Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

‘Innovatiemakelaar’ moet proces rond BG-terrein gaan begeleiden

Dirk Wolthekker,
17 maart 2015 - 16:52
Juist op het moment dat het hele UB-plan op het Binnengasthuisterrein weer ter discussie staat kwam de Wageningse Wetenschapswinkel gisteren met een rapport over de toekomstige leefbaarheid van het gebied in relatie tot de nieuwe UB en de komst van de Faculteit der Geesteswetenschappen ter plekke. Volgens de onderzoekers moet er ‘een onafhankelijk innovatiemakelaar’ komen, om te voorkomen dat het project ontspoort.

‘Op een andere manier communiceren en onderhandelen. Dat is de sleutel voor bewoners van het Binnengasthuisterrein (verenigd in VOL-BG), het Stadsdeel Centrum en de UvA om te komen tot gezamenlijke ontwerpcriteria voor de inrichting van een Binnengasthuisterrein waar wonen, werken en studeren in harmonie naast elkaar kunnen bestaan.’ Zo luidt de conclusie van het rapport Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein, dat gisteren in wijkcentrum d’Oude Stadt werd aangeboden aan de stadsdeelbestuurders Boudewijn Oranje (D66) en Jeanine van Pinxteren (GL).

Strijdbijl
Die ‘andere manier van communiceren’ volgens de zogenoemde ‘integratieve methode’ – waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan - is volgens het advies van de onderzoekers noodzakelijk om het project op de rails te houden, nadat er jarenlang strijd over is gevoerd tussen UvA, buurtbewoners en het Stadsdeel Centrum. Die strijdbijl werd een aantal jaren geleden begraven toen de UvA – na tussenkomst van de rechterlijke macht – afzag van grootschalige nieuwbouw en besloot de monumentale panden op het terrein te restaureren en ze te integreren in de Binnenstadscampus. Architect André van Stigt heeft inmiddels een plan getekend voor die restauratie. Desondanks ging de strijd in afgeslankte vorm door, onder meer over de inrichting van het terrein, (groen)voorzieningen en de locatie van een fietsenkelder.

De Wetenschapswinkel, die al eerder kwam met een voorlopige schets voor het gebied, schrijft nu dat de hele communicatie in het verleden van alle kanten steeds werd geframed waardoor er veel te veel ruzies ontstonden en niemand het gemeenschappelijk belang nog zag. Dat moet beter en om dat te bereiken moet er volgens de Wageningse onderzoekers een onafhankelijke tussenpersoon komen – kennelijk een innovatiemakelaar genoemd – die met een eigen budget het onderhandelingsproces tussen alle stakeholders over de inrichting en de (groen)voorzieningen in het gebied op gang moet brengen.

Positieve geluiden
De stadsdeelbestuurders zeiden gisteren direct toe niet onwelwillend te staan tegenover het idee van een innovatiemakelaar. Ook directeur bedrijfsvoering Gerard Nijsten van de FGw was aanwezig bij de presentatie en ziet het positief in. ‘Wij staan positief tegenover de instelling van een dergelijke onafhankelijke tussenpersoon.’ VOL-BG laat bij monde van Peter Veer weten het rapport als positief te beschouwen. ‘Wij gaan er nu met onze leden over praten.’

Het is niet ondenkbaar dat het rapport als mosterd na de maaltijd komt: het CvB is vorige week met een tienpuntenplan gekomen waarin onder meer staat dat het UB-plan opnieuw ‘aan de academische gemeenschap zal worden voorgelegd’. Uitstel of zelfs afstel is derhalve mogelijk.

Zie hier voor het (communicatie)plan van de Wetenschapswinkel Wageningen over de UB op het Binnengasthuisterrein.