Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
In tegenstelling tot de twee (1, 2) voorgaande debatten was het derde maandagmiddagdebat met het CvB een debat in kleine kring. De polariserende toon leek verdwenen, het begin van vertrouwen leek er te zijn. Het tienpuntenplan van het CvB werd door de studenten algemeen nog als ‘te vaag’ beschouwd, maar het plan gaat uitgewerkt worden en er komt een commissie die toezicht gaat houden op de implementatie ervan.

Is er iets mis met de structuur van de UvA of gaat het vooral om de (bestuurs)cultuur? Die vraag is de afgelopen weken uitgebreid bediscussieerd en kwam ook vanmiddag aan de orde tijdens het wekelijkse maandagmiddagdebat met het CvB. Studenten en bestuur waren en zijn het daarover nog steeds niet eens. ‘Veel studenten, met name bij geesteswetenschappen, voelen zich niet gehoord en hebben het gevoel geen invloed te hebben op hoe de UvA wordt bestuurd. Dat leidt tot een gevoel van vervreemding,’ zei Asva-voorzitter Noeri van den Berg.

Structuur of cultuur?
‘Vloeit het tienpuntenplan daar logisch uit voert?,’ was de vraag van CvB-voorzitter Louise Gunning daarop stelde. ‘Er is een nieuwe structuur nodig,’ zei filosofiestudent Tivadar Vervoort. ‘Maar gaat het om een structuurverandering of om een cultuuromslag?’ vroeg rector magnificus Dymph van den Boom zich af. Ze voegde eraan toe dat structuren ‘niet in beton gegoten’ zijn. ‘Ik wil best van de faculteitsstructuur af, maar als ik het opper schrikt iedereen.’ Vervoort repliceerde: ‘Ik wil er anders ook wel vanaf, hoor.’

En zo werd er vanmiddag in een gemoedelijke sfeer heen-en weer gepingpongd tussen studenten en bestuurders. De grote hoorcollegezaal C1.04 van de REC bleek voor niets gereserveerd: het hele CvB was weliswaar present, maar voor een debat met rond de vijfentwintig studenten leek de enorme zaal een maatje te groot. ‘Zo is er geen kringdiscussie mogelijk,’ zei collegevoorzitter Louise Gunning. De aanwezigen waren het met haar eens en er werd alsnog uitgeweken naar de Muziekzaal van Crea, waar ook de vorige debatten plaatsvonden. De Balie-directeur Yoeri Albrecht, die vorige week teleurgesteld afdroop als moderator was vandaag vervangen door Gunnar de Haan, voorzitter van de facultaire studentenraad van de FGw.

Kant of Hegel
Opnieuw kwam aan de orde hoe de faculteiten intern worden bestuurd: top-down of bottom-up. Veel studenten voelen het als top-down, terwijl het CvB en/of faculteitsbesturen juist menen bevoegdheden en verantwoordelijkheden laag in de faculteiten te hebben gelegd. Van den Boom putte nog maar eens uit haar eigen UvA-geschiedenis als decaan en bestuurder. ‘Ik heb in het verleden ervaren dat als je alles decentraliseert, iedereen alles naar eigen genoegen inricht.’ Volgens Vervoort is die opvatting inmiddels te ver doorgeschoten en hij noemde een voorbeeld uit zijn eigen faculteit. ‘Ik heb dit jaar meegemaakt dat het College of Humanities zich bemoeit met de invulling van een vak. De keus tussen Hegel of Kant ligt niet op dat niveau, maar hoort veel lager te liggen.’

8-8-4 of 10-10-10
Het gewraakte uniforme 8-8-4-systeem blijft de gemoederen eveneens bezighouden. Vorige week zei Van den Boom dat ze persoonlijk liever een ander systeem had ingevoerd – naar verluidt het 10-10-systeem – maar dat UvA-breed was besloten voor 8-8-4 te kiezen. Dat systeem kan wat haar betreft ook wel worden veranderd. Een uniform jaarrooster blijft volgens de rector nodig. ‘Waar blijft de mogelijkheid voor studenten om buiten de eigen faculteit vakken te volgen zonder uniform systeem. Studenten moeten ook de kans hebben om “bij de buren” vakken te volgen.’

Gunning voegde eraan toe: ‘Toen ik nog bestuurder bij het AMC was ontmoette ik geregeld studenten die iets met filosofie wilden doen binnen de FGw. Dat kan alleen als er roosters zijn die dit mogelijk maken.’ Studenten zijn het daar mee eens, maar vragen zich af of er geen aanpassingen mogelijk zijn en het 8-8-4-systeem dus meer maatwerk wordt. Gunnar de Haan (na afloop van het debat): ‘Dit systeem is nu eenmaal ingevoerd, maar we moeten nu kijken wat er mogelijk is om het aan te passen. Er kan ook een heel nieuw roostersysteem komen, maar dan moeten we ons realiseren dat we weer een paar jaar bezig om zo’n nieuw systeem op de hele UvA in te voeren.’

Toezichtcommissie
Dat het goed is dat het tienpuntenplan er is, daarover was iedereen het eens, al vinden studenten dat het nog maar ‘een begin’ is. Consensus werd vanmiddag bereikt over de instelling van een onafhankelijke commissie die toezicht gaat houden op de implementatie van het plan, inclusief het huisvestingsplan en de financieringsproblematiek ervan. Wie er dan in zo’n commissie moet zitten, wilde Gunning weten, die wel te porren bleek voor het plan. ‘Breed intern of extern?’ Daarover gaat nog verder worden gepraat, want waarop moet precies toezicht worden gehouden, op het proces van uitvoering of op de inhoud van het plan? Daarover volgende week meer.