Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een extra lange aflevering van Room for Discussion leverde vanmiddag opnieuw een flink debat op over rendementsdenken, medezeggenschap, (de)centralisering en huisvesting. ‘Dit CvB luistert pas als de druk heel hoog is, de media er bovenop staat en er reputatieschade voor bestuurder en UvA dreigt.’

De vraagt blijft zich herhalen: hoe kan het toch dat studenten altijd acties moeten voeren en er bezettingen moeten plaatsvinden voordat het CvB eens een keer luistert. Die vraag vuurde filosofiestudent en ‘Maagdenhuisactivist’ Harriet Bergman af op Hans Amman, vicevoorzitter van het CvB. ‘Waarom luistert u niet naar een petitie met duizenden handtekeningen en wel naar acties? Waarom zegt u niet: “Wow, een petitie, daar doen we iets mee."’ Bergman, voorzitter van debatvereniging Bonaparte, had daar een punt, dat zag Amman ook wel. ‘Maar we werden ingehaald door de snelheid van de ontwikkelingen.’

'Ik herken de onvrede'
Bergman en Amman waren vanmiddag twee van de vier deelnemers aan het Room for Discussion-debat in de centrale hal van de economiefaculteit aan de Roetersstraat. De andere deelnemers waren Asva-voorzitter Noeri van den Berg en FEB-decaan Han van Dissel, die gezamenlijk debatteerden over de grote onvrede die UvA-breed heerst bij zowel studenten als docenten en medewerkers. ‘Ik herken de onvrede,’ zei Amman. ‘En ik deel in de zorgen. Maar we zitten in een spagaat. We willen goed onderwijs, maar worden geconfronteerd met krimpende middelen uit Den Haag en jarenlang sluipende bezuinigingen.’ Wat hij vond van de dwangsom van 100.000 euro die was geëist bij de bezetting van het Bungehuis. ‘Dat was fout, ik geef het toe. Maar ik zeg jullie: de huidige bezetting van het Maagdenhuis kost de UvA een veelvoud van dat bedrag.’

De Amsterdam Faculty of Science, de voorgenomen gezamenlijke bètafaculteit van UvA en VU die in december 2013 door de gezamenlijke medezeggenschap werd weggestemd, is bij veel studenten nog steeds een open zenuw, zo bleek vandaag opnieuw. Veel studenten constateren dat de AFS via een andere route en zonder instemming toch werd ingevoerd en wel op zo'n manier dat de medezeggenschap er geen invloed op heeft. Amman: ‘Ik constateer dat het AFS-vraagstuk onvoldoende is afgerond. We zullen nog heel veel moeten spreken over hoe we met die samenwerking doorgaan.’

Noeri van den Berg | Foto: Danny Schwarz Noeri van den Berg | Foto: Danny Schwarz

In wat voor vorm dat moet is inmiddels de vraag, nu er op veel faculteiten wordt gesproken over herinvoering van de faculteitsraad, de gezamenlijke medezeggenschapsraad van studenten en medewerkers. Op centraal niveau zou dan de Universiteitsraad weer kunnen worden ingevoerd. Die raad stagneerde volgens velen nogal eens de besluitvorming. Dat dit opnieuw zou gebeuren betwijfelde Noeri van den Berg. ‘Ik vraag me bovendien af die Universiteitsraad werkelijk zo inefficiënt was als nu wordt gedacht. Waar het om gaat is dat studenten en medewerkers “aan de voorkant” en in samenspraak worden betrokken bij de besluitvorming. Dat kan ook op een slagvaardige manier.’ Of de UvA er niet naar moet streven de meest democratische universiteit van Nederland te worden,’ was een vraag van een van de interviewers. ‘Pfff….,’ verzuchtte Amman. ‘Dat moeten we zeker willen, maar ik wil eerst graag weten wat dat voor consequenties heeft.’

Het is bijna niet uit te leggen
De huisvesting van de UvA, het daarbij behorende huisvestingsplan en de vele verhuisbewegingen die al jarenlang en op alle faculteiten plaatsvinden is eveneens een steen des aanstoots. Amman verzekerde de zaal dat de zogenoemde twaalf procentsnorm, waarbij er niet meer dan twaalf procent van de begroting aan huisvesting wordt uitgegeven, zal worden nageleefd. ‘Daar zullen we ons zeker aan houden.’ Een aantal aanwezigen in de zaal ging hier wat dieper op in omdat ze inmiddels bijna niet meer begrijpen waarom iedereen steeds moet verhuizen, de flexibiliteit van de nieuwe gebouwen te wensen over laat en studenten en medewerkers van de FMG nu al maanden worden geconfronteerd met geluidsoverlast in hun nieuwe pand op de REC.

Hans Amman vierkant‘Legt u eens uit hoe het kan dat we eerst tegen onze zin moeten verhuizen naar de REC, dat er vervolgens wordt toegezegd dat het nieuwe pand 24/7 beschikbaar zal zijn, dat daarna blijkt dat dit niet zo is omdat de bewaking dan moet worden doorbetaald, dat nu blijkt dat onze kleine pandjes in de binnenstad veel beter te bewaken zijn, dat we nu al maanden in de lawaaioverlast zitten en weer terug worden geplaatst naar de binnenstad om colleges te geven, dat ons werd voorgespiegeld dat we moesten verhuizen omdat dit veel goedkoper zou zijn voor de faculteit, maar dat nu blijkt dat we volgend jaar veel meer geld aan huisvesting kwijt zijn omdat de vierkante meterprijs – de huur die de faculteiten aan het Maagdenhuis moeten afdragen – fors omhoog gaat.’

Amman gaf het wel toe: het is bijna niet uit te leggen. ‘U heeft gelijk,’ zei hij. ‘De huisvestingskosten zullen stijgen, maar hoe veel, dat hangt af van de individuele keuzes die faculteiten maken. Bouwen is buikpijn.’

Jan Lul
De toezegging van het CvB twee weken geleden dat er een student-lid in het CvB zal worden opgenomen werd door verschillende mensen afgedaan als ‘symboolpolitiek’. Harriet Bergman: ‘Die student zal gewoon voor jan lul met zwijgplicht bijzitten. Die student is niet meer dan toehoorder en het zal waarschijnlijk zelfs tijdverspilling zijn dat die student sowieso in het CvB zit.’ De in de zaal aanwezige studentenactivist Kavel Ozturk: ‘Op de FNWI hebben we zo’n student-lid in het bestuur, maar die heeft geen instemmingsrecht en zwijgplicht. Zo is er nog steeds een groot democratisch tekort.’ Amman was het daar naar verwachting niet mee eens: ‘Op sommige faculteiten bestaat het systeem inderdaad al. Die personen zijn gekozen door de studentenraden. Jullie lopen op de feiten vooruit. Laten we eerst kijken hoe het straks zal gaan met zo’n student-lid in het CvB en daarna oordelen.’

Morgenmiddag wordt verder gepraat over de UvA-onrust: economiestudenten en medewerkers praten dan met hun decaan Han van Dissel.  Aanvang: 15.30. Locatie: zaal M. 1.01, Plantage Muidergracht 12.
Morgenavond is er een grote debatmarathon georganiseerd door de CSR en de COR op de REC, aanvang 18.30 uur. Locatie: C.104.