de studenten (13 tegen 1) als een meerderheid van de medewerkers (8 tegen 5) zich achter schaarde, is de bal in het kamp van de Raad van Toezicht gelegd. Zij zal een oplossing moeten bedenken voor de impasse waarin de UvA nu verkeert. De academische gemeenschap, die formeel vertegenwoordigd is in de CSR en de COR, stelt immers dat zij dit bestuur niet meer in staat acht de UvA te leiden.De gemeenschappelijke vergadering volgt op een uitgebreide hoorzitting die de CSR en de COR gisteren organiseerden waarin zij studenten en medewerkers vroegen hun ervaringen te delen rond de ontruiming van het Maagdenhuis. De aanwezigen waren daarin verdeeld. Veel van de aanwezigen keurden de Maagdenhuisontruiming af, maar er was geen eenduidigheid over de te nemen vervolgstappen. Het bleek dat velen het vertrouwen in het CvB definitief hadden verloren, maar de groep die voor aanblijven pleitte, was niet te negeren.

UPDATE 17 april 2015 17:10 uur De Raad van Toezicht heeft inmiddels laten weten dat zij kennis heeft genomen van het besluit en zich beraadt op 'vervolgstappen teneinde zo spoedig mogelijk met een reactie te komen. De Raad van Toezicht hecht eraan dat de rust in de academische gemeenschap terugkeert, zodat de gezamenlijk gedragen hervormingen uit het tienpuntenplan zo goed mogelijk worden uitgevoerd.'

UPDATE 17 april 2015 18:20 uur In een eerste reactie na afloop van de vergadering benadrukken COR-voorzitter Radboud Winkels en CSR-voorzitter Tariq Sewbaransingh dat een verandering in samenstelling niet hoeft te betekenen dat het hele CvB aftreedt. ‘We geven hiermee aan dat er iets moet gebeuren, maar wat precies, daarover zijn we verdeeld,’ zegt Winkels. CSR-leden bleken bijvoorbeeld tijdens de vergadering over het algemeen minder vertrouwen te hebben in het CvB dan COR-leden. ‘We proberen met dit standpunt de verdeeldheid niet te vergroten, maar juist te zoeken naar overlap,’ zegt Sewbaransingh.

CSR-lid Tom Lotten zei tijdens de vergadering uit bronnen vernomen te hebben dat het CvB als één man zal aanblijven of aftreden. ‘Dat is bij ons niet bekend,’ zeggen Sewbaransingh en Winkels. Sewbaransingh verwacht niet dat HvA-rector Huib de Jong het veld zal moeten ruimen. ‘Dat ligt niet voor de hand.’ Voorzitter Louise Gunning lijkt de meest waarschijnlijke kandidaat om af te treden. ‘In een democratische organisatie waar de voorzitter gekozen is zou deze aftreden. Maar dat is bij het CvB niet het geval,’ zegt Winkels.

Op welke termijn de Raad van Toezicht met maatregelen komt, is onbekend. Sewbaransingh en Winkels verwachten in ieder geval niet dat het standpunt terzijde zal worden geschoven. ‘Met zo’n ruime meerderheid is dat zeer onwaarschijnlijk.’