Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het maandagmiddagdebat stond vandaag in het teken van toeters, bellen en ironie. Louise Gunning werd uitgeroepen tot bestuurder van het jaar, want besturen dat doet ze ‘vastgoed’. Tussen het feestgetoeter door werd een sluimerend gevecht om de macht zichtbaar tussen de formele en de informele medezeggenschap.

Het CvB dreigt in een spagaat terecht te komen ten aanzien van de vraag hoe de verschillende commissies die zich gaan buigen over de modernisering van de UvA zullen worden samengesteld, wat hun mandaat zal zijn en in hoeverre de voorstellen van de commissies bindend zijn. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de vierde editie van het maandagmiddagdebat met het CvB, deze keer gepresenteerd door Irene Kraal van Bureau Communicatie. Er waren rond de veertig deelnemers in de Muziekzaal van Crea.

De centrale studentenraad (CSR) en de centrale ondernemingsraad (COR) zijn de formele gesprekspartners van het college en zij zullen dan ook het voortouw nemen bij de samenstelling en agendavorming van de commissies. ‘CSR en COR vormen uiteindelijk de stem van de academische gemeenschap zoals ik die gemeenschap zie,’ zei collegevoorzitter Louise Gunning. Maar informele gesprekspartners als ReThink UvA, Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit (DNU) en Asva eisen ook invloed en macht in de commissies. Van den Boom kon wel toezeggen dat ‘de academische gemeenschap breder is dan de formele zeggenschapsorganen’.

Vertrouwen
Er zullen twee onafhankelijke onderzoekscommissies komen: een commissie financiën en huisvesting en een commissie medezeggenschap en bestuur. Die commissies zullen hun werk alleen goed kunnen doen als de commissieleden voldoende vertrouwen hebben in elkaar en in het proces. Maar dat is er nog onvoldoende, zo bleek vanmiddag. Kavel Öztürk van DNU refereerde nog een keer aan de FNWI waar studenten nu instemmingsrecht hebben gekregen op de joint programmes. ‘Maar dat is gebeurd onder druk van de acties, niet onder druk van de formele studentenraden. Laten die eindelijk eens in actie komen.’

Louise Gunning uitgeroepen tot 'bestuurder van het jaar'. Louise Gunning uitgeroepen tot 'bestuurder van het jaar'.

Give us more of the 8-8-4
Tijdens het debat werden er volop leuzen gescandeerd door studenten met feesthoedjes en papieren roltoetertjes. De leuzen waren dit keer ludiek-ironisch of cynisch: 'Give us more of the 8-8-4’, ‘Louise is de beste, stop met haar te pesten’ en ‘One direction. No election’. Het kon niet verhullen dat het vertrouwen broos of zelfs nog afwezig is.

Verschillende deelnemers aan het debat zeiden te vrezen dat de voorstellen van de commissies min of meer voorgekookt zullen zijn en er van echter bottom-up inspraak geen sprake zal zijn. ‘We vertrouwen noch de spelers, noch het spel,’ zei een student in de zaal. ‘We willen recht en ruimte om mee te denken en mee te beslissen.’ Veel actievoerende studenten vrezen bovendien dat de voorstellen die de commissies zullen doen in een la zullen verdwijnen. Van den Boom: ‘Ik vind dat erg zwart-wit gedacht. Ik denk in scenario’s en opties, waar we gezamenlijk over gaan praten. Dat wij als CvB met de uitkomsten van de commissies iets gaan doen lijkt mij evident.’

Dennis van Velzen, vicevoorzitter van de CSR: ‘Wij zullen luisteren naar de input van alle formele en informele partijen en die meenemen in de planvorming.’ CSR-voorzitter Tariq Sewbaransingh: ‘Het moet een gezamenlijk proces worden. Het mogen geen commissies worden die met voorstellen komen waar niemand op zit te wachten. Ik beschouw de commissies en hun voorstellen als testcase voor het functioneren van de CSR.’ Hoe ver Sewbaransingh daar zelf mee zal komen is onduidelijk. ‘Begin mei zijn er studentenraadsverkiezingen. Ik doe daar zelf niet aan mee. De huidige CSR heeft een mandaat tot september, dan gaat een nieuwe CSR aan de slag.’

Maagdenhuis
Als uitsmijter werd aan het eind van het debat de vraag gesteld of het maandagmiddagdebat volgende week niet in het Maagdenhuis zou moeten plaatsvinden. Gunning: ‘We willen heel graag dat de begane grond van het Maagdenhuis een permanente plek wordt voor discussie en debat, maar eerst moet onze zorg rond veiligheid en vernielingen daar worden opgelost.’ Niet bekend is of dat volgende week het geval is.