Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een collectief van negen wetenschappers van vijf verschillende faculteiten heeft een petitie opgesteld waarin men het opneemt voor het CvB. De petitie is een reactie op een petitie begin deze week, waarin inmiddels meer dan vierhonderd wetenschappers naar aanleiding van de ontruiming van het Maagdenhuis het vertrek eisten van het CvB. De initiatiefnemers van de petitie zijn de hoogleraren Ronald Beltzer (FdR), Jan Bergstra (FNWI), Annette de Groot (FMG), Han van der Maas (FMG), Jan Hindrik Ravesloot (AMC), André de Roos (FNWI), Arthur Schram (FEB), Matthijs van Veelen (FEB) en Ralph Wijers (FNWI).

De acht mannen en één vrouw roepen het CvB op om in functie te blijven en de ingeslagen bestuurlijk weg te continueren. De negen wetenschappers schrijven dat ze hun buik vol hebben van de in hun ogen onterechte en eenzijdig negatieve publiciteitsspiraal waarin de UvA en het CvB is beland. Ze schrijven: ‘We are proud of our institutions, who are among the strongest in Europe, and regard the often negative publicity about the UvA in the recent past as regrettably one-sided.’

Tienpuntenplan
De wetenschappers ondersteunen het tienpuntenplan van het CvB – inclusief de twee in te stellen onafhankelijke commissies die de gerezen problemen gaan onderzoeken. Ze zeggen weliswaar ‘zeer bezorgd’ te zijn over de financiële situatie van de UvA, maar vinden ook dat de financiële commissie eerst maar eens onderzoek moet doen om te constateren hoe ernstig die situatie werkelijk is en wat de rol daarbij van het huidige of vorige CvB zou zijn. Hetzelfde geldt voor de huisvestingsproblematiek.

De Nieuwe Universiteit
De actievoerder van De Nieuwe Universiteit (DNU) krijgen er flink van langs van de opstellers van de petitie: DNU zou de afgelopen tijd de vrijheid van meningsuiting aan de UvA hebben gegijzeld en zich ondemocratisch hebben opgesteld. De wetenschappers schrijven letterlijk: ‘We find it undesirable that a group such as DNU, which has repeatedly ignored judicial rulings, holds hostage the opinion and expression of opinion of many employees and students in a loud and undemocratic manner.’

Volgens de opstellers van de petitie bestaat het CvB uit ‘hoogleraren en voormalige hoogleraren’ die ‘extremely well’ begrijpen ‘waar de belangen van onderzoek en onderwijs aan de UvA liggen’.

Meer informatie over de petitie en tekenen van de kan hier. Inmiddels staat de teller op zo'n 150 ondertekeningen. De site die is gebruikt biedt geen mogelijkheid om de namen van de ondertekenaars te zien, noch om te verifiëren of de ondertekenaars de persoon zijn die ze zeggen te zijn.

Update 15 april 2015 10:05 uur De petitie wordt op dit moment via massamail verspreid binnen de UvA en de HvA, zo blijkt uit mails die we binnen krijgen.


Update 15 april 2015 10:30 uur Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 'had dit nooit mogen gebeuren', zo vertelt decaan Edgar du Perron. 'Dit is een actie van de communicatieafdeling, waar ik ook pas via Twitter van op de hoogte werd gesteld.' Du Perron zal een excuusmail vesturen, zo vertelt hij. 'Daarin zal een link komen naar beide petities, omdat we denken dat onze medewerkers prima in staat zijn om zelf een afweging te maken.' Ook volgt er volgens Du Perron nog een indringend gesprek met de medewerkers die de mail verzonden.

Update 15 april 2015 11.00 uur
Update 15 april 2015 12.45 uur Ook het ondersteunend personeel van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde heeft een massamail ontvangen. Daarbij is men echter vergeten de mail van de petitie-opstellers niet mee te sturen. Daar staat in dat de opstellers van de petitie wellicht de mogelijkheid hadden om de petitie als mail-to-all te versturen.

Screenshot petitie\

De petitie heeft inmiddels ongeveer 550 ondertekenaars.