Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Verschillende meningen over hervorming (mede)zeggenschap op FGw

Daniël Rommens,
13 maart 2015 - 15:36
Precies een maand geleden bezetten studenten en docenten van de UvA het Bungehuis, de hoofdzetel van de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw). Juist daar vond, wederom op vrijdag de dertiende, een faculteitsberaad plaats waarin de toekomst van de medezeggenschap op de faculteit besproken werd. Bij het beraad waren verschillende medezeggenschapsorganen en actiegroepen betrokken. Het belangrijkste doel: de vele partijen die zich nu tegen de discussie aan bemoeien verenigen, om te voorkomen dat ze tegen elkaar uitgespeeld worden.

Een contactgroep moet nu zorgen dat er één aanspreekpunt is, dat verantwoordelijk is voor het communiceren tussen de actievoerende partijen en vooral ook om de zogeheten 'silent majority' in het debat te betrekken. Die stille meerderheid zou zich volgens sommige aanwezigen niet duidelijk uitspreken of aansluiten bij bijvoorbeeld Rethink UvA, omdat ze bang zouden zijn dat daaraan consequenties verbonden zijn voor hun carrière aan de universiteit.

Aangetast vertrouwen
FGw-decaan Frank van Vree richtte zich op emotionele wijze tot 'zijn' medewerkers: 'Ik vind het heel erg dat het idee heerst dat je aan deze faculteit niet kunt zeggen wat je vindt. Ik garandeer iedereen dat er geen consequenties verbonden zullen zijn aan het uitspreken van je mening.' Een van de docenten antwoordde namens zijn collega's: 'Kennelijk is er wel sprake van een angstcultuur en een aangetast vertrouwen tussen de medewerkers en het bestuur. Toon dat je meent wat je zegt.'

Gunnar de Haan, voorzitter van de FSR van de FGw, hekelde de manier waarop ook tijdens het faculteitsberaad werd gewacht op goedkeuring van het bestuur om de problemen van de faculteit en de universiteit aan te pakken. 'Wij hebben nu het heft in handen. Wij gaan de zaken verbeteren. Frank, deal ermee,' riep hij geagiteerd. De felle kritiek op het top-down regeren van het universitair bestuur kan wat De Haan betreft worden teruggekaatst naar de studenten en medewerkers zelf. 'Je moet zelf je verantwoordelijkheid nemen om een bestuurlijke omslag te bewerkstelligen. Wij zijn nu aan zet, niet het bestuur.'

Hoe de medezeggenschap in de toekomst gestalte moet krijgen kon in het beraad niet worden vastgesteld. Daarvoor zijn er op de FGw teveel meningen. De bijeenkomst had dan ook vooral een agenderende functie. Over ongeveer drie weken wordt een nieuw beraad georganiseerd, waarin meer op de inhoud van de discussie wordt ingegaan.