Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

UvA taxeert schade Maagdenhuisbezetting op 460.000 euro

Dirk Wolthekker,
15 april 2015 - 12:24
Vier dagen na de ontruiming van het Maagdenhuis heeft de afdeling Facility Services de eerste balans opgemaakt van wat de bezetting heeft gekost. Het gaat tot nu toe om een dikke vierenhalve ton aan extra kosten. Directeur Facility Services Harold Swartjes: ‘Dit is een reële inschatting. Ik denk dat de feitelijke kosten er niet ver naast zullen zitten.’

Het gaat volgens Swartjes om uitgaven die zijn gedaan of nog moeten worden gedaan voor extra beveiliging, schoonmaak, het nakijken en opnieuw opstarten van werktuigbouwkundige apparatuur als liften, bouw- en schilderwerk, de reparatie van hang- en sluitwerk, extra dienstverleningsuren van diverse afdelingen, de derving van inkomsten bij de drankenautomaten en catering, de verhuizing naar tijdelijke werkplekken, de vervanging van computers en andere ict en meubilair.

Beveiliging
Grootste kostenpost zijn de extra beveiligingskosten die de UvA heeft moeten maken: 45 bezettingsdagen – gerekend vanaf 25 februari – waarbij er 24/7 drie à vier extra beveiligers nodig waren. Daaraan hangt een prijskaartje van 230.000 euro. Ook de extra schoonmaak van het Maagdenhuis is een grote kostenpost: een kleine vijftigduizend euro.

‘Bij het schoonmaken van het Maagdenhuis moet je denken aan het afvoeren van rotzooi en afval en het diep reinigen van de kelder tot en met de hoogste etage,' vertelt Swartjes. 'Denk aan stickers op de ramen, graffiti op de muren, vetvlekken op de grond. Daar komt nog bouw- en schilderwerk overheen, bijvoorbeeld deuren die zwaar beschadigd zijn en muren die worden overgeschilderd nadat het graffiti is verwijderd.'

Overuren en weggegooid eten
Naast extra bewakers is er ook extra personeel ingezet van de afdelingen Facility Services en ICT. Swartjes: ‘Dat zijn overuren en extra uren die mensen hebben moeten maken. Die vertegenwoordigen een zekere waarde die uitkomt op 36.000 euro. Daarnaast hebben we te maken met kosten van cateraar Eurest en de verkoopautomaten. Daaronder vallen herstelkosten van keukenapparatuur en gederfde inkomsten, maar ook ingekocht voedsel dat niet meer gebruikt kan worden.’ Het gaat hier om een bedrag 58.000 euro.

Intussen is bekend geworden dat in de loop van volgende week de eerste mensen weer aan het werk kunnen in het Maagdenhuis. Swartjes laat weten dat er geen extra maatregelen genomen worden om nieuwe bezettingen te voorkomen. ‘De UvA is een instelling voor onderwijs en onderzoek. Mensen moeten vrij in en uit kunnen lopen. We willen de toegankelijkheid houden zoals zij is, het is geen bankgebouw.’

Het is nog onbekend in hoeverre de verzekering de kosten dekt.